Kurz technické kreslenie a práca s Draftsight - tvorba a editácia výkresov pre začiatočníkov

Kurz technické kreslenie a práca s Draftsight
tvorba a editácia výkresov pre začiatočníkov

Najbližší termín
Najlepší termín kurzu denný kurz
19.12.2018
denný kurz v Bratislave
Cena: 156,50 € bez DPH
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (25)
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka kurzu
2 dni
Cena kurzu / počítačového školenia
cena kurzu bez zliav
156,50 € bez DPH
187,80 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 25
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
nie je
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
veľmi dobré
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis kurzu:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Kurz sa venuje základom 2D CAD kreslenia. Okrem všeobecných znalostí o CAD programoch je na kurze hlbšie preberaný program Draftsight, na ktorom sú odskúšané základné techniky kreslenia. Draftsight je program na tvorbu technickej dokumentácie podobný AutoCADu. Jeho veľkou výhodou je množstvo rovnakých alebo podobných príkazov ako v AutoCADe a zároveň jeho voľná dostupnosť. Draftsight je možné zadarmo stiahnuť napríklad na oficiálnych stránkach spoločnosti http://www.draftsight.sk.

Cieľom kurzu je naučiť uchádzačov základy kreslenia technickej dokumentácie, jednoduché editovanie výkresov, vytváranie a tlač výkresovej dokumentácie. Kurz základov obsahuje najpodstatnejšiu zložku vytvárania výkresov, ktorý sa pri technickom kreslení využíva v najširšej miere a to na softwary, ktorý je maximálne výkonný navyše na rozdiel od AutoCadu úplne zadarmo.
používaná verzia software: Draftsight
Bezplatné opakovanie kurzu
Tento kurz môžete bezplatne opakovať, ak by ste kurz nezvládli na prvý raz.
Certifikovaný akreditovaný kurz
Sme akreditované školiace stredisko, certifikát získavate ihneď po kurze.
Všetko je v cene kurzu
Nemusíte si k nám nič nosiť, v cene kurzu sú materiály aj občerstvenie.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny kurzu:

Otvorený termín

denný
19.12. - 20.12.
od stredy v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Otvorený termín

denný
30.01.2019 - 31.01.2019
od stredy v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
02.02.2019 - 03.02.2019
od soboty v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
06.02.2019 - 07.02.2019
od stredy v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Otvorený termín

denný
13.03.2019 - 14.03.2019
od stredy v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
16.03.2019 - 17.03.2019
od soboty v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
20.03.2019 - 21.03.2019
od stredy v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Otvorený termín

denný
24.04.2019 - 25.04.2019
od stredy v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
27.04.2019 - 28.04.2019
od soboty v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
01.05.2019 - 02.05.2019
od stredy v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Otvorený termín

denný
05.06.2019 - 06.06.2019
od stredy v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
08.06.2019 - 09.06.2019
od soboty v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
12.06.2019 - 13.06.2019
od stredy v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Otvorený termín

denný
17.07.2019 - 18.07.2019
od stredy v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
20.07.2019 - 21.07.2019
od soboty v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
24.07.2019 - 25.07.2019
od stredy v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Otvorený termín

denný
28.08.2019 - 29.08.2019
od stredy v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
31.08.2019 - 01.09.2019
od soboty v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
04.09.2019 - 05.09.2019
od stredy v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Otvorený termín

denný
09.10.2019 - 10.10.2019
od stredy v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
12.10.2019 - 13.10.2019
od soboty v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
16.10.2019 - 17.10.2019
od stredy v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Otvorený termín

denný
20.11.2019 - 21.11.2019
od stredy v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
23.11.2019 - 24.11.2019
od soboty v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
27.11.2019 - 28.11.2019
od stredy v Bratislave
156,50 €
187,80 € s DPH
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Napíšte nám Vašu predstavu a pokúsime sa Vám prispôsobiť.

Učebná osnova počítačového školenia
Technické kreslenie a práca s Draftsight - tvorba a editácia výkresov pre začiatočníkov

 • Oboznámenie sa s programami CAD
  •  Čo je to CAD? (Computer-aided Design)
  •  Výhody vektorovej oproti rastrovej grafike
  •  Pre koho sú CAD programy určené
  •  Alternatívy programov CAD softvérov
  • Program Draftsight
 • Pracovné prostredie Draftsight
  •  Hlavné menu – všeobecné nastavenia programu
   • Prispôsobenie pracovného prostredia
   • Zmena farebnej schémy
   • Ukladanie výkresu v starom formáte
   • Jednotky, v ktorých pracujeme
  •   Príkazový riadok a jeho význam pri práci v Draftsigt-e
  •  Stavový riadok – čo sa nachádza v spodnej časti obrazovky
   • Súradnicová sieť
   • Ovládacie nastavenia – „pomocníci pri kreslení“
   • Nastavenie mierky
  •  Kresliaca plocha
 • Úvod do kreslenia
  •  Kreslenie čiar
   • Line – úsečka
    • Infinite line - priamka
    • Ray - polpriamka
    • Rich line - zdvojená čiara
   • Polyline – zalomená krivka
    • Rectangle - obdĺžnik
    • Polygon - mnohouholník
    • Ring - plný kruh
  • Rozdiel medzi úsečkou a zalomenou čiarou
  • Kreslenie presných rozmerov a uhlov
  • Nastavenie uchopovania bodov Esnap a Etrack
   • Vysvetlenie pojmu Etrack
  • Kreslenie za pomoci súradnicovej siete
  • Navigácia vo výkrese
   • Príkazy na približovanie, odďaľovanie a posúvanie sa – Zoom and Pan
  • Označovanie nakreslených čiar
   • Postupné pridávanie do výberu
   • Window selection – výber pomocou „modrého okna“
   • Cross selection – výber pomocou „zeleného okna“
 • Príklady: panel draw – panel kresliacich nástrojov
  • Objasnenie práce s príkazovým riadkom
   • Zadávanie podpríkazov a číselných hodnôt
  • Pomocné funkcie pri kreslení
   • Pravouhlý mód – Ortho
   • Kreslenie pod určitým uhlom s funkciou Polar
   • Nastavenie mriežky a uchopovania jej špecifických bodov
  • Nástroje používané na kreslenie
   • Rectangle
    • obdĺžnik pomocou dvoch bodov ležiacich na uhlopriečke
    • obdĺžnik pomocou rozmerov strán
   • Circle – kružnica
    • Zadaná stredom a polomerom / priemerom
    • Zostrojená pomocou dvoch a troch bodov
    • Zostrojená pomocou tangent
   • Polygon – n-uholník
    • so špecifickým počtom strán
    • Vpísaný do kružnice
    • Opísaný kružnici
   • Arc – oblúk
    • Precvičenie rôznych metód zostrojovania
   • Ellipse - Elipsa
   • Ellipse Arc - Eliptický oblúk
   • Spline – plynulá krivka
   • Multiple points - vkladanie bodov
   • Region - vytvorenie súvislej čiary z oddelených čiar
 • Príklady: panel modify – panel modifikačných nástrojov
  • Výber objektov, ktoré chceme upravovať
   • Rozširovanie výberu - označovanie, postupné pridávanie objektov
   • Odoberanie objektov z výberu
  • Nástroje pre úpravu vytvorených čiar a objektov
   • Delete – zmazať
   • Copy – kopírovať
   • Move – presunúť
   • Rotate – otočiť
   • Offset – odsadiť
   • Mirror – zrkadliť
   • Scale – zmena merítka
   • Stretch – natiahnuť
   • Trim – odrezať
   • Extend – predĺžiť
   • Chamfer – skosenie hrany
   • Fillet – zaoblenie hrany
   • Explode – rozbiť
 • Layers – hladiny (vrstvy)
  • Princíp práce s hladinami
  • Layer Manager – Správca vlastností hladín
   • Aktívna hladina, zmena aktívnej hladiny
   • Priradenie objektu do hladiny a jej zmena
   • Rozdiel medzi vypnutou a zmrazenou vrstvou
   • Uzamykanie a izolovanie vrstiev
  • Tvorba nových hladín
   • Nastavenie vlastností hladiny
    • Farba zobrazenia vo výkrese
    • Druh zobrazovanej čiary
    • Hrúbka čiary
    • Pomocné čiary vo výkrese – netlačené vrstvy
  •  Obchádzanie všeobecných vlastností
 • Properties Palette – vlastnosti objektov
  • Princíp práce s hladinami
   • Popis zobrazovaných údajov
   • Zmena mierky zobrazovania
 • Hatch and Gradient – šrafovanie
  • Spôsoby výberu šrafovanej oblasti
   • Pick points
   • Všeobecné vlastnosti vrstiev
  • Výber šrafovacieho vzoru (ŠV)
   • Nastavenie uhla a mierky ŠV
   • Gradient – nastavenie farebnej, tónovanej výplne
   • Ďalšie možnosti pri šrafovaní
   • Preberanie vlastností existujúcej výplne
   • „HatchEdit“ – Editácia vytvorenej šrafy
 • Coordinate system (CS) – súradnicový systém
  • UCS (user coordinate system) – uživateľský súradnicový systém
   • Nastavenie UCS
   • Otočenie obrazovky do polohy súradnicového systému – príkaz „Plan“
 • Dimensions – kótovanie
  • Dimension style – kótovací štýl (KŠ)
   • Nastavenia KŠ
   • Tvorba vlastného KŠ
  • Dimension Toolbar – Panel s nástrojmi pre tvorbu kótovacích čiar
   • Kótovanie čiar
    • Smart - urýchlené kótovanie
    • Parallel – rozmer pod uhlom
    • Linear – rozmer v ortogonálnom smere
    • Angular – uhol medzi dvomi čiarami
   • Kótovanie oblúkov a rozmerov kružníc
    • Arc length – dĺžka oblúka
    • Radius – polomer kružnice
    • Diameter – priemer kružnice
   • Ordinate – zápis súradníc x/y vybraného bodu
  • Rozšírené možnosti kótovania
   • Continue, Baseline, Dimension Break
 • Plot – tlač, tvorba výstupu z modelovacieho prostredia
  • Príprava formátu 
   • Voľba formátu, nastavenie tlačenej plochy
   • Umiestnenie výstupu na formát
  • Nastavenie tlače
   • Výber tlačiarne
   • Plot Style Table – spôsob vykresľovania čiar
    • None
    • Monochrome – čiernobiely (ČB)
   • Formát
    • Voľba formátu
    • Určenie tlačenej plochy
    • Orientácia a vycentrovanie výkresu
    • Mierka tlačenej plochy

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Uchádzači získajú teoretické aj praktické znalosti v oblasti 2D technického kreslenia. Dozvedia sa o možnostiach využívania CAD programov. Znalosti o CAD programoch všeobecne sú pretavené do praktickej práce cez program Draftsight, voľne dostupný program podobný AutoCADu.

Naši lektori tohoto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 9 rokov ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu Technické kreslenie a práca s Draftsight - tvorba a editácia výkresov pre začiatočníkov a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu Technické kreslenie a práca s Draftsight - tvorba a editácia výkresov pre začiatočníkov, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.