Kam na kurze na obed

8 bezpečnostných opatrení a pokynov, ktoré je nutné dodržiavať pri návšteve našich prevádzok a kurzov

kategória: novinka pridané: 3. augusta 2020

Zdravie našich zákazníkov a zamestnancov je pre nás najvyššou prioritou aj v tomto období. Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a príjemne. Pre maximálny komfort sme preto zaviedli zvýšené hygienické opatrenia a pri návšteve kurzu alebo pri osobnej návšteve našich prevádzok dbáme na dodržiavanie nasledovných pravidiel:

nosenie rúška

Pri vstupe do budovy, pri pohybovaní sa po budove, pri návšteve našich priestorov, či pri vstupe do učebne, ako aj pri samotnom absolvovaní kurzu v učebni platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest, ideálne rúškom. Ak si rúško prepotíte alebo sa vám bude zdať znečistené, či nefunkčné, v každej učebni sa nachádzajú pre vás bezplatne náhradné rúška, ktoré si môžete pre vlastnú potrebu zobrať.

meranie telesnej teploty

Na recepcii pri vstupe do budovy sa nachádza automat, ktorý zabezpečuje kontrolu prekrytia horných dýchacích ciest a bezdotykové meranie telesnej teploty. Ak automat zistí pochybenie alebo zvýšenú teplotu, vstup do budovy a absolvovanie kurzu vám nebude umožnené.

príznaky ochorenia

V prípade, že máte pár dní pred kurzom alebo aj v deň kurzu, či návštevy našej spoločnosti príznaky akéhokoľvek ochorenia, zvážte prosím návštevu kurzu. Ak sa akékoľvek príznaky ochorenia budú prejavovať počas kurzu (častý kašeľ, kýchanie, …), vzhľadom na zachovanie pokojnej atmosféry Vás požiadame o opustenie učebne a Váš kurz bude predčasne ukončený.

zvýšená teplota

Ak máte pár dní pred kurzom alebo aj v deň realizácie kurzu zvýšenú teplotu, kurz si nechajte bezplatne preložiť na iný termín. Do budovy vás so zvýšenou telesnou teplotou nevpustia a ak sa prejavia príznaky ochorenia počas kurzu (častý kašeľ, kýchanie, … ), požiadame Vás o opustenie učebne a Váš kurz bude predčasne ukončený.

častá dezinfekcia rúk

Až 80 % infekcií sa šíri neumytými rukami, preto je v našich priestoroch dezinfekcia „na každom rohu“. Pri vstupe do budovy, na poschodí v našich priestoroch, pri spoločnom občerstvení a zároveň aj v samotných učebniach. Používajte našu dezinfekciu na ruky vždy pred vstupom do učebne, ako aj pri odchode z učebne, či po návšteve sociálnych zariadení.

osobné pomôcky pri kurze

Pred kurzom vchádzate do čistej a vydezinfikovanej učebne, pričom všetky pomôcky a materiály dostávate od nás. Počas kurzu preto používajte výhradne od nás pridelený alebo svoj počítač, klávesnicu, myš, svoje písacie potreby a svoje materiály. V prípade využívania iných predmetov či iných pomôcok v učebni použite prosím dezinfekciu.

občerstvenie a obedy

Počas obeda a občerstvenia si na daný čas môžete odložiť rúško. Na konzumáciu vlastného jedla v našich priestoroch používajte svoj príbor, v prípade spoločného občerstvenia (káva, voda, čaj, …) nepoužívajte opakovane použité poháre a pred manipuláciou so spoločným občerstvením si dôkladne dezinfikujte ruky. Nepoužívajte vlastné fľaše ani už použité poháre v automatoch na čapovanú vodu. Prosíme, nekonzumujte jedlá v učebni, ale pri stoloch v spoločných priestoroch. Do učebne si môžete vziať kávu, vodu alebo čaj.

povinné rozostupy

Dodržujte rozostupy a dostatočný odstup od ostatných účastníkov aspoň 2 metre aj od lektora tak ako v učebni, tak isto aj na chodbe počas prestávok. V učebni sa snažte vyplniť každé druhé miesto.

Prosíme vás, dodržujte a rešpektujte pravidlá

Tieto pravidlá je potrebné dodržiavať a rešpektovať bez zbytočnej výzvy až do odvolania. Vieme, že znižujú náš spoločný komfort a pohodlie a ospravedlňujeme sa za ich zavedenie, ale ako spoločnosť iba rešpektujeme opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR na ochranu zdravia obyvateľstva, ktoré sú vydávané v súlade s platnou legislatívou – zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zostávajú v platnosti aj po skončení núdzového stavu na území SR. Viac informácií nájdete na webstránkach ÚVZ SR.


Pri nedodržiavaní ktoréhokoľvek z našich nariadení v deň kurzu/osobnej návštevy, bude účastník kurzu bez akejkoľvek diskusie z kurzu vylúčený bez nároku na vrátenie platby za kurz.


Ak potrebujete pre chorobu, či iné dôvody kurz preložiť - radi vám výmenou za vašu úprimnosť a zodpovednosť kurz bezplatne preložíme na iný termín alebo bezplatne stornujeme objednávku. Ďakujeme, že ste spolu s nami zodpovední. ❤️