Denné letné počítačové tábory pre deti 2021 budú! 👫

8 bezpečnostných opatrení a pokynov, ktoré je nutné dodržiavať pri návšteve našich prevádzok a kurzov

kategória: novinka pridané: 17. mája 2021

Zdravie našich zákazníkov a zamestnancov je pre nás najvyššou prioritou aj v tomto období. Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a príjemne. Pre maximálny komfort sme preto zaviedli zvýšené hygienické opatrenia a pri návšteve kurzu alebo pri osobnej návšteve našich prevádzok dbáme na dodržiavanie nasledovných pravidiel:

prekrytie horných dýchacích ciest

Pri vstupe do budovy, pri pohybovaní sa po budove, pri návšteve našich priestorov, či pri vstupe do učebne, ako aj pri samotnom absolvovaní kurzu v učebni platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom. V prípade, že si rúško prepotíte, alebo sa vám bude zdať znečistené, či nefunkčné, v každej učebni (u lektora) sa nachádzajú pre vás k dispozícii bezplatne náhradné rúška, ktoré si môžete pre vlastnú potrebu zobrať.
covid-test-2021

negatívny test

od 17.05.2021 nie je test potrebný, no odporúča sa

Pred vstupom do budovy a tak isto pred absolvovaním kurzu budeme vyžadovať, aby ste sa preukázali negatívnym RTPCR  testom, alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 7 dní.  Podľa platných opatrení budeme akceptovať aj potvrdenie o prekonaní infekcie nie staršie ako 180 dní, alebo osoby po druhej dávke mRNA vakcíny (napr. Pfizer a Moderna) proti ochoreniu COVID-19, ak od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní alebo osoby po prvej dávke vektorovej vakcíny (AstraZeneca, Sputnik V) proti ochoreniu COVID-19, ak od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne.

príznaky ochorenia

V prípade, že máte pár dní pred kurzom alebo aj v deň kurzu, či návštevy našej spoločnosti príznaky akéhokoľvek ochorenia, zvážte prosím návštevu kurzu. Ak sa akékoľvek príznaky ochorenia budú prejavovať počas kurzu (častý kašeľ, kýchanie a pod.), vzhľadom na zachovanie pokojnej atmosféry vás požiadame o opustenie učebne a váš kurz bude predčasne ukončený.

meranie telesnej teploty

Ak máte pár dní pred kurzom, alebo aj v deň realizácie kurzu zvýšenú teplotu, kurz si nechajte bezplatne preložiť na iný termín. Na recepcii pri vstupe do budovy sa nachádza automat, ktorý zabezpečuje kontrolu prekrytia horných dýchacích ciest a bezdotykové meranie telesnej teploty. Ak automat zistí pochybenie, alebo zvýšenú teplotu, vstup do budovy a absolvovanie kurzu vám nebude umožnené.

častá dezinfekcia rúk

Až 80 % infekcií sa šíri neumytými rukami, preto je v našich priestoroch dezinfekcia „na každom rohu“. Pri vstupe do budovy, na poschodí v našich priestoroch, pri spoločnom občerstvení a zároveň aj v samotných učebniach. Používajte našu dezinfekciu na ruky vždy pred vstupom do učebne, ako aj pri odchode z učebne, či po návšteve sociálnych zariadení.

osobné pomôcky pri kurze

Pred kurzom vchádzate do čistej a vydezinfikovanej učebne, pričom všetky pomôcky a materiály dostávate od nás. Počas kurzu preto používajte výhradne od nás pridelený počítač, prípadne svoj počítač, klávesnicu, myš, svoje písacie potreby a svoje materiály. V prípade využívania iných predmetov, či iných pomôcok v učebni použite prosím dezinfekciu.

občerstvenie a obedy

Počas prestávok si na nevyhnutný čas v súvislosti s pitným režimom (káva, voda, čaj) môžete odložiť rúško. Nepoužívajte vlastné fľaše, ani už použité poháre v automatoch na čapovanú vodu. Do učebne si môžete vziať kávu, vodu alebo čaj.

povinné rozostupy

Dodržujte rozostupy a dostatočný odstup od ostatných účastníkov a od lektora aspoň 2 metre v učebni a tak isto aj na chodbe počas prestávok. V učebni sa snažte vyplniť každé druhé miesto.

Prosíme vás, dodržujte a rešpektujte pravidlá

Tieto pravidlá je potrebné dodržiavať a rešpektovať bez zbytočnej výzvy až do odvolania. Vieme, že znižujú náš spoločný komfort a pohodlie. Ospravedlňujeme sa za ich zavedenie, ale ako spoločnosť iba rešpektujeme opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR na ochranu zdravia obyvateľstva, ktoré sú vydávané v súlade s platnou legislatívou – zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zostávajú v platnosti aj po skončení núdzového stavu na území SR. Viac informácií nájdete na webstránkach ÚVZ SR.


Pri nedodržiavaní ktoréhokoľvek z našich nariadení v deň kurzu/osobnej návštevy, bude účastník kurzu bez akejkoľvek diskusie z kurzu vylúčený bez nároku na vrátenie platby za kurz.

Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť; táto povinnosť neplatí pre organizátorov hromadných podujatí v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u.

 


Ak potrebujete pre chorobu, či iné dôvody kurz preložiť - radi vám výmenou za vašu úprimnosť a zodpovednosť kurz bezplatne preložíme na iný termín alebo bezplatne stornujeme objednávku. Ďakujeme, že ste spolu s nami zodpovední. ❤️