Nové a vylepšené kurzy Raketového Copywritingu

Nové príručky ku kurzom od septembra 2014

kategória: novinka pridané: 10. októbra 2014

Od septembra 2014 sme pre Vás pripravili nový vzhľad všetkých našich príručiek a tlačených prezentácií, ktoré sú pre Vás bezplatne pripravené pre väčšinu našich kurzov. O design sa postarali naši lektori a o ofsetovú tlač a laminovanie – aby ich design naozaj vynikol sa postarala Bratislavská tlačiareň Ultraprint, ktorá nám dlhé roky tlačí všetky materiály, certifikáty, katalógy a podobne. Obsah materiálov je tvorený taktiež našimi lektormi. U väčšiny kurzov je pripravený materiál vo forme príručky, u iných kurzov sú to klávesové skratky a rôzne postupy, pri marketingových kurzoch, ako je Internet marketing a iné to sú tlačené prezentácie lektora.

Našim cieľom je Vaša spokojnosť, ktorá začína u dobre pripravených a vhodne metodicky spracovaných IT kurzov a školení, ale aj materiály, ktoré Vám v budúcnosti môžu poslúžiť ako pomôcka. Staré príručky priebežne meníme a nové pripravujeme. Obsah príručiek je tlačený u nás tesne pred kurzom aby sme pri ich zmene zaručili ich stálu aktuálnosť. Samozrejmosťou je pre Vás poznámkový blok, či pero.

Z nového designu sa tešíme spolu s Vami a aj týmto krokom chceme byť lepší.

Príručky ku kurzom zadarmo

 


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave