Ako Google Consent Mode v2 mení pravidlá hry pre webovú analytiku a povinnú ochranu súkromia

Bezplatné skúšky na získanie certifikátu ECDL!

kategória: akcia pridané: 19. januára 2012

Táto stránka je informatívna, pretože akcia je vypredaná, alebo novinka alebo článok už nie je aktuálny.
Platnosť ponuky bola do 31.01.2013.

ECDL – európsky vodičský preukaz na počítač je medzinárodne rešpektovaný a prijatý systém kvalifikácie, ktorý dáva ľuďom možnosť overiť si svoje základné vedomosti v informačných technológiách, ako aj zručnosti pri práci s počítačom a tieto zručnosti dokazuje prostredníctvom medzinárodne uznávaného certifikátu. Certifikácia ECDL je určená pre každého bez ohľadu na vek, pohlavie, dosiahnuté vzdelanie, prax alebo pracovné prostredie. Je ústretový aj voči osobám so zdravotným postihnutím (napr. telesným, zrakovým alebo sluchovým). Na Slovensku bolo vydaných vyše 27 000 certifikátov, pričom najmladší uchádzač získal certifikát vo veku 10 rokov a najstarší vo veku 75 rokov.

Bežná cena za získanie certifikátu, spolu s indexom a záverečným certifikátom je 112,20 €

My Vám priamo na veľtru práce Profesia Days 2012 ponúkame získanie certifikátu a tým zvýšiť svoju „cenu“ na trhu práce za 20 € s DPH!

Všetky potrebné informácie, ako aj nutná predregistrovanie nájdete na stránkach: http://www.itlearning.sk/profesiadays-ecdl

 


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave