Zlaté pravidlo zálohovania v praxi

článok na blog uverejnený: 16. marca 2018

V minulých častiach ste si prečítali prečo, čo, ako i kam zálohovať – i zlaté pravidlo a jeho dodatok. Zjavne sa čitateľom doterajšie časti série páčili, pretože prišlo aj pár pochvalných mailov. Spýtali sa ma známi – lekári – ako zálohovanie v praxi optimalizovať, a aj na napohľad nesúvisiacu aktuálnu tému GDPR,… GDPR so zálohovaním súvisí. Aj zálohované údaje musia od mája 2018 spĺňať nariadenie o ochrane osobných údajov.
Obsah tejto poslednej časti bude konkrétne o voľbe zálohovania dát v praxi najmä malých firiem a domácností.

Zálohovanie údajov – pravidlo pre prax

Hrozieb a rizík digitálneho veku je veľa. Počítačové vírusy, trójske kone, ransomware a iní podobní elektronickí škodcovia. Požiar, povodeň, vlhké prostredie. Krádež, strata notebooku, tabletu, telefónu, SD karty, USB flešky,… Keď prídete o nezálohované údaje, budete sa možno cítiť podobne ako keď vás nečakane opustí blízky človek. Akoby ste sami umreli. Vaša digitálna stopa zmizne v nenávratne.
Dá sa žiť aj bez nej… no dá sa tomu aj predísť.

Všeobecne uznávané odporúčanie má skratku 3-2-1. Čo sa za ním skrýva?
Robte 3 zálohy, ukladajte ich na 2 rôzne druhy médií, a 1 zálohu umiestnite fyzicky mimo objektu.

Poďme sa pozrieť konkrétne na to, ako by mohol vyzerať zálohovací mix pre domácnosť a pre malú firmu, živnostníka alebo rôzne rôzne slobodné povolania (lekári, architekti, notári, advokáti, hudobníci, fotografi, umelci,…). Tak, aby nebol finančne veľmi náročný a spĺňal zásady uvedené v skratke vyššie.

Zálohovanie údajov - prehľad najčastejších možností

Viacúrovňová zálohovacia stratégia pre domáce údaje i malé firmy:

a) úložiská dostupné online
a1) napr. OneDrive (do 5 GB dát zadarmo, do 50 GB za 2 €/mes., pre firmy do 1 TB za 4,20 €/mes. a za dvojnásobok ceny neobmedzene, ak máte niektorý SW produkt Microsoftu, podmienky sú ešte lepšie), DropBox (2 GB zadarmo, do 1 TB za 9,99 €/mes. alebo 50€/rok ), prípadne iné synchronizačné cloud-riešenia (Google Drive, Apple iCloud a i.) – všetky tieto robia spravidla porovnávanie obsahu zálohy a jej korekcie, aktualizujú zálohu podľa aktuálneho stavu vášho počítača

a2) nesynchronizačné úložiská porovnávanie obsahu a korekcie nerobia, iba umožňujú odzálohovať požadované údaje – sem patrí BackBlaze, Carbonite, SOS Online Backup, Mega a i. Prakticky všetky sú platené. V rozumných cenách, do 7 $/mes./PC. Existujú aj nesynchronizačné úložiská zadarmo, avšak nikdy neviete naisto, dokedy budú poskytovať svoje služby. Platené úložiská za 60-80 $ ročne poskytujú širšie možnosti, sofistikovaný prístup k zálohovaniu i viac zálohovacieho priestoru.

a3) špecializované profesné a záujmové úložiská – riziko ich ukončenia činnosti býva oveľa menšie. Ak ste fotograf, uložte svoje fotografie na Flickr alebo iný fotoportál. Grafici  používajú pre svoje práce PixaBay, CanStock a pod., programátori zasa GitHub,…

a4) riešenia P2P (pre pokročilejších) umožňujú skladovať dáta distribuovaným spôsobom hocikde na  celej zemeguli, napr. pomocou programov Syncthing, BT Sync, ownCloud a i.

– výhody: dostupnosť údajov odkiaľkoľvek na svete + dáta sú chránené  pred poškodením typu ransomware + zálohovanie zvládne aj málo rozhľadený používateľ
– nevýhody: nie je to váš počítač, poskytovateľ môže zmeniť pravidlá + správca má možnosť vidieť obsah údajov (môže podľa neho nevhodné vymazať) + potrebujete rýchlu prenosovú linku

b) úložiská dostupné offline
b1)
externé disky (v súčasnosti najpreferovanejšie riešenie), prípadne veľkokapacitné USB

b2) miniUSB alebo SD karta (ak má počítač SD zásuvku). Pomocou funkcie História súborov – File History (Win8/Win10) alebo Zálohovať počítač – v Ovládacom paneli v časti Systém a zabezpečenie (Win7) alebo Centrum zálohovania a obnovy (Win Vista) je k dispozícii možnosť šikovného lokálneho zálohovania pracovných súborov, výhodná najmä pri notebookoch. Nastavíte si v menu parametre ako často vykonať zálohovanie, prípadne na akú dlhú dobu uchovať zálohy a ide to samo… Raz za čas len vymeníte v porte zálohovacie médium (na obr.).

b3) synchronizované úložiská v podobe interného zálohovacieho disku (v desktope) alebo NAS – obe môžu fungovať v rámci domácej siete pre celú rodinu

b4) pre nenahraditeľné rodinné foto, prípadne video – DVD/DTD/BR disky

– výhody: máte kontrolu nad pravidlami + dáta sú chránené  pred ransomwarom (ak sú fyzicky oddelené)
– nevýhody: lokálna dostupnosť údajov + na optimálne nastavenie NAS potrebujete „ajťáka“ so skúsenosťami zálohovania + niektoré procesy v tejto časti sú časovo náročnejšie

Poznámky:
* zálohovacie úložiská majú svoje pravidlá, ktoré by ste mali mať na zreteli – napríklad spomínaný BackBlaze i Carbonite – ak v počítači odstránite súbor, po 30 dňoch sa odstráni aj z vašich záloh,
* vytvorenie prvej zálohy doma i na cloude vždy nejakú dobu trvá – niekoľko dní, možno týždňov, závisí od objemu dát i prenosovej rýchlosti uploadu

Zálohovanie údajov v domácnosti

Situácia v domácnosti je odlišná od situácie v malej firme najmä v tom, že na rozdiel od firmy doma spravidla nepotrebujete v prípade havárie, krádeže či živelnej pohromy systém nevyhnutne oživiť za pár hodín. Tiež obsah zálohovaných údajov je trochu iný.
Ak nechcete platiť takmer nič a máte v úmysle spoliehať sa hlavne na lokálne zálohy, zvážte použitie synchronizačnej služby cloudu v neplatenom rozsahu (Dropbox, Disk Google alebo Microsoft OneDrive). V prípade nehody vám ostane vždy k dispozícii na ľubovoľnom mieste zemegule posledná verzia súborov. Nevýhodou je, že synchronizácia spôsobuje v prípade vymazania súboru na vašom počítači i jeho vymazanie na strane druhej. Rešpektujte pravidlo 3 zálohy, na 2 rôzne druhy médií, a aspoň 1 zálohu umiestnite fyzicky mimo.

 • Model pre domácnosť 1 (finančne nenáročný, do 100 €, životnosť cca 10 rokov):
  a1 (v neplatenom rozsahu) a a3, b1 alebo b3 (pre oba prípady stačí ext. HDD 500 GB – 1 TB, t.j. investícia cca 50 €) a b2 (USB kľúč 32 GB, investícia do 15 €)
  + b4
  ako archív rodinných foto a videá – disky DTD* (20-30 ks by malo stačiť, investícia cca 30 €)
 • Model pre domácnosť 2 (finančne náročnejší, okolo 260 €, životnosť cca 10 rokov):
  a1 (v neplatenom rozsahu) a a3, b3 (3x 1 TB interný HDD do desktopu organizované RAID5, t.j. investícia cca 200 €) a b2 (USB kľúč 64 GB, cena do 30 €)
  + b4 ako archív rodinných foto a videá – disky DTD* (20-30 ks by malo stačiť, investícia cca 30 €)
 • Model pre domácnosť 3 (finančne náročnejší, približne 400 €, životnosť cca 10 rokov):
  a1 (v neplatenom rozsahu), b3 (NAS s RAID 5 na 3x HDD 1 TB, t.j. investícia cca 340 €) a b2 (USB kľúč 64 GB, cena do 30 €)
  + b4 ako archív rodinných foto a videá – disky DTD* (20-30 ks by malo stačiť, investícia cca 30 €)

Odporúčanie: vytvorte si z ďalšieho USB kľúča (stačí veľkosť 4-8 GB, cena je do 10€) operatívnu zálohu na dôležité súbory, heslá, šifrovacie kľúče, online prístupy, nastavenia routra a pod. – viackrát ma takáto flashka obsahom v správnu chvíľu potešila. Mini USB flash na tento účel nie je vhodné, ľahko sa stratí.

* odporúčané DTD (Data Tresor Disc) sú o čosi drahšie ako DVD. V simuláciách dlhodobých testov vykázali životnosť viac ako 100 rokov… Ich nevýhodou je kapacita 4,7 GB, na uchovanie výberu fotiek to však postačí (asi 1200 fotiek po 10 mil. pixelov vojde na 1 DTD). Pred voľbou DTD ako archivačného média určite skontrolujte, či máte správnu kompatibilnú alebo si obstarajte novú certifikovanú napaľovačku (vyjde na 15-30 €). Viac info o DTD nájdete v predchádzajúcom článku.

Zálohovanie údajov v malej firme

Pre malú firmu, živnostníkov alebo slobodné povolania (lekári, architekti, notári, advokáti, hudobníci, fotografi, umelci,…) sú vhodné modely pre domácnosť 2 a 3 upravené primerane objemu údajov a potrebe rýchlej obnovy. Podnikatelia potrebujú oživiť systém v čo najkratšom čase, preto je pre nich výhodné zálohovať celý počítač i s operačným systémom. Aj malé podniky mávajú už v súčasnosti vlastné malé podnikové siete. Tiež však pre ne platia pri zálohovaní údajov zásady domácnosti – 3 zálohy, na 2 rôzne druhy médií, a aspoň 1 záloha fyzicky mimo.

 • Model pre malých podnikateľov 1 (finančná náročnosť okolo 260 €, životnosť 5-10 rokov):
  a1 (aspoň v neplatenom rozsahu), b3 (3x disky 1 TB, interné HDD do desktopu organizované RAID5/ZFS, t.j. investícia cca 200 €) a b2 (USB kľúč 64 GB, cena do 30 €)
  + b4
  na archív účtovných dokumentov – disky DTD (ročná potreba 2-3 ks, investícia cca 30 €)
 • Model pre malých podnikateľov 2 (finančná náročnosť do 600 €, životnosť 5-10 rokov):
  a1 (aspoň v neplatenom rozsahu), b3 (vyšší NAS s RAID 5/ZFS na 3-4x HDD 1 TB, t.j. investícia cca 500 €) a b2 (viacero USB kľúčov aspoň 32 GB, cena spolu do 70 €)
  + b4
  na archív účtovných dokumentov – disky DTD (ročná potreba 2-3 ks, investícia cca 30 €)

Pre malých podnikateľov platí i odporúčanie na vytvorenie ďalšieho USB „bezpečnostného“ kľúča veľkosti 4-8 GB pre operatívnu zálohu.
Celkový rozsah investícií v podnikateľskom sektore sa významne líši podľa firmy, jej počtu počítačov v malej podnikovej sieti, ich obsahu atď., uvedené modely sú iba orientačné.

V prípade významných údajov v sieti malého podniku je žiadúce siahnuť už po odbornom „na mieru“ pripravenom riešení vyššom ako uvedený RAID5, napríklad s použitím súborových zväzkov ZFS, ktoré eliminujú náhodnú chybovosť v záložných systémoch.

Kedy archivovať

V článku sme sa venovali primárne zálohovaniu. Pre rodinu i podnik je však dôležitá najmä archivácia (fotky, hudba, video, grafiky, účtovníctvo,…). Archivácia je vhodná pre údaje, ktoré potrebujete uchovať dlhodobo a ktoré sa už nebudú meniť. Preto je v návrhu modelov posledná položka vyhradená na archívne uchovanie rodinných/firemných dát na médiá v podobe DTD diskov. Môžete si vybrať aj iné médiá, samozrejme, zohľadnite však ich životnosť v podmienkach, kde ich budete skladovať a ako často ich chcete obnovovať.
Osobne si myslím, že v nové médiá v budúcnosti (sci-fi kryštály a pod.) budú mať oveľa vyššiu kapacitu, ale aj vyššiu zraniteľnosť.

Zásady uvedené v skratke 3-2-1 obsahujú aj zlaté pravidlo, aj jeho dôležitý doplnok uvedený v predchádzajúcom článku. Ak však odignorujete pravidelnosť zálohovania, stratí jeho pomoc v prípade potreby svoju silu. Ale to iste viete…
Posledná otázka, ktorú som k téme od záujemcov dostal, bola – ako často zálohovať a archivovať? Denne? Týždenne? Raz za mesiac?
Osobné skúsenosti iných i moje ukazujú – zálohovať týždenne. Doma mám automatizovanú časť nastavenú zatiaľ týždenne, manuálnu robím raz mesačne… Vtedy nové fotografie a údaje z mobilu putujú do počítača i do zálohy. Archivujem raz ročne. Vaše nastavenie však závisí od vašich potrieb, je to na vás.
Vo firme s počítačovou sieťou máme nastavené zálohovanie na dennej báze.

Ak sa chcete dozvedieť o sieťach a problematike okolo nich viac, príďte na niektorý z našich kurzov o počítačových sieťach. Naučíte sa na nich oveľa viac než len o zálohovaní.

Záverečné zhrnutie:

+ zachránite si viac než spomienky
+ na začiatku to chce len pracovať hlavou
– neskôr aj trochu peňazí a kôpku času (ak nechcete platiť veľa)

autorom článku je: Ján Tóth
- absolvent FEI STU a FM UK. Po ukončení štúdia pracoval rok vo vydavateľstve ako vedúci IT, následne na vedúcich pozíciách súkromných firiem a tiež ako riaditeľ slovenského zastúpenia nadnárodnej spoločnosti. Autor a spoluautor kníh z oblasti IT, článkov z oblasti zdravia a kozmetiky, prekladateľ, prednášateľ, v súčasnosti pracuje ako lektor a konzultant na voľnej nohe.

Páčil sa vám článok? Pošleme vám podobné.
Aktivujte si okamžité zasielanie noviniek a článkov – už vám od nás nikdy nič neunikne. Môžeme vás okamžite informovať o aktuálnej akcii, novinke, špeciálnej kampani či zľave alebo novom článku na našom blogu. Akonáhle sa u nás v novinkách niečo zmení alebo pridá, do pár minút vám automaticky posielame email s odkazom na novinku na našu stránku. A odhlásiť sa môžete kedykoľvek. Nič neriskujete.


Nikam neodchádzajte, pozrite si naše novinky, akcie alebo si
prečítajte ďalšie podobné články:

Podobné články z kategórie
backup, grafika a video, Kancelária a MS Office, ochrana údajov, rôzne, stratené dáta, zálohovanie


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave