Marketingový špecialista - Kurzy pre marketingového špecialistu

Práca Marketingový špecialista, poradenstvo pre pracovné ponuky Marketingový špecialista

Práca Marketingový špecialista, poradenstvo pre pracovné ponuky Marketingový špecialista
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: marketing, analytics, ads, photoshop, illustrator, indesign, canva, outlook, teams, powerpoint
Čo robí Marketingový špecialista ?

Marketingový špecialista je zodpovedný za plánovanie, realizáciu a analýzu marketingových kampaní na podporu obchodných cieľov organizácie. Hlavnou úlohou marketingového špecialistu je vyvíjať marketingové stratégie, ktoré zvyšujú povedomie o značke, podporujú predaj a zlepšujú zákaznícku angažovanosť. Marketingový špecialista úzko spolupracuje s tímom na tvorbe a implementácii marketingových aktivít.

Ako toto povolanie vzniklo

Povolanie marketingového špecialistu vzniklo s rozvojom marketingu ako disciplíny a zvyšujúcou sa potrebou firiem oslovovať zákazníkov prostredníctvom rôznych kanálov a techník. Ako sa marketingové stratégie stávali sofistikovanejšími, vznikla potreba špecialistov, ktorí by dokázali plánovať, realizovať a analyzovať marketingové kampane na podporu obchodných cieľov. Marketingoví špecialisti kombinujú analytické zručnosti s kreatívnym myslením na tvorbu a optimalizáciu kampaní, ktoré zvyšujú povedomie o značke a podporujú predaj.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Marketingový špecialista

 • Tvorba marketingových stratégií: Vývoj a implementácia marketingových stratégií na podporu obchodných cieľov.
 • Správa marketingových kampaní: Plánovanie, realizácia a monitorovanie marketingových kampaní naprieč rôznymi kanálmi, ako sú digitálne média, sociálne siete, tlač a podujatia.
 • Analýza trhu: Vykonávanie prieskumov trhu, sledovanie konkurencie a identifikácia trendov na podporu marketingových aktivít.
 • Tvorba obsahu: Vytváranie a úprava marketingových materiálov vrátane článkov, blogov, e-mailových kampaní a sociálnych médií.
 • Spolupráca s tímom: Koordinácia s internými tímami, ako sú predaj, dizajn a PR, na zabezpečenie konzistentnej komunikácie a vizuálnej identity.
 • Príprava správ: Sledovanie výkonnosti marketingových kampaní a tvorba pravidelných správ o výsledkoch a odporúčaniach na zlepšenie.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Marketingový špecialista

 • Marketingové nástroje: Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads Manager, Mailchimp. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu a optimalizáciu marketingových kampaní.
 • CRM systémy: Salesforce, HubSpot. Používanie týchto systémov umožňuje správu vzťahov so zákazníkmi a sledovanie marketingových aktivít.
 • SEO nástroje: SEMrush, Ahrefs. Používanie týchto nástrojov umožňuje analýzu a optimalizáciu webových stránok pre vyhľadávače.
 • Grafické softvéry: Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator), Canva. Tieto nástroje umožňujú tvorbu a úpravu marketingových materiálov.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, MS PowerPoint. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu v rámci tímu a s externými partnermi.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Marketingový špecialista

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave