Demand planner (v obchode) - Kurzy pre demand plannera

Práca Demand planner (v obchode), poradenstvo pre pracovné ponuky Demand planner (v obchode)

Práca Demand planner (v obchode), poradenstvo pre pracovné ponuky Demand planner (v obchode)
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: excel, sap, oracle, sharepoint, outlook, teams, powerpoint
Čo robí Demand planner (v obchode) ?

Demand Planner je anglický výraz, ktorý sa do slovenčiny prekladá ako plánovač. Hlavnou úlohou demand plannera – plánovača je analyzovať trhové trendy, historické údaje a aktuálne dopyty, aby mohol presne predpovedať budúce potreby. Slovenské slovo plánovač má širší význam, preto sa v obchode často používa nepreložený anglický výraz.
V obchodnej sfére je to odborník zodpovedný za plánovanie a predpovedanie dopytu po produktoch a službách. Demand Planner úzko spolupracuje s nákupným a predajným tímom, ako aj s dodávateľmi, aby zabezpečil optimálne zásoby a minimalizoval riziko nadbytočných zásob alebo nedostatku produktov.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Demand planner (v obchode)

 • Analýza trhových trendov: Sledovanie a analýza trhových trendov, historických údajov a aktuálnych dopytov na presné predpovedanie budúcich potrieb.
 • Vytváranie predpovedí dopytu: Používanie štatistických metód a analytických nástrojov na tvorbu krátkodobých a dlhodobých predpovedí dopytu.
 • Spolupráca s tímami: Úzka spolupráca s nákupným a predajným tímom na zabezpečenie správneho množstva zásob a optimalizáciu dodávateľských reťazcov.
 • Riadenie zásob: Monitorovanie zásob a spolupráca s dodávateľmi na zabezpečenie včasného dodania produktov a minimalizácie nadbytočných zásob.
 • Optimalizácia procesov: Implementácia a zlepšovanie procesov plánovania dopytu a riadenia zásob na zvýšenie efektivity a zníženie nákladov.
 • Príprava správ: Tvorba pravidelných správ a prezentácií o stave zásob, predpovediach dopytu a výkonnosti plánovacích procesov.
 • Riešenie problémov: Identifikácia a riešenie problémov spojených s plánovaním dopytu a riadením zásob.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Demand planner (v obchode)

 • Softvér na analýzu dát: Microsoft Excel, SAP APO, SAS. Tieto nástroje umožňujú efektívnu analýzu dát a tvorbu predpovedí dopytu.
 • ERP systémy: SAP, Oracle. Používanie týchto systémov umožňuje správu a optimalizáciu podnikových procesov a zásob.
 • Nástroje na správu dokumentov: SharePoint, Google Drive. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu a zdieľanie dokumentov a správ.
 • Komunikačné a prezentačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, PowerPoint. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu a prezentáciu výsledkov a plánov.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Demand planner (v obchode)

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave