Daňový poradca - Kurzy pre daňového poradcu

Práca Daňový poradca, poradenstvo pre pracovné ponuky Daňový poradca

Práca Daňový poradca, poradenstvo pre pracovné ponuky Daňový poradca
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, outlook, powerpoint, teams, excel, sap, power bi
Čo robí Daňový poradca ?

Daňový poradca je špecializovaný odborník, ktorý poskytuje komplexné poradenstvo v oblasti daní pre jednotlivcov aj podniky. Hlavnou úlohou daňového poradcu je pomáhať klientom optimalizovať ich daňové povinnosti v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Daňový poradca analyzuje finančné záznamy, identifikuje možnosti daňových úspor a zabezpečuje, aby klienti dodržiavali všetky právne požiadavky. Táto pozícia vyžaduje hlboké znalosti daňovej legislatívy, výborné analytické schopnosti a schopnosť efektívne komunikovať komplexné daňové informácie. Daňový poradca tiež spolupracuje s finančnými úradmi, pripravuje daňové priznania a poskytuje poradenstvo pri daňových kontrolách a auditoch.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Daňový poradca

 • Poskytovanie daňového poradenstva klientom: Analýza finančných situácií klientov a identifikácia možností daňových úspor.
 • Príprava a podávanie daňových priznaní: Používanie špecializovaných daňových softvérov na prípravu daňových dokumentov.
 • Sledovanie legislatívnych zmien: Neustále sledovanie aktuálnych daňových zákonov a predpisov a ich implementácia do praxe.
 • Komunikácia s finančnými úradmi: Riešenie otázok a problémov týkajúcich sa daňových kontrol a auditov.
 • Vypracovávanie finančných analýz a správ: Používanie analytických nástrojov na tvorbu detailných daňových a finančných analýz pre klientov.
 • Školenie a vzdelávanie klientov: Poskytovanie školení a vzdelávacích seminárov pre klientov v oblasti daňovej legislatívy a optimalizácie daní.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Daňový poradca

 • Daňové a účtovné softvéry: SAP, TaxAct, TurboTax. Tieto softvéry umožňujú efektívnu prípravu a správu daňových priznaní a finančných dokumentov, čo zvyšuje presnosť a efektivitu daňových procesov.
 • Tabuľkové procesory: Microsoft Excel (pokročilé funkcie a makrá), Google Sheets. Znalosť týchto nástrojov umožňuje efektívne spracovávať, analyzovať a prezentovať daňové a finančné dáta.
 • Databázové systémy: SQL (základné dotazy a práca s databázami). Schopnosť pracovať s databázovými systémami umožňuje efektívne spracovanie a analýzu veľkých objemov finančných dát.
 • ERP systémy: Odoo, SAP Business One, Microsoft Dynamics 365. ERP systémy poskytujú integrovaný pohľad na podnikové procesy, čo zlepšuje správu daňových a účtovných operácií v rámci organizácie.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Slack. Efektívna komunikácia s klientmi, internými tímami a finančnými úradmi je kľúčová pre úspešné zvládnutie daňového poradenstva. V oblasti školení a vzdelávania pomôže pri príprave prezentácií znalosť práce s programom MS PowerPoint.
 • Textové procesory: Microsoft Word, Google Docs. Znalosť týchto nástrojov umožňuje prípravu a úpravu dokumentov súvisiacich s daňovým poradenstvom a finančnými analýzami.
 • Analytické nástroje: Tableau, Power BI. Tieto nástroje umožňujú vytvárať vizualizácie a analýzy daňových a finančných dát, čo pomáha pri lepšom rozhodovaní a prezentácii údajov klientom.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Daňový poradca

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave