Online kurz programovanie web stránok a aplikácií, webdesign a web stránky

Programovanie web stránok a aplikácií, webdesign

Individuálny online kurz a konzultácie z vášho pohodlia

Témy a oblasti online kurzu a konzultácií:
tvorba a programovanie web stránok pre začiatočníkov, pre pokročilých programátorov, technológie a jazyky HTML, CSS, Javascript, jQuery, základy i pokročilé možnosti webdesignu, PHP a MySQL databázy, moderné technológie VUE.js a NodeJS

Prečo sa vzdelávať v tejto oblasti?

Naučte sa jazyky ako HTML, CSS alebo PHPéčko buď na tvorbu web stránok, alebo na úpravu či editáciu hotovových web stránok a redakčných systémov. Kategória obsahuje aj kurzy pre tvorbu časti grafiky a designovanie webstránok.
Chcete upraviť tému  v redakčnom systéme WordPress, editovať pluginy, nevyhovuje vám nastavovanie témy? Toto hravo zvládnete s jazykom HTML a CSS. S PHPéčkom si vo WordPresse hravo poradíte s úpravou tém i pluginov, pretože celý WordPress je v jazyku PHP naprogramovaný.

Tieto jazyky môžete využiť i pri tvorbe aplikácii podľa svojej predstavy. A možno raz s nimi dobyjete svet…

Pozrite sa ako to funguje, ako sa môžete učiť

Pre koho je tento online kurz

Online kurzy tvorby webstránok sú určené pre začiatočníkov, ktorí nemajú skúsenosti s vytváraním webových stránok. Pokročilé kurzy tvorby rozšíria vedomosti tým, ktorí už skúsenosti s tvorbou webstránok majú. V tejto kategórii si nájdu svoje aj skúsenejší programátori v jazykoch HTML, CSS, xHTML alebo PHP či JavaScript. Pre budúcich webdesignérov odporúčame základné kurzy a pre už pokročilých – využite čas na naučenie sa nových zručností či znalostí.

Ako prebieha výuka, ako sa môžem učiť online?

Výuka prebieha online systémom jeden lektor – jeden účastník tak, že lektor s účastníkom sa navzájom vidia a počujú. Účastník vidí programy a prácu a postupy lektora, lektor môže vidieť ako zadanie vypracúva účastník. Online kurz môže prebiehať formou konkrétnych otázok a riešenia problémov účastníka, alebo ako po obsahovej stránke bežná výuka našich kurzov, vrátane príkladov a cvičení. Každopádne, máte odborníka a špecialistu priamo pre seba, takže sa zvyšuje efektivita výučby a hlavne je dodržaná kvalita smerujúca k vašim vedomostiam po kurze.

Kto bude online kurz/konzultácie viesť a prednášať

Peter Hecht – lektor má viac než 98,45 % spokojnosť klientov
Peťo je lektorom od vzniku spoločnosti. Jeho hlavným zameraním je programovanie web stránok, grafika a internetový marketing. Má na svedomí vzhľad našich web stránok, je zároveň marketingovým riaditeľom spoločnosti. Okrem toho, že navrhuje, programuje a tvorí pre IT Learning, konzultuje témy ohľadom online marketingu aj pre iné spoločnosti. Nebojí sa na kurzoch podeliť o svoje praktické skúsenosti a know-how.

Vladislav Ladický – lektor má viac než 97,3 % spokojnosť klientov
Vlado je špecialista na programovanie a počítače v globále. Je to veľmi vzdelaný odborník asi v každej počítačovej oblasti. Vie programovať v množstve jazykov, rozumie počítačovým sieťam a linuxovým OS. Jeho najväčšia špecializácia je moderný web design a jazyky HTML, CSS, JavaScript, PHP, jQuery, Node JS a iné moderné webové technológie.

Čo sa môžete naučiť - výber
oblastí, tém, či kurzov

Obsahom online kurzu „Programovanie web stránok a aplikácií, webdesign“ môžu byť naše doterajšie bežné kurzy v rámci kategórie web stránok a webdesignu, či programovania a tvorby webov. Tieto kurzy sú zväčša 10 hodinové a dvojdňové, individuálnou výukou sa dajú prebrať aj za menej času – aj za jeden deň. Môžete si vybrať ktorýkoľvek, resp. ktorékoľvek kurzy z kategórie https://www.itlearning.sk/kurzy-tvorba-webstranok/ a objednať si ich ako online kurz/kurzy alebo si objednať kratší čas venovaný mixu tém podľa vašich potrieb. Je žiadúce ich vopred definovať. Môžete, samozrejme, konzultovať a absolvovať len vybrané konkrétne témy, ktoré potrebujete. Smerovanie výučby je na vás.

Toto sú hlavné oblasti a témy, ktoré môžu byť obsahom vášho kurzu Programovanie web stránok a aplikácií, webdesign: 

HTML a CSS

 • Úvod do problematiky tvorby www stránok a HTML A CSS jazyk
 • Práca so súbormi
 • Základné princípy značkovacieho jazyka HTML
 • Moderné princípy web stránok a príkazy jazyka HTML5
 • Základy a princípy jazyka CSS
 • CSS príkazy, systax a jazyk
 • Tvorba dynamických webov a JavaScript a PHP začiatočník:
 • Nové HTM5 Elementy
 • Grafika na webstránkach
 • CSS pre pokročilých a moderné príkazy
 • Pozíciovanie – CSS vlastnosť position
 • Vlastnosť display a viditeľnosť v CSS
 • expert HTML a CSS, pokročilé selektory, médiá a formuláre
 • Moderné formátovanie tabuliek
 • Fonty a ikony
 • Pozadie stránky – rozšírené
 • Médiá a videá na stránke
 • Formuláre na stránke
 • Formátovanie formulárov
 • Prechody a animácie
 • responzívny dizajn, media pravidlá, flex a grid rozloženie
 • Responzívny web dizajn
 • Media knižnice:
 • Rozloženie stránky pomocou Grid:

JavaScript a jQuery

 • jQuery, interaktivita a úvod do JavaScriptu
 • pohľad na modernú webstránku
 • Píš menej, urob viac – jQuery
 • Dom model
 • Pripájame do stránky jQuery
 • Predstavme si dôležité možnosti a funkcionality jquery
 • Začíname programovať v JavaScripte s pomocou jQuery
 • Nový selektor – Hľadáme texty :contains
 • jQuery a udalosti
 • Efekty v query za pár sekúnd
 • jQuery a vstavané AJAX funkcie
 • JavaScript I.
  programovanie a základy jazyka
 • Čistý JavaScript
 • Syntax jazyka
 • Funkcie v JS, cykly a podmienky a polia
 • Nástroje prehliadača
 • JavaScript pre pokročilých.
  JSON a dáta, pokročilé možnosti a konštrukcie jazyka
 • Objekt
 • Funkcie v objekte
 • vstavané objekty a čo s nimi môžeme robiť
 • Funkcie, ktoré voláme spätne – callback funkcie
 • Polia s callback funkciami
 • JSON
 • AJAX
 • DOM manipulácia
 • Knižnice na uľahčenie programovania
 • Programovanie moderných Web Aplikácií vo Vue.js
 • Čo je JavaScript, verzie JasvaSriptu, ES6
 • NodeJS a ES6 I
 • Úvod do tvorby modulov
 • JavaScript ako OOP – triedy – Class, objekty a ich vlastnosti
 • Čo je closure? – základná otázka pri pohovore na JS programátor
 • Knižnica príkazov s použitím ES6
 • Ako importovať moduly?
 • Ajaxové volania a čítania dát
 • Bootstrap, responzívny HTML, CSS a JS framework
 • Ako pristupovať k mobile first
 • Vkladanie komponentov a oživovanie obsahu

PHP a úvod do MySQL

 • Fronend a backend development alebo akú pozíciu zohráva PHP pri vývoji
 • Serverové skriptovacie jazyky
 • Webhosting a podpora servera
 • Inštalácia lokálneho servera
 • Vkladanie PHP do HTML jazyka
 • Základné funkcie a kódová syntax či konštrukcie PHP jazyka
 • Premenné a konštanty
 • Podmienky
 • Cykly
 • Funkcie
 • Direktívy a Skladba URL adresy
 • Vkladanie obsahu alebo na čo slúži include a require
 • HTML formuláre
 • Spracúvanie formuláre v PHP
 • Práca so súbormi
 • Databáza nad súbormi
 • Nastavenie Apache servera a PHP jazyka
 • Tvorba nových funkcií a bezpečnosť cez require
 • Superglobálne premenné SESSION a COOKIE
 • Práca s Emailom
 • HTTP hlavička
 • Dynamické generovanie dokumentov Obrázky, Word, Excel
 • Bezpečnosť PHP skriptov
 • Zabezpečenie formulárov alebo XSS útok v praxi
 • Hashovanie a heslovanie – MD5
 • Úvod objektového programovania
 • Objekty v praxi – tvoríme PDF dokument
 • Úvod do problematiky SQL databáz

MySQL a komunikácia s PHP

 • SQL jazyk
 • čo je to SQL
 • skúška SQL dotazu
 • základné dotazy nad databázou
 • odpovede servera
 • rozdelenie príkazov
 • Návrh databázy
 • Dátové typy alebo tvorba novej tabuľky
 • SQL dotazy, ktoré budeme potrebovať
 • PHP a konektivita
 • Vkladanie dát a Výpis dát na obrazovku
 • Prvé databázové riešenie – kniha návštev
 • Zoraďovanie a triedenie dát
 • Tvorba druhej komplexnej databázovej aplikácie – knižnica krok po kroku
 • jSON dáta alebo keď PHP s Echom nevládzu
 • SQL inekcie a bezpečnosť dotazov

PHP – objektovo orientované programovanie

 • Úvod do koncepcie OOP
 • Trieda – základná funkčná jednotka
 • Objekt – začíname používať triedy
 • Viditeľnosť vlastností a metód
 • Mocný nástroj objektového programovania – dedičnosť tried
 • Finálne metódy a triedy
 • Statické vlastnosti a statické metódy
 • Praktické príklady a cvičenia
 • Návrhové vzory v OOP
 • Reťazenie metód
 • Implementácia rozhraní
 • Menné priestory
 • Name hinting
 • Vytvárame komplexnejšie triedy – balíčky
 • Príprava na tvorbu webových aplikácií moderným a profesionálnym spôsobom
 • Úvod do práce s frameworkom Nette

samozrejmosťou sú témy databázových kurzov  Mysql I. a MySQL II.

alebo

Čo si môžem objednať?

icons8-training

Celý kurz z našej ponuky
Lektor vás ním profesionálne prevedie, prípadne upraví podľa vašich potrieb, či času na mieru pre vás. Podľa témy sa lektor bude držať učebnej osnovy, použije bežnú prezentáciu, príklady. Tým, že budete iba jediný účastník, sa čas oproti bežnému kurzu skráti. Lektor sa bude venovať iba vám, vašim otázkam a pri tvorbe zadaní bude “dohliadať” iba na vás. Máte nášho odborníka a špecialistu na čas kurzu len pre seba.

certifikát: áno

icons8-consultation

Online konzultáciu, vlastné otázky či poradenstvo
Lektor vám zodpovie formou konzultácie na vaše otázky z témy, prípadne z mixu tém viacerých kurzov, môžete prejsť riešenie praktických príkladov. Konzultácia je na rozdiel od kurzu orientovaná viac na konzultovanie vašich problémov, pomoc pri riešení vašich praktických úloh – proste maximálne prispôsobenie sa vašim otázkam v zvolenej téme/oblasti. Aj v tomto prípade máte odborníka a špecialistu počas kurzu len pre seba.

certifikát: ak sa preberie min. 70 % časového rozsahu osnovy ktoréhokoľvek kurzu, získate certifikát

Objednávka online kurzu či konzultácií a cenník

Ako objednávať?

Objednávku môžete realizovať telefonicky na 02/49 20 30 80, e-mailom na info@itlearning.sk, alebo elektronicky pomocou formulára.

Pri objednávke (v obsahu správy) je nutné je uviesť

 • zvolený program a dĺžku vzdelávania
 • dátum, kedy vám výuka vyhovuje
 • ak sa jedná o bežný kurz, ktorý chcete absolvovať online, uveďte jeho názov
 • ak sa jedná o konzultáciu, uveďte vybrané témy, čo sa chcete vzdelávať
 • doplňte čas, kedy chcete výuku realizovať, ideálne je využiť uvedené časy vzdelávania
 • nezabudnite uviesť svoje meno a kontakt na vás
 • v prípade potreby faktúry ešte aj fakturačné údaje

Vašu objednávku spracujeme, preveríme dostupnosť lektora a času a budeme vás kontaktovať.

Témy a oblasti - ponuka online kurzov práve pre vás

Časté otázky a odpovede, alebo čo by ste mali vedieť

 • Kto si môže objednať online kurz? – ten, kto má záujem o špičkovú výuku a nové vedomosti, firma alebo fyzická osoba, proste každý, kto má čas.
 • V čom je tento online kurz iný? – neponúkame nahrané videá, neponúkame webináre, kde sa skladáte po pár euro na lektora, ponúkame vám špičkových lektorov z praxou, našich stabilných odborníkov s reálnymi skúsenosťami s výučbou a výborným prehľadom v prednášanej téme, ponúkame vám skutočný online kurz, kde sa niečo zaručene naučíte.
 • Koľko stojí online kurz? – v každej kategórii online kurzov je cenník, každá téma má svoju cenu, výsledná cena závisí aj od dĺžky zvoleného online kurzu.
 • Prečo sú vaše online kurzy drahšie ako bežné kurzy alebo ako iné online kurzy? – odpoveď je jednoduchá – pretože sa lektor venuje iba vám. Ako stabilná spoločnosť ponúkame špičkových odborníkov z praxe s talentom prednášať a zrozumiteľne vysvetľovať (so stovkami či tisíckami odprednášaných hodín). Sme si vedomí, že vaša investícia do vzdelania má význam iba vtedy, ak vzdelávanie bude kvalitné s vedomosťami na konci. Tento spôsob je síce drahší, avšak z pohľadu online výuky aj najefektívnejší, pretože je postavený na bezprostrednom online kontakte s lektorom.
 • Kto bude online kurz prednášať? – naši lektori so skúsenosťami z praxe. Ich profily či hodnotenia si môžete pozrieť na našich stránkach, pričom do tejto formy vzdelávania dávame len naše najväčšie lektorské esá.
 • Ako si objednám kurz? – v každom detaile kurzu/kategórie je objednávkový formulár, cez ktorý si môžete online kurz objednať. Môžete to spraviť tiež telefonicky či e-mailom.
 • Kedy prebieha výuka? – máme preddefinované časy so začiatkom tradične od 9:00, koniec bude závisieť od objednaných hodín. Tento čas je možné na základe dohody aj upraviť, závisí od vás. Výuka prebieha zväčša počas týždňa pondelok-piatok, po dohode je možné realizovať výuku aj cez víkend (bez príplatku).
 • Musím mať počítač? – nemusíte, postačí tablet či telefón s kamerou a dobrým internetovým pripojením, no v takomto prípade sa pripravte iba na prezentačnú výuku.
 • Aký musím mať počítač a vybavenie? – ideálne je mať dobrý počítač, ktorý poznáte a funguje k vašej spokojnosti, neseká a nemrzne, je primerane rýchly a pri niektorých témach aj primerane výkonný. Nároky závisia od témy. Operačný systém Windows, alebo Mac, výrobcom podporovaný. Je dôležité spoľahlivé a pevné pripojenie na internet a webová kamera. Môžete to byť notebook, alebo desktop. Ak si vyberiete konkrétny program (Excel, Photoshop, AutoCAD,…), treba ho mať ho nainštalovaný a pripravený, aby ste s ním mohli pracovať. Inak ho budeme inštalovať počas výučby a to vás môže pripraviť o čas. Ak si zvolíte online kurz, napríklad Online marketing, budete potrebovať prístupy ku svojim účtom spojeným s témami marketingu. Proste sa pripraviť na výuku.
 • Čo musím vedieť? – bežne pracovať s počítačom, nič viac, ostatné s lektorom zvládnete.
 • Kde môžem sledovať kurz a čo si mám pripraviť?– lektor vás bude pred kurzom kontaktovať. Prejdete si spolu detaily, aby sa mohol pripraviť a súčasne vám upresní, čo bude k výuke potrebné. Lektor vás bude tiež navigovať, kde si stiahnuť software na prenos obrazu. Inštalácia je jednoduchá, prihlásenie taktiež. V deň výučby sa s vami spojí online a absolvujete spolu kurz.
 • Získam po kurze aj certifikát? – áno, za kurzy v rozsahu min. 70 % časového rozsahu bežného kurzu získate certifikát.
 • Môžeme sa na kurz pozerať a sledovať ho aj viacerí? – áno, na základe dohody medzi lektorom a vami.

Hodnotenia našich kurzov a lektorov

zobrazených komentárov: 20 z celkového počtu 965 priemerné hodnotenie: 99,50%
Zuzana B.
20.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu
Absolvoval/a: WordPress III. WooCommerce - tvorba a inštalácia kompletného e-shopu + teória predaja cez internet
S pánom Tóthom som mala viaceré školenia wordpressu. Je to človek na správnom mieste, ktorý bol trpezlivý a chcel nám odovzdať čo najviac poznatkov.
Igor H.
20.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu
Viktor C.
18.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu
Absolvoval/a: WordPress II. a Visual Composer - dizajnovanie a tvorba obsahu, špičkové grafické podstránky pre neprogramátorov
Veľmi precízny a trpezlivý lektor. Skvelý prístup a množstvo cenných skúseností. Veľká spokojnosť. Odporúčam
Denisa P.
16.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu
Absolvoval/a: WordPress II. a Visual Composer - dizajnovanie a tvorba obsahu, špičkové grafické podstránky pre neprogramátorov
skvelý kurz Jeden z vašich najlepších lektorov, trpezlivosť a dovysvetlenie aj nad rámec času v kurze, skvelý odborník, a to aj v marketingu, nielen vo Wordpresse, konečne som to pochopila ako na to Maximálna spokojnosť, osobne to bolo najlepšie
Boris J.
16.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Vladislav Ladický
lektor kurzu Vladislav Ladický
lektor kurzu
Absolvoval/a: JavaScript II. - JSON a dáta, pokročilé možnosti a konštrukcie jazyka
Vyborny lektor, kurz mi presne sadol do toho co som potrboval vediet. Kurz zamerany na pochopenie principov, co mi vyhovovalo. uplna spokojnost Kurz ma prijemne prekvapil. Ak budem v buducnosti potrebovat kurz, toto bude moja prva volba.
Mária F.
16.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Vladislav Ladický
lektor kurzu Vladislav Ladický
lektor kurzu
Dominika O.
14.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu
Absolvoval/a: WordPress I. - inštalácia, nastavenie a tvorba web stránok a blogu pre začiatočníkov
S kurzom a s priebehom som bola spokojná. Nemala som žiadne očakávania. Dozvedela som sa všetky podstatné veci, užitočné tipy, odkazy na materiál. Odporučila som kurz aj kolegyniam.
Lívia Š.
13.03.2023

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu
Absolvoval/a: WordPress I. - inštalácia, nastavenie a tvorba web stránok a blogu pre začiatočníkov
Kurz bol ok. Teória popretkávaná praktickými príkladmi. Pozitívne hodnotím aj lektorove praktické rady a konkrétne ukážky webov, na ktorých ukázal konkrétne možnosti WordPress. Lektor bol erudovaný, ochotný poradiť, vysvetliť, mal príjemné vystupovanie. Pozitívne hodnotím praktické rady na prácu vo WordPress. a tipy k hľadaniu informácií vo vašich článkoch.
Igor H.
13.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu
Absolvoval/a: WordPress I. - inštalácia, nastavenie a tvorba web stránok a blogu pre začiatočníkov
Odborne zvladnuty kurz, prespikovany prikladmi a skusenostami z praxe. Pokracujem kurzom III. Uz teraz sa tesim na nove vedomosti a napady. 🙂 Odbornik s praxou. Ocenujem realne priklady registracie u webhostingovej spolocnosti.
Alojz B.
12.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Vladislav Ladický
lektor kurzu Vladislav Ladický
lektor kurzu
Miroslava K.
16.02.2023

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu
Absolvoval/a: WordPress I. - inštalácia, nastavenie a tvorba web stránok a blogu pre začiatočníkov
V ramci Wordpressu som uplny zaciatocnik, kurz mi velmi pomohol a bol vysvetleny dosledne tak, aby tomu pochopili aj ludia, ktori nemaju s WP ziadne skusenosti. DAKUJEM! Lektor sa nam snazil vysvetlit vsetko "polopate", ked mal pocit, ze ide rychlo, vzdy pytal feedback. 🙂 Ocenujem, ze sme sa vzdelavali s clovekom z fachu. Robite to paradne!
Miroslava K.
16.02.2023

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu
Absolvoval/a: WordPress II. a Visual Composer - dizajnovanie a tvorba obsahu, špičkové grafické podstránky pre neprogramátorov
Super informacie podane zrozumitelne a prakticky. Ocenujem, ze sme sa vzdelavali so skusenym lektorom z praxe. <3
Adam D.
12.02.2023

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu
Klaudia B.
06.02.2023

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu
Absolvoval/a: WordPress I. - inštalácia, nastavenie a tvorba web stránok a blogu pre začiatočníkov
Chcem špeciálne pochváliť pána Totha, jeho ochota je skutočne bezodná. Milo, ochotne a priateľsky vždy zostal aj po školení, alebo cez prestávku, aby s nami prebral naše dotazy, otázky, alebo problémy s wordpressom. Ďakujem mu!
Klaudia B.
06.02.2023

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu
Absolvoval/a: WordPress II. a Visual Composer - dizajnovanie a tvorba obsahu, špičkové grafické podstránky pre neprogramátorov
Chcem špeciálne pochváliť pána Totha, jeho ochota je skutočne bezodná. Milo, ochotne a priateľsky vždy zostal aj po školení, alebo cez prestávku, aby s nami prebral naše dotazy, otázky, alebo problémy s wordpressom. Ďakujem mu!
Klaudia B.
06.02.2023

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu
Absolvoval/a: WordPress III. WooCommerce - tvorba a inštalácia kompletného e-shopu + teória predaja cez internet
Ďakujem za všetky tipy a tripy, na prácu s Wordpresoom, Woocomersom, ale aj Visual Composerom. Dozvedela som sa všetko, po čom prišla, a ešte aj omnoho viac.
Klaudia B.
06.02.2023

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu
Michal B.
31.01.2023

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu
Zuzana M.
31.01.2023

hodnotenie lektora:
95%
Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu
Monika B.
31.01.2023

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu
Absolvoval/a: WordPress III. WooCommerce - tvorba a inštalácia kompletného e-shopu + teória predaja cez internet
S kurzami WordPress I.-III. som bola velmi spokojna. Pan Toth nam okrem vela praktickych rad poskytol a mnozstvo informacii z praxe,co nielen kurzu pridalo,ale aj cely kurz osviezilo. Urcite by som este kurzy pod jeho vedenim rada absolvovala.
Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave