Online kurz Projektové a procesné riadenie

Kurz projektového riadenia a riadenia procesov

Individuálny online kurz a konzultácie z vášho pohodlia

Témy a oblasti online kurzu a konzultácií:
projektový manažment, projektové riadenie, projektová dokumentácia, projektový trojuholník, ganttov graf, časový plán, riadenie procesov, BPM, KPI, procesný model a mapa, ISO, kvalita

Prečo sa venovať projektovému a procesnému riadeniu?

Potrebujete, musíte, alebo chcete niečo zmeniť? Pracovné podmienky, životné prostredie,
kvalitu svojho života čo života iných? Tento proces zmeny sa výrazne odlišuje od
bežných aktivít, kde majú prebiehajúce procesy viac-menej opakujúci sa charakter. O riadení zmien je projektový a procesný manažment.

Súčasný svet je svetom zmien. Aby sme ich vedeli riadiť a vykonávať efektívne, ľudia vymysleli manažment projektov.
Cieľom projektu môže byť organizácia hudobného festivalu, sťahovanie kancelárií, zmena štruktúry podniku, vývoj nového výrobku, lietadla… Riadenie projektov nájde uplatnenie aj v súkromnom živote –
môžete chcieť založiť novú firmu, začať niečo vyvíjať, resp. vyrábať, poskytovať ľuďom nový druh služieb, sťahovať sa do nového mesta, štátu, sťahovať byt,…

Pozrite sa ako to funguje, ako sa môžete učiť

Aktuálne individuálne online kurzy neplánujeme realizovať, vyberte si skupinový kurz – prezenčný v Bratislave, alebo živou online formou. Pozrieť ponuku kurzov

Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave