Online kurz Projektové a procesné riadenie

Kurz projektového riadenia a riadenia procesov

Individuálny online kurz a konzultácie z vášho pohodlia

Témy a oblasti online kurzu a konzultácií:
projektový manažment, projektové riadenie, projektová dokumentácia, projektový trojuholník, ganttov graf, časový plán, riadenie procesov, BPM, KPI, procesný model a mapa, ISO, kvalita

Prečo sa venovať projektovému a procesnému riadeniu?

Potrebujete, musíte, alebo chcete niečo zmeniť? Pracovné podmienky, životné prostredie,
kvalitu svojho života čo života iných? Tento proces zmeny sa výrazne odlišuje od
bežných aktivít, kde majú prebiehajúce procesy viac-menej opakujúci sa charakter. O riadení zmien je projektový a procesný manažment.

Súčasný svet je svetom zmien. Aby sme ich vedeli riadiť a vykonávať efektívne, ľudia vymysleli manažment projektov.
Cieľom projektu môže byť organizácia hudobného festivalu, sťahovanie kancelárií, zmena štruktúry podniku, vývoj nového výrobku, lietadla… Riadenie projektov nájde uplatnenie aj v súkromnom živote –
môžete chcieť založiť novú firmu, začať niečo vyvíjať, resp. vyrábať, poskytovať ľuďom nový druh služieb, sťahovať sa do nového mesta, štátu, sťahovať byt,…

Pozrite sa ako to funguje, ako sa môžete učiť

Pre koho je tento online kurz

Kurz je určený vedúcim pracovníkom, manažérom, vedúcim projektov, projektovým manažérom, team lídrom a tým, ktorí sa potrebujú alebo chcú naučiť základy projektového riadenia a riadenia procesov.

Ako prebieha výuka, ako sa môžem učiť online?

Výuka prebieha online systémom jeden lektor – jeden účastník tak, že lektor s účastníkom sa navzájom vidia a počujú. Účastník vidí programy a prácu a postupy lektora, lektor môže vidieť ako zadanie vypracúva účastník. Online kurz môže prebiehať formou konkrétnych otázok a riešenia problémov účastníka, alebo ako po obsahovej stránke bežná výuka našich kurzov, vrátane príkladov a cvičení. Každopádne, máte odborníka a špecialistu priamo pre seba, takže sa zvyšuje efektivita výučby a hlavne je dodržaná kvalita smerujúca k vašim vedomostiam po kurze.

Kto bude online kurz/konzultácie viesť a prednášať

Ing. Peter Vadkerti – lektor má viac než 97,71 % spokojnosť klientov
Peter pôsobí viac ako dvadsať rokov aj v oblasti vzdelávania. Je učiteľ, mentor, tréner, lektor, konzultant a kouč telom aj dušou. Špecializuje sa na Microsoft Office, najmä Microsoft Project a projektové riadenie. Prednáša na školách a v korporáciách, kde odovzdáva svoje praktické skúsenosti. Je tiež PM COACH – kouč projektových manažérov, lektorom Microsoft aplikácií – MCT a počas školení aplikuje aj zručnosti kouča. Je taktiež certifikovaný kouč RCS.

Čo sa môžete naučiť - výber
oblastí, tém, či kurzov

Obsahom online kurzu „Projektové a procesné riadenie“ môžu byť naše bežné kurzy v rámci kategórie Projektového a procesného manažmentu. Tieto kurzy sú viacdenné, individuálnou výukou sa dajú prebrať za 70-80 % času. Odporúčame kurzy v plnom rozsahu, pretože má zmysel prejsť kompletne celú osnovu i príklady, uvidíte sami. Môžete si vybrať ktorýkoľvek, resp. ktorékoľvek kurzy z kategórie kurzov Projektového a procesného riadenia a objednať si ich ako online kurz/kurzy alebo si tiež objednať kratší čas venovaný mixu tém podľa vašich potrieb. Je žiadúce vopred ich definovať. Môžete, samozrejme, konzultovať a absolvovať len vybrané konkrétne témy, ktoré potrebujete. Smerovanie výučby je na vás.

Toto sú hlavné oblasti a témy, ktoré môžu byť obsahom vášho kurzu Projektové a procesné riadenie.

Úvod do projektového riadenia, pojmy
Klasické a projektové riadenie
Charakteristika projektového riadenia, proces riadenia projektu
Metodiky a techniky projektového manažmentu
Časti projektového riadenia
CPM, PERT, MPM
Termíny v sieťovom grafe
Graf a pravdepodobnostná analýza
Úsečkové diagramy – druhy, spôsoby usporiadania, výpočet trvania
Diagramy zamestnanosti
Prečo projekt a ako začať?
Definovanie projektu
Organizácia projektového kolektívu
Analýza projektu
Projektový trojuholník
Životný cyklus projektu
Ciele a míľniky projektu
Metóda logického rámca
Projekt, proces, plán projektu
Projekt vs. proces
Riadenie času, rozsahu, nákladov
Realizácia projektu
Ukončenie projektu
Vyhodnotenie, budovanie znalostí projektového manažéra
Nástroje a techniky projektového manažéra
Ganttov graf, SWOT analýza, logický rámec
Myšlienkové mapy
Softvérová podpora riadenia projektov
Životný cyklus projektu
Budovanie portfólia projektov
Budovanie teamu
Návrh projektu a zadefinovanie cieľov
Požiadavky na projekt
Rozsah projektu
Časový plán projektu
Riadenie rizika
Finančný plán, rozpočet
Prostriedky a zdroje
Nástroje projektového manažéra (cash flow, logický rámec, matica zodpovednosti,…)
Implementácia projektového riadenia v organizácii
Budovanie projektovej kancelárie
Riadenie kvality
Definovanie procesu, procesy vs. projekty
Tvorba procesnej mapy a modelu
Hlavné a vedľajšie procesy
Vlastník procesov
Kľúčové ukazovatele KPI
Demingov cyklus
Analýza procesov
Procesný rámec
BPM
Softvérová podpora – modelovanie procesov – ukážky v ARIS Tools a v MS VISIO
Nástroje manažéra ( rybí diagram, LEAN metóda, SWOT, BPMN, myšlienkové mapy)

alebo

Čo si môžem objednať?

icons8-training

Celý kurz z našej ponuky
Lektor vás ním profesionálne prevedie, prípadne upraví podľa vašich potrieb, či času na mieru pre vás. Podľa témy sa lektor bude držať učebnej osnovy, použije bežnú prezentáciu, príklady. Tým, že budete iba jediný účastník, sa čas oproti bežnému kurzu skráti. Lektor sa bude venovať iba vám, vašim otázkam a pri tvorbe zadaní bude “dohliadať” iba na vás. Máte nášho odborníka a špecialistu na čas kurzu len pre seba.

certifikát: áno

icons8-consultation

Online konzultáciu, vlastné otázky či poradenstvo
Lektor vám zodpovie formou konzultácie na vaše otázky z témy, prípadne z mixu tém viacerých kurzov, môžete prejsť riešenie praktických príkladov. Konzultácia je na rozdiel od kurzu orientovaná viac na konzultovanie vašich problémov, pomoc pri riešení vašich praktických úloh – proste maximálne prispôsobenie sa vašim otázkam v zvolenej téme/oblasti. Aj v tomto prípade máte odborníka a špecialistu počas kurzu len pre seba.

certifikát: ak sa preberie min. 70 % časového rozsahu osnovy ktoréhokoľvek kurzu, získate certifikát

Objednávka online kurzu, konzultácií a cenník

Ceny sú uvedené s DPH. Vyhradzujeme si právo cenu zmeniť.

klasika

150 € / 3 hodiny

časť kurzu,
alebo konzultácia

9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00, 17:00-20:00

komplet

240 € / deň / 5 hodín

celý kurz,
alebo konzultácia

9:00 – 15:00, 16:00 – 21:00
(12:00-13:00 hodinová prestávka)

majster

460 € / 2 dni / 10 hodín

celý kurz, viac kurzov,
alebo
veľká konzultácia

9:00 – 15:00, 16:00 – 21:00
(12:00-13:00 hodinová prestávka)

individual

podľa dohody

časť kurzu, alebo konzultácia, riešenie problému
čas školenia a počet hodín (viac ako 3) podľa dohody – prispôsobíme sa vašim potrebám

Pre koľkých ľudí platí cena a koľko ľudí sa môže naraz učiť?
Takýto online kurz je živý, pri ktorom sa lektor spojí s účastníkom jedným počítačom. Pokiaľ sa budete chcieť školiť viacerí – budete sedieť za jedným počítačom (ideálne s väčším monitorom) dvaja, či traja. Môžete sa striedať v otázkach, či za klávesnicou – je to možné, organizácia a rozdelenie času je na vás. Maximálne však 3 osoby.
Pokiaľ sa výuka stihne v objednanom čase, nie je to pre nás problém, takže môžete v jednej kancelárii alebo doma využiť takýto živý kurz aj viacerí, cena ostáva rovnaká. Cena je za objednané hodiny / vybraný čas na kurz.

Certifikát v cene kurzu od balíka komplet / alebo ak sa preberie min. 70 % časového rozsahu osnovy ktoréhokoľvek kurzu, získate certifikát – posielame vždy v piatok poštou.

Ako objednávať?

Objednávku môžete realizovať telefonicky na 02/49 20 30 80, e-mailom na info@itlearning.sk, alebo elektronicky pomocou formulára.

Pri objednávke (v obsahu správy) je nutné je uviesť

 • zvolený program a dĺžku vzdelávania,
 • dátum, kedy vám výuka vyhovuje,
 • ak sa jedná o bežný kurz, ktorý chcete absolvovať online, uveďte jeho názov,
 • ak sa jedná o konzultáciu, uveďte vybrané témy, v ktorých sa chcete vzdelávať,
 • doplňte čas, kedy chcete výuku realizovať, ideálne je využiť uvedené časy vzdelávania,
 • nezabudnite uviesť svoje meno a kontakt na vás,
 • v prípade potreby faktúry uveďte aj fakturačné údaje,
 • prípadne do poznámky doplňte, čo považujete za dôležité.

Vašu objednávku spracujeme, preveríme dostupnosť lektora a času a budeme vás kontaktovať.

Témy a oblasti - ponuka online kurzov práve pre vás

Časté otázky a odpovede, alebo čo by ste mali vedieť

 • Kto si môže objednať online kurz? – ten, kto má záujem o špičkovú výuku a nové vedomosti, firma alebo fyzická osoba, proste každý, kto má čas.
 • V čom je tento online kurz iný? – neponúkame nahrané videá, neponúkame webináre, kde sa skladáte po pár euro na lektora, ponúkame vám špičkových lektorov z praxou, našich stabilných odborníkov s reálnymi skúsenosťami s výučbou a výborným prehľadom v prednášanej téme, ponúkame vám skutočný online kurz, kde sa niečo zaručene naučíte.
 • Koľko stojí online kurz? – v každej kategórii online kurzov je cenník, každá téma má svoju cenu, výsledná cena závisí aj od dĺžky zvoleného online kurzu.
 • Prečo sú vaše online kurzy drahšie ako bežné kurzy alebo ako iné online kurzy? – odpoveď je jednoduchá – pretože sa lektor venuje iba vám. Ako stabilná spoločnosť ponúkame špičkových odborníkov z praxe s talentom prednášať a zrozumiteľne vysvetľovať (so stovkami či tisíckami odprednášaných hodín). Sme si vedomí, že vaša investícia do vzdelania má význam iba vtedy, ak vzdelávanie bude kvalitné s vedomosťami na konci. Tento spôsob je síce drahší, avšak z pohľadu online výuky aj najefektívnejší, pretože je postavený na bezprostrednom online kontakte s lektorom.
 • Kto bude online kurz prednášať? – naši lektori so skúsenosťami z praxe. Ich profily či hodnotenia si môžete pozrieť na našich stránkach, pričom do tejto formy vzdelávania dávame len naše najväčšie lektorské esá.
 • Ako si objednám kurz? – v každom detaile kurzu/kategórie je objednávkový formulár, cez ktorý si môžete online kurz objednať. Môžete to spraviť tiež telefonicky či e-mailom.
 • Kedy prebieha výuka? – máme preddefinované časy so začiatkom tradične od 9:00, koniec bude závisieť od objednaných hodín. Tento čas je možné na základe dohody aj upraviť, závisí od vás. Výuka prebieha zväčša počas týždňa pondelok-piatok, po dohode je možné realizovať výuku aj cez víkend (bez príplatku).
 • Musím mať počítač? – nemusíte, postačí tablet či telefón s kamerou a dobrým internetovým pripojením, no v takomto prípade sa pripravte iba na prezentačnú výuku.
 • Aký musím mať počítač a vybavenie? – ideálne je mať dobrý počítač, ktorý poznáte a funguje k vašej spokojnosti, neseká a nemrzne, je primerane rýchly a pri niektorých témach aj primerane výkonný. Nároky závisia od témy. Operačný systém Windows, alebo Mac, výrobcom podporovaný. Je dôležité spoľahlivé a pevné pripojenie na internet a webová kamera. Môžete to byť notebook, alebo desktop. Ak si vyberiete konkrétny program (Excel, Photoshop, AutoCAD,…), treba ho mať ho nainštalovaný a pripravený, aby ste s ním mohli pracovať. Inak ho budeme inštalovať počas výučby a to vás môže pripraviť o čas. Ak si zvolíte online kurz, napríklad Online marketing, budete potrebovať prístupy ku svojim účtom spojeným s témami marketingu. Proste sa pripraviť na výuku.
 • Čo musím vedieť? – bežne pracovať s počítačom, nič viac, ostatné s lektorom zvládnete.
 • Kde môžem sledovať kurz a čo si mám pripraviť?– lektor vás bude pred kurzom kontaktovať. Prejdete si spolu detaily, aby sa mohol pripraviť a súčasne vám upresní, čo bude k výuke potrebné. Lektor vás bude tiež navigovať, kde si stiahnuť software na prenos obrazu. Inštalácia je jednoduchá, prihlásenie taktiež. V deň výučby sa s vami spojí online a absolvujete spolu kurz.
 • Získam po kurze aj certifikát? – áno, za kurzy v rozsahu min. 70 % časového rozsahu bežného kurzu získate certifikát.
 • Môžeme sa na kurz pozerať a sledovať ho aj viacerí? – áno, na základe dohody medzi lektorom a vami.

Hodnotenia našich kurzov a lektorov

zobrazených komentárov: 20 z celkového počtu 76 priemerné hodnotenie: 98,00%
Tomáš Š.
15.10.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Project I. - pre začiatočníkov
Na kurze som sa dozvedel ako prakticky postupovať, nastaviť a vytvárať vlastný projekt v programe Microsoft Project. Oceňujem praktický prístup lektora, ktorý má skúsenosti z praxe a vie informácie podať ľudsky a "po lopate". Bol som o všetkom dostatočne včas informovaný, nemám čo vytknúť.
Štefan P.
13.10.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Tereza H.
23.09.2021

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Patrik K.
14.07.2021

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Project I. - pre začiatočníkov
Kurz hodnotím velmi pozitívne, všetky vedomosti ktoré som získal sú mi prínosom. Od kurzu som dostal presne to čo som očakával.
Viera J.
30.06.2021

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Ivan V.
25.06.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Project I. - pre začiatočníkov
Lektor a príprava veľmi dobrá, spôsob vysvetľovania a komunikácie veľmi dobrý Veľmi spokojný, odborný, zrozumiteľný a výborne odkomunikovaný kurz
Peter C.
24.06.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Norbert H.
24.06.2021

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Project I. - pre začiatočníkov
- veľmi vysoko hodnotím kvalitu lektora
Juraj B.
24.06.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Peter K.
23.06.2021

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
P.
23.06.2021

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Project I. - pre začiatočníkov
Informácie ktoré som dostal prostredníctvom lektora boli pre mňa niečo nové. Vedel som, a videl že niečo také sa používa, ale nestretol som sa s programom v praxi. Lektor bol super, reagoval na naše pripomienky, posunul mám veľa informácií o programe aj s praktickými ukážkami. Na 2 deň školenia som pripravil ( preposlal ) HMG v Exceli a s ním sme konkrétne pracovali a vzájomne ako skupina komunikovali a pripomienkovali problematiku z praxe a snažili sa pripomienky zapracovať do programu.. Záverom spracúvania tohto HMG Excel v programe MSP sme dospeli k názoru že pre mňa ako stavbyvedúceho je najideálnejšie do HMG v tomto programe "natvrdo" zadávať dátum začatia a ukončenia jednotlivých činností. Toto školenie nebola strata času, som rád že som sa dozvedel zas niečo nové, ale na mojej pozícii riadenia SV v tejto spoločnosti použijem asi minimum informácií. Pozdravujem lektora ing.Vadkerti. Snažil sa nám veľa povedať o programe, veľa sme diskutovali a nebol to len monológ. Riešili sme HMG z praxe a nie nejakú teóriu. Čiže super
Eugen K.
16.06.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Juraj F.
16.06.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Project I. - pre začiatočníkov
Všetko bolo vysvetlené, bol časový priestor si vyskúšať každú prezentovanú operáciu. Školiteľ sa vedel individuálne venovať každej otázke alebo problému. Nemám žiadne negatívne poznámky. Vzhľadom na "pomalších" zúčastnených bolo tempo pre mňa príliš pomalé. To však nezávisí od lektora. Oceňujem, že lektor sa prispôsobil tempu všetkých zúčastnených aj za cenu, že školenie bolo dlhšie ako bolo plánované. Odprednášané, prakticky odskúšané a prekonzultované bolo všetko podľa osnov. Chválim pravidelné prestávky a dostatočný čas na obed. Školenie prebiehalo formou online.
Viliam K.
15.06.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Tomáš B.
04.06.2021

hodnotenie lektora:
90%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Maruán M.
31.05.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Project I. - pre začiatočníkov
Dozvedel som sa veľa užitočných informácií, pre ďalšie využitie v praxi. Lektor je skúsený odborník, veľmi pozitívne na mňa zapôsobil nie len ako lektor, ale aj ako človek. Výučba bola on-line, neviem zhodnotiť prvé dve otázky
Tibor J.
27.05.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Ľubomír Ž.
25.05.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Tomáš H.
17.05.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Marián K.
03.03.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Project I. - pre začiatočníkov
Kurz hodnotím veľmi dobre pán Vadkertiho vrelo doporučujem, výborné skúsenosti a profesionálny výklad, výborné prepojenie teórie s praktickými ukážkami online kurz 🙂
Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave