Online kurz Projektové a procesné riadenie

Kurz projektového riadenia a riadenia procesov

Individuálny online kurz a konzultácie z vášho pohodlia

Témy a oblasti online kurzu a konzultácií:
projektový manažment, projektové riadenie, projektová dokumentácia, projektový trojuholník, ganttov graf, časový plán, riadenie procesov, BPM, KPI, procesný model a mapa, ISO, kvalita

Prečo sa venovať projektovému a procesnému riadeniu?

Potrebujete, musíte, alebo chcete niečo zmeniť? Pracovné podmienky, životné prostredie,
kvalitu svojho života čo života iných? Tento proces zmeny sa výrazne odlišuje od
bežných aktivít, kde majú prebiehajúce procesy viac-menej opakujúci sa charakter. O riadení zmien je projektový a procesný manažment.

Súčasný svet je svetom zmien. Aby sme ich vedeli riadiť a vykonávať efektívne, ľudia vymysleli manažment projektov.
Cieľom projektu môže byť organizácia hudobného festivalu, sťahovanie kancelárií, zmena štruktúry podniku, vývoj nového výrobku, lietadla… Riadenie projektov nájde uplatnenie aj v súkromnom živote –
môžete chcieť založiť novú firmu, začať niečo vyvíjať, resp. vyrábať, poskytovať ľuďom nový druh služieb, sťahovať sa do nového mesta, štátu, sťahovať byt,…

Pozrite sa ako to funguje, ako sa môžete učiť

Pre koho je tento online kurz

Kurz je určený vedúcim pracovníkom, manažérom, vedúcim projektov, projektovým manažérom, team lídrom a tým, ktorí sa potrebujú alebo chcú naučiť základy projektového riadenia a riadenia procesov.

Ako prebieha výuka, ako sa môžem učiť online?

Výuka prebieha online systémom jeden lektor – jeden účastník tak, že lektor s účastníkom sa navzájom vidia a počujú. Účastník vidí programy a prácu a postupy lektora, lektor môže vidieť ako zadanie vypracúva účastník. Online kurz môže prebiehať formou konkrétnych otázok a riešenia problémov účastníka, alebo ako po obsahovej stránke bežná výuka našich kurzov, vrátane príkladov a cvičení. Každopádne, máte odborníka a špecialistu priamo pre seba, takže sa zvyšuje efektivita výučby a hlavne je dodržaná kvalita smerujúca k vašim vedomostiam po kurze.

Kto bude online kurz/konzultácie viesť a prednášať

Ing. Peter Vadkerti – lektor má viac než 97,71 % spokojnosť klientov
Peter pôsobí viac ako dvadsať rokov aj v oblasti vzdelávania. Je učiteľ, mentor, tréner, lektor, konzultant a kouč telom aj dušou. Špecializuje sa na Microsoft Office, najmä Microsoft Project a projektové riadenie. Prednáša na školách a v korporáciách, kde odovzdáva svoje praktické skúsenosti. Je tiež PM COACH – kouč projektových manažérov, lektorom Microsoft aplikácií – MCT a počas školení aplikuje aj zručnosti kouča. Je taktiež certifikovaný kouč RCS.

Čo sa môžete naučiť - výber
oblastí, tém, či kurzov

Obsahom online kurzu „Projektové a procesné riadenie“ môžu byť naše bežné kurzy v rámci kategórie Projektového a procesného manažmentu. Tieto kurzy sú viacdenné, individuálnou výukou sa dajú prebrať za 70-80 % času. Odporúčame kurzy v plnom rozsahu, pretože má zmysel prejsť kompletne celú osnovu i príklady, uvidíte sami. Môžete si vybrať ktorýkoľvek, resp. ktorékoľvek kurzy z kategórie kurzov Projektového a procesného riadenia a objednať si ich ako online kurz/kurzy alebo si tiež objednať kratší čas venovaný mixu tém podľa vašich potrieb. Je žiadúce vopred ich definovať. Môžete, samozrejme, konzultovať a absolvovať len vybrané konkrétne témy, ktoré potrebujete. Smerovanie výučby je na vás.

Toto sú hlavné oblasti a témy, ktoré môžu byť obsahom vášho kurzu Projektové a procesné riadenie.

Úvod do projektového riadenia, pojmy
Klasické a projektové riadenie
Charakteristika projektového riadenia, proces riadenia projektu
Metodiky a techniky projektového manažmentu
Časti projektového riadenia
CPM, PERT, MPM
Termíny v sieťovom grafe
Graf a pravdepodobnostná analýza
Úsečkové diagramy – druhy, spôsoby usporiadania, výpočet trvania
Diagramy zamestnanosti
Prečo projekt a ako začať?
Definovanie projektu
Organizácia projektového kolektívu
Analýza projektu
Projektový trojuholník
Životný cyklus projektu
Ciele a míľniky projektu
Metóda logického rámca
Projekt, proces, plán projektu
Projekt vs. proces
Riadenie času, rozsahu, nákladov
Realizácia projektu
Ukončenie projektu
Vyhodnotenie, budovanie znalostí projektového manažéra
Nástroje a techniky projektového manažéra
Ganttov graf, SWOT analýza, logický rámec
Myšlienkové mapy
Softvérová podpora riadenia projektov
Životný cyklus projektu
Budovanie portfólia projektov
Budovanie teamu
Návrh projektu a zadefinovanie cieľov
Požiadavky na projekt
Rozsah projektu
Časový plán projektu
Riadenie rizika
Finančný plán, rozpočet
Prostriedky a zdroje
Nástroje projektového manažéra (cash flow, logický rámec, matica zodpovednosti,…)
Implementácia projektového riadenia v organizácii
Budovanie projektovej kancelárie
Riadenie kvality
Definovanie procesu, procesy vs. projekty
Tvorba procesnej mapy a modelu
Hlavné a vedľajšie procesy
Vlastník procesov
Kľúčové ukazovatele KPI
Demingov cyklus
Analýza procesov
Procesný rámec
BPM
Softvérová podpora – modelovanie procesov – ukážky v ARIS Tools a v MS VISIO
Nástroje manažéra ( rybí diagram, LEAN metóda, SWOT, BPMN, myšlienkové mapy)

alebo

Čo si môžem objednať?

icons8-training

Celý kurz z našej ponuky
Lektor vás ním profesionálne prevedie, prípadne upraví podľa vašich potrieb, či času na mieru pre vás. Podľa témy sa lektor bude držať učebnej osnovy, použije bežnú prezentáciu, príklady. Tým, že budete iba jediný účastník, sa čas oproti bežnému kurzu skráti. Lektor sa bude venovať iba vám, vašim otázkam a pri tvorbe zadaní bude “dohliadať” iba na vás. Máte nášho odborníka a špecialistu na čas kurzu len pre seba.

certifikát: áno

icons8-consultation

Online konzultáciu, vlastné otázky či poradenstvo
Lektor vám zodpovie formou konzultácie na vaše otázky z témy, prípadne z mixu tém viacerých kurzov, môžete prejsť riešenie praktických príkladov. Konzultácia je na rozdiel od kurzu orientovaná viac na konzultovanie vašich problémov, pomoc pri riešení vašich praktických úloh – proste maximálne prispôsobenie sa vašim otázkam v zvolenej téme/oblasti. Aj v tomto prípade máte odborníka a špecialistu počas kurzu len pre seba.

certifikát: ak sa preberie min. 70 % časového rozsahu osnovy ktoréhokoľvek kurzu, získate certifikát

Objednávka online kurzu, konzultácií a cenník

Ceny sú uvedené s DPH. Vyhradzujeme si právo cenu zmeniť.

klasika

150 € / 3 hodiny

časť kurzu,
alebo konzultácia

9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00, 17:00-20:00

komplet

240 € / deň / 5 hodín

celý kurz,
alebo konzultácia

9:00 – 15:00, 16:00 – 21:00
(12:00-13:00 hodinová prestávka)

majster

460 € / 2 dni / 10 hodín

celý kurz, viac kurzov,
alebo
veľká konzultácia

9:00 – 15:00, 16:00 – 21:00
(12:00-13:00 hodinová prestávka)

individual

podľa dohody

časť kurzu, alebo konzultácia, riešenie problému
čas školenia a počet hodín (viac ako 3) podľa dohody – prispôsobíme sa vašim potrebám

Pre koľkých ľudí platí cena a koľko ľudí sa môže naraz učiť?
Takýto online kurz je živý, pri ktorom sa lektor spojí s účastníkom jedným počítačom. Pokiaľ sa budete chcieť školiť viacerí – budete sedieť za jedným počítačom (ideálne s väčším monitorom) dvaja, či traja. Môžete sa striedať v otázkach, či za klávesnicou – je to možné, organizácia a rozdelenie času je na vás. Maximálne však 3 osoby.
Pokiaľ sa výuka stihne v objednanom čase, nie je to pre nás problém, takže môžete v jednej kancelárii alebo doma využiť takýto živý kurz aj viacerí, cena ostáva rovnaká. Cena je za objednané hodiny / vybraný čas na kurz.

Certifikát v cene kurzu od balíka komplet / alebo ak sa preberie min. 70 % časového rozsahu osnovy ktoréhokoľvek kurzu, získate certifikát – posielame vždy v piatok poštou.

Ako objednávať?

Objednávku môžete realizovať telefonicky na 02/49 20 30 80, e-mailom na info@itlearning.sk, alebo elektronicky pomocou formulára.

Pri objednávke (v obsahu správy) je nutné je uviesť

 • zvolený program a dĺžku vzdelávania,
 • dátum, kedy vám výuka vyhovuje,
 • ak sa jedná o bežný kurz, ktorý chcete absolvovať online, uveďte jeho názov,
 • ak sa jedná o konzultáciu, uveďte vybrané témy, v ktorých sa chcete vzdelávať,
 • doplňte čas, kedy chcete výuku realizovať, ideálne je využiť uvedené časy vzdelávania,
 • nezabudnite uviesť svoje meno a kontakt na vás,
 • v prípade potreby faktúry uveďte aj fakturačné údaje,
 • prípadne do poznámky doplňte, čo považujete za dôležité.

Vašu objednávku spracujeme, preveríme dostupnosť lektora a času a budeme vás kontaktovať.

Témy a oblasti - ponuka online kurzov práve pre vás

Časté otázky a odpovede, alebo čo by ste mali vedieť

 • Kto si môže objednať online kurz? – ten, kto má záujem o špičkovú výuku a nové vedomosti, firma alebo fyzická osoba, proste každý, kto má čas.
 • V čom je tento online kurz iný? – neponúkame nahrané videá, neponúkame webináre, kde sa skladáte po pár euro na lektora, ponúkame vám špičkových lektorov z praxou, našich stabilných odborníkov s reálnymi skúsenosťami s výučbou a výborným prehľadom v prednášanej téme, ponúkame vám skutočný online kurz, kde sa niečo zaručene naučíte.
 • Koľko stojí online kurz? – v každej kategórii online kurzov je cenník, každá téma má svoju cenu, výsledná cena závisí aj od dĺžky zvoleného online kurzu.
 • Prečo sú vaše online kurzy drahšie ako bežné kurzy alebo ako iné online kurzy? – odpoveď je jednoduchá – pretože sa lektor venuje iba vám. Ako stabilná spoločnosť ponúkame špičkových odborníkov z praxe s talentom prednášať a zrozumiteľne vysvetľovať (so stovkami či tisíckami odprednášaných hodín). Sme si vedomí, že vaša investícia do vzdelania má význam iba vtedy, ak vzdelávanie bude kvalitné s vedomosťami na konci. Tento spôsob je síce drahší, avšak z pohľadu online výuky aj najefektívnejší, pretože je postavený na bezprostrednom online kontakte s lektorom.
 • Kto bude online kurz prednášať? – naši lektori so skúsenosťami z praxe. Ich profily či hodnotenia si môžete pozrieť na našich stránkach, pričom do tejto formy vzdelávania dávame len naše najväčšie lektorské esá.
 • Ako si objednám kurz? – v každom detaile kurzu/kategórie je objednávkový formulár, cez ktorý si môžete online kurz objednať. Môžete to spraviť tiež telefonicky či e-mailom.
 • Kedy prebieha výuka? – máme preddefinované časy so začiatkom tradične od 9:00, koniec bude závisieť od objednaných hodín. Tento čas je možné na základe dohody aj upraviť, závisí od vás. Výuka prebieha zväčša počas týždňa pondelok-piatok, po dohode je možné realizovať výuku aj cez víkend (bez príplatku).
 • Musím mať počítač? – nemusíte, postačí tablet či telefón s kamerou a dobrým internetovým pripojením, no v takomto prípade sa pripravte iba na prezentačnú výuku.
 • Aký musím mať počítač a vybavenie? – ideálne je mať dobrý počítač, ktorý poznáte a funguje k vašej spokojnosti, neseká a nemrzne, je primerane rýchly a pri niektorých témach aj primerane výkonný. Nároky závisia od témy. Operačný systém Windows, alebo Mac, výrobcom podporovaný. Je dôležité spoľahlivé a pevné pripojenie na internet a webová kamera. Môžete to byť notebook, alebo desktop. Ak si vyberiete konkrétny program (Excel, Photoshop, AutoCAD,…), treba ho mať ho nainštalovaný a pripravený, aby ste s ním mohli pracovať. Inak ho budeme inštalovať počas výučby a to vás môže pripraviť o čas. Ak si zvolíte online kurz, napríklad Online marketing, budete potrebovať prístupy ku svojim účtom spojeným s témami marketingu. Proste sa pripraviť na výuku.
 • Čo musím vedieť? – bežne pracovať s počítačom, nič viac, ostatné s lektorom zvládnete.
 • Kde môžem sledovať kurz a čo si mám pripraviť?– lektor vás bude pred kurzom kontaktovať. Prejdete si spolu detaily, aby sa mohol pripraviť a súčasne vám upresní, čo bude k výuke potrebné. Lektor vás bude tiež navigovať, kde si stiahnuť software na prenos obrazu. Inštalácia je jednoduchá, prihlásenie taktiež. V deň výučby sa s vami spojí online a absolvujete spolu kurz.
 • Získam po kurze aj certifikát? – áno, za kurzy v rozsahu min. 70 % časového rozsahu bežného kurzu získate certifikát.
 • Môžeme sa na kurz pozerať a sledovať ho aj viacerí? – áno, na základe dohody medzi lektorom a vami.

Hodnotenia našich kurzov a lektorov

zobrazených komentárov: 20 z celkového počtu 57 priemerné hodnotenie: 98,25%
Marián K.
03.03.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Project I. - pre začiatočníkov
Kurz hodnotím veľmi dobre pán Vadkertiho vrelo doporučujem, výborné skúsenosti a profesionálny výklad, výborné prepojenie teórie s praktickými ukážkami online kurz 🙂
Viktor K.
10.11.2020

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Project I. - pre začiatočníkov
Maximálne spokojný s prístupom a odprezentovaním náučnej časti.
Branko M.
04.11.2020

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Jana S.
03.11.2020

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Project I. - pre začiatočníkov
vie zaujať, udržiava pozornosť aj v online prostredí, reaguje veľmi rýchlo na aktuálne požiadavky, preveruje osvojené znalosti/zručnosti, výnimočné nasadenie; je vidieť, ze má rád to čo robí online kurz
Jozef Z.
04.09.2020

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Martin K.
22.06.2020

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Melisa K.
11.06.2020

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Project I. - pre začiatočníkov
Kurz bol vynikajúci, školiteľ mal veľmi ľudský prístup a ochotu naozaj naučiť.
Martin K.
10.06.2020

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Project I. - pre začiatočníkov
Veľmi profesionálny prístup a ochota naozaj vysvetliť program do detailu.
Věra K.
10.06.2020

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Project I. - pre začiatočníkov
Veľmi dobrý kurz, páčilo sa mi časté opakovanie postupu, aby sme to dostali do pamäte
Marcel V.
27.02.2020

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Project I. - pre začiatočníkov
velmi dobre, nemam nic co by som vytkol,bol som spokojni so vsetkym.
Eva P.
24.02.2020

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Peter M.
20.02.2020

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Michaela K.
18.12.2019

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Zuzana B.
18.12.2019

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Ákos H.
18.12.2019

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Project I. - pre začiatočníkov
Školenie splnilo moje očakávania, školiteľ krok za krokom na praktických príkladoch vysvetlil problematiku projektového riadenia a riešenia rôznych situácii. Všetky moje otázky boli odpovedané.
Petra Č.
09.10.2019

hodnotenie lektora:
80%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Simona F.
09.10.2019

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Project II. - pre pokročilých
Veľmi prínosné praktické príklady, mnohé veci boli pre mňa osvetlením a budem vedieť project lepsie používať aj v projektovej praxi. Veľmi profesionálny prístup a ochota pri praktických otázkach pomôcť a vyriešiť problém resp. Navrhnúť jeho riešenie.
Michaela M.
02.10.2019

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Anna M.
30.09.2019

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Project I. - pre začiatočníkov
Príjemné prostredie, fajn školiteľ. Veľa učivo opakoval a pýtal sa, či stíhame a rozumieme. P. Vadkerti nie je len odborník, ale aj pedagóg 🙂 Ako kávičkár oceňujem zabezpečenie dobrej kávy zdarma. Hneď sa človeku lepšie rozmýšľa a viac chce 😉
Mária M.
22.07.2019

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu Ing. Peter Vadkerti
lektor kurzu

Stačí sa prihlásiť e-mailom na odber noviniek a pošleme vám aj zľavový kód. 
A nezabúdajte - ak nebudete s kurzom spokojný - môžete ho bezplatne opakovať, alebo vám vrátime peniaze. U nás nič neriskujete a navyše teraz môžete ušetriť.

 

Loading