Online kurz Databázové systémy Oracle

Databázový systém Oracle

Individuálny online kurz a konzultácie z vášho pohodlia

Témy a oblasti online kurzu a konzultácií:
základy jazyka, programovanie v PL/SQL, pokročilé metódy analýzy dát v SQL, Oracle 10g a ďalšie

Prečo je zaujímavé poznať Oracle?

Zisťujete ako samostatne pracovať s databázou Oracle cez SQL Developer? Hľadáte ľubovoľný iný program podporujúci SQL (Structured Query Language)? Princípy relačných databáz sú univerzálne a jazyk SQL je štandardizovaný. Preto nadobudnuté znalosti z kurzu budete vedieť uplatniť nielen pri práci so samotnými databázami Oracle, ale v prípade potreby vo veľkej miere aj pri práci s inými databázovými systémami.

Pozrite sa ako to funguje, ako sa môžete učiť

Pre koho je tento online kurz

Tento kurz je určený najmä pre začiatočníkov, ktorí sa chcú alebo potrebujú sa naučiť pracovať v databázovom systéme Oracle. Zoznámia sa na ňom so všeobecnými princípmi a terminológiou relačných databáz ako aj špecifickými vlastnosťami Oracle. Naučia sa vyberať požadované údaje z tabuliek, analyzovať ich, spájať viaceré zdroje do spoločných výstupov. Od jednoduchých výberových dotazov na jednej tabuľke sa postupne prejde až ku komplexnejším dotazom, kde zoskupenie a následná analýza vyžaduje spojiť niekoľko vzájomne súvisiacich tabuliek. Na výberové dotazy nadviažeme DML príkazmi pre úpravu, vkladanie a odstraňovanie záznamov a s tým súvisiacimi transakciami. Po predstavení dátových typov Oracle sa účastníci kurzu budú zaoberať vytváraním vlastnej relačnej tabuľky, pohľadmi a ďalšími užitočnými objektami.

Aktuálne individuálne online kurzy neplánujeme realizovať, vyberte si skupinový kurz – prezenčný v Bratislave, alebo živou online formou. Pozrieť ponuku kurzov

Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave