Online kurz Microsoft SQL Server a jazyk SQL

Microsoft SQL Server a jazyk SQL

Individuálny online kurz a konzultácie z vášho pohodlia

Témy a oblasti online kurzu a konzultácií:
predstavenie databáz, úvod do návrhu databázy a normalizácie, základy písania SQL dotazov, DML príkazy na prácu s údajmi, analýza údajov pomocou SQL, inštalácia MS SQL, administrácia databáz

Prečo sa učiť SQL a prečo práve MS SQL server?

SQL analytik, SQL administrátor, SQL vývojár – bežne hľadané pracovné pozície, o ktoré je záujem na pracovnom trhu…
Ak vás zaujíma táto oblasť, pre analytika a vývojára je znalosť SQL kľúčová, nezaobíde sa bez nej. Pritom je takmer jedno (analytikovi), na akej platforme sa jazyk učí, nakoľko verzie sú si dosť podobné. Keďže firemné databázy pracujú v mnohých prípadoch s technológiou MS SQL server, je MS SQL logická voľba.
Iný typ znalostí potrebuje SQL administrátor. Nepotrebuje vysokú znalosť SQL, potrebuje skvele poznať platformu, na ktorej bude pracovať. Pre svoje pravidelné činnosti potrebuje znalosť skriptovania, až skriptovania na úrovni operačného systému…
Toto všetko sa naučíte na našich kurzoch.

 

Pozrite sa ako to funguje, ako sa môžete učiť

Pre koho je tento online kurz

Pre analytikov a vývojárov – potrebujú poznať pokročilé analytické dotazy (subqueries a analytické dotazy), prípadne programovanie databáz. Pre administrátorov – na kurze sa zoznámia s technológiou MS SQL server. A dozvedia sa o jej možnostiach nasadenia a inštalácie, konfigurácii bezpečnosti a samozrejme o bežnej správe servera (sledovanie logov, zálohovanie a aktualizácia).

Ako prebieha výuka, ako sa môžem učiť online?

Výuka prebieha online systémom jeden lektor – jeden účastník tak, že lektor s účastníkom sa navzájom vidia a počujú. Účastník vidí programy a prácu a postupy lektora, lektor môže vidieť ako zadanie vypracúva účastník. Online kurz môže prebiehať formou konkrétnych otázok a riešenia problémov účastníka, alebo ako po obsahovej stránke bežná výuka našich kurzov, vrátane príkladov a cvičení. Každopádne, máte odborníka a špecialistu priamo pre seba, takže sa zvyšuje efektivita výučby a hlavne je dodržaná kvalita smerujúca k vašim vedomostiam po kurze.

Kto bude online kurz/konzultácie viesť a prednášať

Ing. Patrik Toman – lektor má viac než 98,24 % spokojnosť klientov
Patrik je naším najväčším odborníkom na Excel a okrem iného aj špecialista na Microsoft Office, počítačové siete a serverové operačné systémy, Linux a SQL databázy. Súčasne je odborným garantom spoločnosti pri väčšine kurzov a tvorí obsahovú časť Office kurzov, učebné osnovy a príručky. Priebežne rozširuje i prehlbuje svoje znalosti, má dlhoročnú prax v učení, prednáša IT viac ako 12 rokov.

Mgr. Michal Dobšovič – lektor má viac než 97,93 % spokojnosť klientov
Michal je naším lektorom od vzniku spoločnosti. Venuje sa administrácii operačných systémov Windows Server a Linux, administrácii serverových služieb, najmä SQL Server a Exchange Server a implementácii cloudových služieb Azure a Office 365. Je držiteľom v súčasnosti najvyššej úrovne certifikácie od spoločnosti Microsoft: MCSE – Microsoft Certified Solutions Expert v oblastiach Productivity (Office 365 a Exchange Server) a Core Infrastructure (Windows Server) a držiteľom prestížneho titulu Microsoft Certified Trainer už od roku 2008. Okrem toho pôsobí ako konzultant a externý správca serverov pre rôzne, aj nadnárodné spoločnosti. U nás ho môžete stretnúť na kurzoch Windows Server, SQL Server, Microsoft Exchange, PowerShell a na kurzoch počítačových sietí. Vo voľnom čase sa venuje vývoju webových aplikácií na platforme PHP, pričom sa zameriava najmä na objektové programovanie.

Čo sa môžete naučiť - výber
oblastí, tém, či kurzov

Obsahom online kurzu „Microsoft SQL Server a jazyk SQL“ môžu byť naše doterajšie bežné kurzy v rámci kategórie MS SQL. Tieto kurzy sú zväčša dvoj-, troj-, ba i štvordňové, individuálnou výukou sa dajú prebrať aj za kratší čas (70-80 %). Avšak neodporúčame to, pretože pre dokonalé vedomosti má zmysel prejsť kompletne celú nadupanú osnovu i príklady, uvidíte sami. Môžete si vybrať ktorýkoľvek, resp. ktorékoľvek kurzy z kategórie kurzy Microsoft SQL Server a jazyk SQL a objednať si ich ako online kurz/kurzy alebo si objednať kratší čas venovaný mixu tém podľa vašich potrieb. Je žiadúce ich vopred definovať. Môžete, samozrejme, konzultovať a absolvovať len vybrané konkrétne témy, ktoré potrebujete. Smerovanie výučby je na vás.

Toto sú hlavné oblasti a témy, ktoré môžu byť obsahom vášho kurzu Microsoft SQL Server a jazyk SQL: 

 • Úvod do databázovej teórie
  • Čo je to databáza a databázový systém
  • Čo je to databázová tabuľka
  • Čo je to entita tabuľky, vlastnosti a ich dimenzie
  • Tabuľky, pohľady a orientácia v databáze
 • Úvod do návrhu databáz
  • Ako správne navrhnúť SQL databázu
  • Čo je to databázová normalizácia
  • Ako vytvoriť databázu
  • Ako vytvoriť tabuľku v databáze
 • Tvorenie jednoduchých dotazov bez znalosti SQL v programe SSMS
  • Čo je to editor dotazov
  • Ako vybrať údaje z databázy
  • Ako vytvoriť dotaz bez znalosti SQL
 • Základy písania dotazov v jazyku T-SQL
  • Ako vybrať údaje z jednej tabuľky a pohľadu
  • Ako písať výpočty v dotazoch
  • Ako vybrať údaje z niekoľkých tabuliek
 • Zoraďovanie a filtrovanie údajov v dotazoch
  • Ako filtrovať riadky pomocou klauzule WHERE
  • Ako funguje klauzula SELECT TOP
  • Ako zoraďovať údaje
  • Ako používať predikátové operátory IN, BETWEEN a LIKE
  • Ako definovať citlivosť vyhľadávania podľa malých / veľkých písmen
 • Písanie dotazov pracujúcich s údajmi
  • Ako vložiť do tabuľky nové údaje
  • Ako z tabuľky odstrániť údaje
  • Ako v tabuľke zmeniť údaje
  • Ako spojiť dve verzie jednej tabuľky
 • Pokročilé dotazy pracujúce s údajmi
  • Ako správne používať dátové typy
  • Ako konvertovať rôzny typy údajov
  • Aké funkcie vieme použiť na prácu s textom
  • Aké funkcie vieme použiť na prácu s dátumom
 • Úvod do analyzovania údajov
  • Ako písať dotazy používajúce agregačné funkcie
  • Klauzula GROUP BY a SELECT DISTINCT
  • Klauzula HAVING
 • Množinové operácie a práca so skupinami
  • Ako používať operácie UNION, EXCEPT a INTERSECT
  • Ako používať operátor APPLY
  • Ako používať klauzuly CUBE a ROLLUP
 • Písanie subdotazov
  • Ako písať obyčajné subdotazy
  • Ako písať korelované subdotazy
 • Práca s tabuľkovými štruktúrami v SQL dotazoch
  • Ako vytvárať a používať pohľady
  • Ako vytvárať a používať tabuľkové funkcie
  • Ako používať klauzulu WITH na tvorbu CTE
 • Pokročilá analýza údajov v jazyku SQL
  • Ako sa používa klauzula OVER
  • Ako funguje Window, partition a frame
  • Ako počítať kumulatívne súčty v SQL
  • Ako počítať rozdiely hodnôt medzi riadkami
  • Ako rankovať hodnoty
 • Implementácia dátovej integrity
  • Ako používať obmedzenie CONSTRAINT
  • Aké sú dostupné možnosti obmedzenia hodnôt pomocou CONSTRAINT
 • Indexy
  • Čo sú to indexy
  • Ako zvýšiť rýchlosť vykonávania dotazov
  • Typy indexov a ich použitie
 • Základy programovania v SQL
  • Ako programovať v SQL
  • Aký je rozdiel medzi vlastnou funkciou a vlastnou procedúrou
  • Ako fungujú premenné
  • Čo je to rozhodovacia štruktúra
  • Ošetrovanie chýb
 • Implementácia trigrov
  • Čo sú to databázové trigre a na čo slúžia
  • Aké typy trigrov poznáme
 • Administrácia databázy: Inštalácia databázového servera Microsoft SQL server
  • Čo treba urobiť pred inštaláciou MS SQL server
  • Ako nainštalovať MS SQL server
 • Administrácia databázy: správa databáz a súborov
  • Ako vytvoriť databázu
  • Ako správne naplánovať vytvorenie databázy
  • Ako používať diskové oddiely v operačnom systéme
 • Administrácia databázy: Ochrana údajov pred stratou
  • Ako naplánovať zálohovaciu stratégiu
  • Ako zálohovať a obnoviť užívateľské databázy
  • Ako zálohovať a obnoviť systémové databázy
 • Administrácia databázy: Bezpečnosť údajov
  • Ako zabezpečiť server
  • Ako zabezpečiť databázu
 • Administrácia databázy: Monitorovanie databázy
  • Ako monitorovať databázu
  • Ako používať SQL server profiler
  • Ako používať DDL trigre
  • Ako používať System Monitor
 • Administrácia databázy: Automatizácia administrátorských úloh
  • Čo je to SQL Server Agent
  • Ako automatizovať úlohy
  • Ako automatizovať upozornenia

alebo

Čo si môžem objednať?

icons8-training

Celý kurz z našej ponuky
Lektor vás ním profesionálne prevedie, prípadne upraví podľa vašich potrieb, či času na mieru pre vás. Podľa témy sa lektor bude držať učebnej osnovy, použije bežnú prezentáciu, príklady. Tým, že budete iba jediný účastník, sa čas oproti bežnému kurzu skráti. Lektor sa bude venovať iba vám, vašim otázkam a pri tvorbe zadaní bude “dohliadať” iba na vás. Máte nášho odborníka a špecialistu na čas kurzu len pre seba.

certifikát: áno

icons8-consultation

Online konzultáciu, vlastné otázky či poradenstvo
Lektor vám zodpovie formou konzultácie na vaše otázky z témy, prípadne z mixu tém viacerých kurzov, môžete prejsť riešenie praktických príkladov. Konzultácia je na rozdiel od kurzu orientovaná viac na konzultovanie vašich problémov, pomoc pri riešení vašich praktických úloh – proste maximálne prispôsobenie sa vašim otázkam v zvolenej téme/oblasti. Aj v tomto prípade máte odborníka a špecialistu počas kurzu len pre seba.

certifikát: ak sa preberie min. 70 % časového rozsahu osnovy ktoréhokoľvek kurzu, získate certifikát

Objednávka online kurzu, konzultácií a cenník

Ako objednávať?

Objednávku môžete realizovať telefonicky na 02/49 20 30 80, e-mailom na info@itlearning.sk, alebo elektronicky pomocou formulára.

Pri objednávke (v obsahu správy) je nutné je uviesť

 • zvolený program a dĺžku vzdelávania
 • dátum, kedy vám výuka vyhovuje
 • ak sa jedná o bežný kurz, ktorý chcete absolvovať online, uveďte jeho názov
 • ak sa jedná o konzultáciu, uveďte vybrané témy, čo sa chcete vzdelávať
 • doplňte čas, kedy chcete výuku realizovať, ideálne je využiť uvedené časy vzdelávania
 • nezabudnite uviesť svoje meno a kontakt na vás
 • v prípade potreby faktúry ešte aj fakturačné údaje

Vašu objednávku spracujeme, preveríme dostupnosť lektora a času a budeme vás kontaktovať.

Témy a oblasti - ponuka online kurzov práve pre vás

Časté otázky a odpovede, alebo čo by ste mali vedieť

 • Kto si môže objednať online kurz? – ten, kto má záujem o špičkovú výuku a nové vedomosti, firma alebo fyzická osoba, proste každý, kto má čas.
 • V čom je tento online kurz iný? – neponúkame nahrané videá, neponúkame webináre, kde sa skladáte po pár euro na lektora, ponúkame vám špičkových lektorov z praxou, našich stabilných odborníkov s reálnymi skúsenosťami s výučbou a výborným prehľadom v prednášanej téme, ponúkame vám skutočný online kurz, kde sa niečo zaručene naučíte.
 • Koľko stojí online kurz? – v každej kategórii online kurzov je cenník, každá téma má svoju cenu, výsledná cena závisí aj od dĺžky zvoleného online kurzu.
 • Prečo sú vaše online kurzy drahšie ako bežné kurzy alebo ako iné online kurzy? – odpoveď je jednoduchá – pretože sa lektor venuje iba vám. Ako stabilná spoločnosť ponúkame špičkových odborníkov z praxe s talentom prednášať a zrozumiteľne vysvetľovať (so stovkami či tisíckami odprednášaných hodín). Sme si vedomí, že vaša investícia do vzdelania má význam iba vtedy, ak vzdelávanie bude kvalitné s vedomosťami na konci. Tento spôsob je síce drahší, avšak z pohľadu online výuky aj najefektívnejší, pretože je postavený na bezprostrednom online kontakte s lektorom.
 • Kto bude online kurz prednášať? – naši lektori so skúsenosťami z praxe. Ich profily či hodnotenia si môžete pozrieť na našich stránkach, pričom do tejto formy vzdelávania dávame len naše najväčšie lektorské esá.
 • Ako si objednám kurz? – v každom detaile kurzu/kategórie je objednávkový formulár, cez ktorý si môžete online kurz objednať. Môžete to spraviť tiež telefonicky či e-mailom.
 • Kedy prebieha výuka? – máme preddefinované časy so začiatkom tradične od 9:00, koniec bude závisieť od objednaných hodín. Tento čas je možné na základe dohody aj upraviť, závisí od vás. Výuka prebieha zväčša počas týždňa pondelok-piatok, po dohode je možné realizovať výuku aj cez víkend (bez príplatku).
 • Musím mať počítač? – nemusíte, postačí tablet či telefón s kamerou a dobrým internetovým pripojením, no v takomto prípade sa pripravte iba na prezentačnú výuku.
 • Aký musím mať počítač a vybavenie? – ideálne je mať dobrý počítač, ktorý poznáte a funguje k vašej spokojnosti, neseká a nemrzne, je primerane rýchly a pri niektorých témach aj primerane výkonný. Nároky závisia od témy. Operačný systém Windows, alebo Mac, výrobcom podporovaný. Je dôležité spoľahlivé a pevné pripojenie na internet a webová kamera. Môžete to byť notebook, alebo desktop. Ak si vyberiete konkrétny program (Excel, Photoshop, AutoCAD,…), treba ho mať ho nainštalovaný a pripravený, aby ste s ním mohli pracovať. Inak ho budeme inštalovať počas výučby a to vás môže pripraviť o čas. Ak si zvolíte online kurz, napríklad Online marketing, budete potrebovať prístupy ku svojim účtom spojeným s témami marketingu. Proste sa pripraviť na výuku.
 • Čo musím vedieť? – bežne pracovať s počítačom, nič viac, ostatné s lektorom zvládnete.
 • Kde môžem sledovať kurz a čo si mám pripraviť?– lektor vás bude pred kurzom kontaktovať. Prejdete si spolu detaily, aby sa mohol pripraviť a súčasne vám upresní, čo bude k výuke potrebné. Lektor vás bude tiež navigovať, kde si stiahnuť software na prenos obrazu. Inštalácia je jednoduchá, prihlásenie taktiež. V deň výučby sa s vami spojí online a absolvujete spolu kurz.
 • Získam po kurze aj certifikát? – áno, za kurzy v rozsahu min. 70 % časového rozsahu bežného kurzu získate certifikát.
 • Môžeme sa na kurz pozerať a sledovať ho aj viacerí? – áno, na základe dohody medzi lektorom a vami.

Hodnotenia našich kurzov a lektorov

zobrazených komentárov: 20 z celkového počtu 742 priemerné hodnotenie: 98,25%
Martin L.
30.01.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Michal K.
30.01.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Tomáš K.
30.01.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft SQL Server I. - úvod do SQL databáz
Kurz bol pre mňa veľmi prínosný. Za mňa, P. Ing. Toman, podohový chlapík, veľmi ochotný, pravidelne za každou časťou dával priestor na otázky a ochotne s nami rozobral každý náš podnet. úprimne mu záležalo na tom, aby sme si z kurzu odniesli čo najviac. boli sme menšia skupinka takže bol vždy priestor na vecnú diskusiu. Teším sa na pokračovanie SQL 2
Slavomír B.
09.12.2022

hodnotenie lektora:
95%
Peter Zeman
lektor kurzu Peter Zeman
lektor kurzu
Marek Č.
08.12.2022

hodnotenie lektora:
100%
Peter Zeman
lektor kurzu Peter Zeman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
Kurz splnil moje očakávania. Dozvedel som sa ako písať príkazy a mám aj veľa príkladov. Dôležité je aj aplikovať naučené v praxi a pokračovať vo vzdelávaní. Školiteľ vysvetľoval jasne a zrozumiteľne a niekedy aj viackrát.
Jana M.
30.11.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Zdeno R.
18.11.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Andrej Galád
lektor kurzu Ing. Andrej Galád
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL
Uz som u vas absolvoval niekolko kurzov, to hovori za vsetko.
Patrícia K.
15.11.2022

hodnotenie lektora:
90%
Ing. Andrej Galád
lektor kurzu Ing. Andrej Galád
lektor kurzu
Miroslav Š.
14.11.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Andrej Galád
lektor kurzu Ing. Andrej Galád
lektor kurzu
Absolvoval/a: Oracle - základy jazyka SQL
Kurz bol perfektny. Lektor bol zrozumitelny a vzdy nam vysvetlil vsetko na realnych prikladoch. Vrelo odporucam. Urcite sa este opat uvidime 🙂
Viera N.
14.11.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Andrej Galád
lektor kurzu Ing. Andrej Galád
lektor kurzu
Marek I.
01.11.2022

hodnotenie lektora:
80%
Ing. Boris Trojčák
lektor kurzu Ing. Boris Trojčák
lektor kurzu
Matej S.
30.10.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Boris Trojčák
lektor kurzu Ing. Boris Trojčák
lektor kurzu
Viktória Š.
28.10.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft SQL Server I. - úvod do SQL databáz
Kurz bol uplne super vela uzitocnych informacii som sa dozvedela, ktore urcite dalej v praci vyuzijem. Vsetko bolo jasne vysvetlene a aj s prikladmi a studijnymi materialmi. Dakujem velka spokojnost Velmi prijemny pristup a zrozumitelne vysvetlena latka.
Marek I.
27.10.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft SQL Server I. - úvod do SQL databáz
Som spokojný s priebehom online kurzu, so školiteľom a jeho metódami. Už som sa prihlásil na opakovanie a ďalšie kurzy hľadám podľa témy, lektora a recenzií na lektora. Chválim.
Andrea H.
27.10.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft SQL Server I. - úvod do SQL databáz
Vynikajúci lektor Vtipný, nad vecou, sympatický, vysvetluje zrozumiteľne Skvelý kurz, určite chcem pokračovať.
Daniel D.
27.10.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Marek K.
27.10.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Jaroslav L.
26.10.2022

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu
Absolvoval/a: MOC20761 – MS SQL 2016 - Dotazovanie v Transact-SQL
Super Veľmi dobrý lektor, chválim hodnota 5 hviezd je malá, dal by som mu viac. ?
David Š.
26.10.2022

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu
Dušan R.
11.10.2022

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu
Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave