Online kurz Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint

Individuálny online kurz a konzultácie z vášho pohodlia

Témy a oblasti online kurzu a konzultácií:
stránky, lokality a SharePoint aplikácie, ukladanie dokumentov, prístupové práva k dokumentom, verzie a schvaľovanie dokumentov, vytvorenie a nastavenia lokality, používanie technológie SharePoint online

Prečo dnes potrebujete poznať SharePoint

Jednoduchá odpoveď je… pretože ho používa spoločnosť, v ktorej pracujete. Ešte nie? Možno už zajtra. Druhá, menej zrejmá odpoveď, súvisí s jeho dostupnosťou v rámci balíka Office 365.
SharePoint je jeden z najsilnejších nástrojov, ktorý je v rámci balíka Office 365 k dispozícií.
Jeho základné využitie je ako úložisko údajov. Zabezpečuje tvorenie verzií pri každej zmene dokumentu, umožňuje povoliť alebo zakázať prístup niekoľkých užívateľov k dokumentu súčasne. SharePoint umožňuje schvaľovanie dokumentov, implementáciu aj zložitých schvaľovacích schém. Pre potreby legislatívy a firemných politík, umožňuje vytvorenie registratúrneho poriadku s nastavením životnosti dokumentov a ich automatickej skartácie. Je dobre využiteľný v projektovom manažmente, v komunikácii, pri sledovaní úloh tímu,…
V neposlednom rade – keďže ide o webové riešenie, okolo úložiska je možné realizovať funkcionalitu podľa toho či ide o tímový portál, portál projektu, alebo celofiremné intranetové riešenie. A je dostupný ako webový portál na celom svete.

Pozrite sa ako to funguje, ako sa môžete učiť

Aktuálne individuálne online kurzy neplánujeme realizovať, vyberte si skupinový kurz – prezenčný v Bratislave, alebo živou online formou. Pozrieť ponuku kurzov

Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave