Online kurz Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint

Individuálny online kurz a konzultácie z vášho pohodlia

Témy a oblasti online kurzu a konzultácií:
stránky, lokality a SharePoint aplikácie, ukladanie dokumentov, prístupové práva k dokumentom, verzie a schvaľovanie dokumentov, vytvorenie a nastavenia lokality, používanie technológie SharePoint online

Prečo dnes potrebujete poznať SharePoint

Jednoduchá odpoveď je… pretože ho používa spoločnosť, v ktorej pracujete. Ešte nie? Možno už zajtra. Druhá, menej zrejmá odpoveď, súvisí s jeho dostupnosťou v rámci balíka Office 365.
SharePoint je jeden z najsilnejších nástrojov, ktorý je v rámci balíka Office 365 k dispozícií.
Jeho základné využitie je ako úložisko údajov. Zabezpečuje tvorenie verzií pri každej zmene dokumentu, umožňuje povoliť alebo zakázať prístup niekoľkých užívateľov k dokumentu súčasne. SharePoint umožňuje schvaľovanie dokumentov, implementáciu aj zložitých schvaľovacích schém. Pre potreby legislatívy a firemných politík, umožňuje vytvorenie registratúrneho poriadku s nastavením životnosti dokumentov a ich automatickej skartácie. Je dobre využiteľný v projektovom manažmente, v komunikácii, pri sledovaní úloh tímu,…
V neposlednom rade – keďže ide o webové riešenie, okolo úložiska je možné realizovať funkcionalitu podľa toho či ide o tímový portál, portál projektu, alebo celofiremné intranetové riešenie. A je dostupný ako webový portál na celom svete.

Pozrite sa ako to funguje, ako sa môžete učiť

Pre koho je tento online kurz

V prvom rade pre používateľov, ktorí systém SharePoint už začali používať v praxi, alebo sa s ním práve oboznamujú a potrebujú získať hlbšie znalosti o možnostiach tohto systému. Okrem toho môže byť, vzhľadom na komplexný obsah, zaujímavý pre manažérov a IT špecialistov, ktorí budú zodpovední za nasadzovanie tejto technnológie a potrebujú mať prehľad dostupných možností technológie SharePoint a jej využitia. V neposlednom rade aj pre tých, ktorí hľadajú, ako riešiť efektívnu komunikáciu medzi zamestnancami a oddeleniami vo väčších spoločnostiach, či korporátoch.

Ako prebieha výuka, ako sa môžem učiť online?

Výuka prebieha online systémom jeden lektor – jeden účastník tak, že lektor s účastníkom sa navzájom vidia a počujú. Účastník vidí programy, prácu a postupy lektora, lektor môže vidieť ako zadanie vypracúva účastník. Online kurz môže prebiehať formou konkrétnych otázok a riešenia problémov účastníka, alebo ako po obsahovej stránke bežná výuka našich kurzov, vrátane príkladov a cvičení. Každopádne, máte odborníka a špecialistu priamo pre seba, takže sa zvyšuje efektivita výučby a hlavne je dodržaná kvalita smerujúca k vašim vedomostiam po kurze.

Kto bude online kurz/konzultácie viesť a prednášať

Ing. Patrik Toman – lektor má viac než 98,24 % spokojnosť klientov
Patrik je naším najväčším odborníkom na Excel a okrem iného aj špecialista na Microsoft Office, počítačové siete a serverové operačné systémy, Linux a SQL databázy. Súčasne je odborným garantom spoločnosti pri väčšine kurzov a tvorí obsahovú časť Office kurzov, učebné osnovy a príručky. Priebežne rozširuje i prehlbuje svoje znalosti, má dlhoročnú prax v učení, prednáša IT viac ako 12 rokov.

Čo sa môžete naučiť - výber
oblastí, tém, či kurzov

Obsahom online kurzu „Microsoft SharePoint“ môžu byť naše doterajšie bežné kurzy v rámci kategórie SharePointu. Tieto kurzy sú viac ako 5 hodinové, individuálnou výukou sa dajú prebrať aj za cca 70-80 % času. Avšak neodporúčame to, pretože má zmysel prejsť kompletne celú osnovu i príklady, uvidíte sami. Môžete si vybrať ktorýkoľvek, resp. ktorékoľvek kurzy z kategórie Microsoft SharePoint a objednať si ich ako online kurz/kurzy alebo si objednať kratší čas venovaný mixu tém podľa vašich potrieb. Je žiadúce ich vopred definovať. Môžete, samozrejme, konzultovať a absolvovať len vybrané konkrétne témy, ktoré potrebujete. Smerovanie výučby je na vás.

Toto sú hlavné oblasti a témy, ktoré môžu byť obsahom vášho kurzu Microsoft SharePoint: 

 • Predstavenie SharePoint
  • Aké použitie má SharePoint vo firme
  • Ako môže SharePoint uľahčiť prácu.
  • Aké sú dostupné možnosti technológie SharePoint
 • Práca s knižnicou
  • Ako ukladať v SharePointe dokumenty
  • Ako nastaviť verzie dokumentu
  • Schvaľovanie dokumentov a automatizácia schvaľovania.
  • Ako byť informovaný o zmenách v dokumentoch
 • Štruktúra portálu SharePoint a prístupové práva
  • Ako sa orientovať v štruktúre SharePoint stránky
  • Ako nastaviť prístup k lokalite, aplikácií alebo dokumentu
  • Ako efektívne spravovať prístupové práva pri veľkom množstve dokumentov.
 • Návrh vlastnej lokality
  • Čo je to lokalita, kolekcia lokalít, aplikácia, knižnica a zoznam.
  • Ako vytvoriť SharePoint lokalitu
  • Ako správne navrhnúť logickú štruktúru portálu
 • Práca s webovou stránkou
  • Ako upraviť SharePoint stránky, a ako úpravám stránky zamedziť.
  • Aká je štruktúra webovej stránky
  • Ako na webovej stránke zobraziť informácie z ľubovoľnej SharePoint aplikácie

alebo

Čo si môžem objednať?

icons8-training

Celý kurz z našej ponuky
Lektor vás ním profesionálne prevedie, prípadne upraví podľa vašich potrieb, či času na mieru pre vás. Podľa témy sa lektor bude držať učebnej osnovy, použije bežnú prezentáciu, príklady. Tým, že budete iba jediný účastník, sa čas oproti bežnému kurzu skráti. Lektor sa bude venovať iba vám, vašim otázkam a pri tvorbe zadaní bude “dohliadať” iba na vás. Máte nášho odborníka a špecialistu na čas kurzu len pre seba.

certifikát: áno

icons8-consultation

Online konzultáciu, vlastné otázky či poradenstvo
Lektor vám zodpovie formou konzultácie na vaše otázky z témy, prípadne z mixu tém viacerých kurzov, môžete prejsť riešenie praktických príkladov. Konzultácia je na rozdiel od kurzu orientovaná viac na konzultovanie vašich problémov, pomoc pri riešení vašich praktických úloh – proste maximálne prispôsobenie sa vašim otázkam v zvolenej téme/oblasti. Aj v tomto prípade máte odborníka a špecialistu počas kurzu len pre seba.

certifikát: ak sa preberie min. 70 % časového rozsahu osnovy ktoréhokoľvek kurzu, získate certifikát

Objednávka online kurzu, konzultácií a cenník

Ako objednávať?

Objednávku môžete realizovať telefonicky na 02/49 20 30 80, e-mailom na info@itlearning.sk, alebo elektronicky pomocou formulára.

Pri objednávke (v obsahu správy) je nutné je uviesť

 • zvolený program a dĺžku vzdelávania
 • dátum, kedy vám výuka vyhovuje
 • ak sa jedná o bežný kurz, ktorý chcete absolvovať online, uveďte jeho názov
 • ak sa jedná o konzultáciu, uveďte vybrané témy, čo sa chcete vzdelávať
 • doplňte čas, kedy chcete výuku realizovať, ideálne je využiť uvedené časy vzdelávania
 • nezabudnite uviesť svoje meno a kontakt na vás
 • v prípade potreby faktúry ešte aj fakturačné údaje

Vašu objednávku spracujeme, preveríme dostupnosť lektora a času a budeme vás kontaktovať.

Témy a oblasti - ponuka online kurzov práve pre vás

Časté otázky a odpovede, alebo čo by ste mali vedieť

 • Kto si môže objednať online kurz? – ten, kto má záujem o špičkovú výuku a nové vedomosti, firma alebo fyzická osoba, proste každý, kto má čas.
 • V čom je tento online kurz iný? – neponúkame nahrané videá, neponúkame webináre, kde sa skladáte po pár euro na lektora, ponúkame vám špičkových lektorov z praxou, našich stabilných odborníkov s reálnymi skúsenosťami s výučbou a výborným prehľadom v prednášanej téme, ponúkame vám skutočný online kurz, kde sa niečo zaručene naučíte.
 • Koľko stojí online kurz? – v každej kategórii online kurzov je cenník, každá téma má svoju cenu, výsledná cena závisí aj od dĺžky zvoleného online kurzu.
 • Prečo sú vaše online kurzy drahšie ako bežné kurzy alebo ako iné online kurzy? – odpoveď je jednoduchá – pretože sa lektor venuje iba vám. Ako stabilná spoločnosť ponúkame špičkových odborníkov z praxe s talentom prednášať a zrozumiteľne vysvetľovať (so stovkami či tisíckami odprednášaných hodín). Sme si vedomí, že vaša investícia do vzdelania má význam iba vtedy, ak vzdelávanie bude kvalitné s vedomosťami na konci. Tento spôsob je síce drahší, avšak z pohľadu online výuky aj najefektívnejší, pretože je postavený na bezprostrednom online kontakte s lektorom.
 • Kto bude online kurz prednášať? – naši lektori so skúsenosťami z praxe. Ich profily či hodnotenia si môžete pozrieť na našich stránkach, pričom do tejto formy vzdelávania dávame len naše najväčšie lektorské esá.
 • Ako si objednám kurz? – v každom detaile kurzu/kategórie je objednávkový formulár, cez ktorý si môžete online kurz objednať. Môžete to spraviť tiež telefonicky či e-mailom.
 • Kedy prebieha výuka? – máme preddefinované časy so začiatkom tradične od 9:00, koniec bude závisieť od objednaných hodín. Tento čas je možné na základe dohody aj upraviť, závisí od vás. Výuka prebieha zväčša počas týždňa pondelok-piatok, po dohode je možné realizovať výuku aj cez víkend (bez príplatku).
 • Musím mať počítač? – nemusíte, postačí tablet či telefón s kamerou a dobrým internetovým pripojením, no v takomto prípade sa pripravte iba na prezentačnú výuku.
 • Aký musím mať počítač a vybavenie? – ideálne je mať dobrý počítač, ktorý poznáte a funguje k vašej spokojnosti, neseká a nemrzne, je primerane rýchly a pri niektorých témach aj primerane výkonný. Nároky závisia od témy. Operačný systém Windows, alebo Mac, výrobcom podporovaný. Je dôležité spoľahlivé a pevné pripojenie na internet a webová kamera. Môžete to byť notebook, alebo desktop. Ak si vyberiete konkrétny program (Excel, Photoshop, AutoCAD,…), treba ho mať ho nainštalovaný a pripravený, aby ste s ním mohli pracovať. Inak ho budeme inštalovať počas výučby a to vás môže pripraviť o čas. Ak si zvolíte online kurz, napríklad Online marketing, budete potrebovať prístupy ku svojim účtom spojeným s témami marketingu. Proste sa pripraviť na výuku.
 • Čo musím vedieť? – bežne pracovať s počítačom, nič viac, ostatné s lektorom zvládnete.
 • Kde môžem sledovať kurz a čo si mám pripraviť?– lektor vás bude pred kurzom kontaktovať. Prejdete si spolu detaily, aby sa mohol pripraviť a súčasne vám upresní, čo bude k výuke potrebné. Lektor vás bude tiež navigovať, kde si stiahnuť software na prenos obrazu. Inštalácia je jednoduchá, prihlásenie taktiež. V deň výučby sa s vami spojí online a absolvujete spolu kurz.
 • Získam po kurze aj certifikát? – áno, za kurzy v rozsahu min. 70 % časového rozsahu bežného kurzu získate certifikát.
 • Môžeme sa na kurz pozerať a sledovať ho aj viacerí? – áno, na základe dohody medzi lektorom a vami.

Hodnotenia našich kurzov a lektorov

zobrazených komentárov: 20 z celkového počtu 68 priemerné hodnotenie: 99,25%
Štefan Č.
29.05.2023

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Ivan C.
02.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Radek K.
01.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Petr N.
01.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Ján V.
01.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft SharePoint pre používateľov I. - všeobecné školenie
dobry lektor znamena vela ako vzdy vyborny velmi sa mi paci, ze robite aj online skolenia, co je pre mna velkym prinosom, lebo nemusim precestovat polku Slovenska
Michal B.
26.01.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Ivan C.
26.01.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft SharePoint pre používateľov II. - Tvorba vlastnej lokality
Myslím, že som absorboval dosť veľa informácií s minimálnym pocitom únavy, aj keď názvoslovie (EN vs SK odborné vs SK MS) si musím ešte v hlave prekonektovať. Flexibilný. Vie odrazu školiť viac úrovní žiakov.
Jana V.
25.01.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Radek K.
25.01.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft SharePoint pre používateľov II. - Tvorba vlastnej lokality
Doporučuji kurz všem... Mohl by z fleku dělat super moderátora v TV 🙂 Vše bylo ok
Peter B.
12.01.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft SharePoint pre používateľov I. - všeobecné školenie
Super! Teším sa na pokračovanie .. Privítal by som možnosť bezplatného parkovania.
Katarína O.
12.01.2023

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft SharePoint pre používateľov I. - všeobecné školenie
Lektor je TOPka odbornik. Pre mna neITckara to bolo tazke a aj vzhladom na vytazenost aj pocas kurzu. Urcite odporucam .)
Michal B.
11.01.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Aleš D.
16.11.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Ermest D.
14.11.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Aleš D.
08.11.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft SharePoint pre používateľov I. - všeobecné školenie
Veľmi pekne ďakujem p. Tomanovi za uvedenie do SHAREPOINT-u. Odniesol som si základné poznatky, ktoré mi pomohli v základnej orientácii. Úplná spokojnosť s výkladom, prezentáciou a hlavne zrozumiteľnosť.
Ernest D.
26.09.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Veronika B.
22.09.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Juraj L.
22.09.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft SharePoint pre používateľov I. - všeobecné školenie
Velmi dobry kurz, naucil som sa vela, velmi dobre vyuzity cas kurzu, vela praktickych prikladou, odpovedi na polozene otazky
Viktor F.
03.05.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Boris K.
06.10.2021

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave