Kurz programovacieho jazyka R III. - Modelovanie

Kurz programovacieho jazyka R III.
Modelovanie

Najbližší termín
Najlepší termín kurzu večerný kurz
20.07.2020
večerný kurz v Bratislave
Cena: 194,00 € bez DPH
Objednať tento termín
Zobraziť všetky termíny (7)
Dĺžka kurzu / počítačového školenia
dĺžka kurzu
2 dni
Cena kurzu / počítačového školenia
cena kurzu bez zliav
194,00 € bez DPH
232,80 € s DPH
Otvorených termínov kurzu / školenia
otvorených termínov:
skupinové: 7
Zľavnená cena kurzu / počítačového školenia
lastminute zľava
nie je
Hotnotenia kurzu / počítačového školenia
hodnotenia účastníkov
veľmi dobré
Miesto kurzu
Miesta otvorených kurzov:
Bratislava - centrum

Anotácia, popis kurzu:

akreditované a certifikované školiace stredisko - garancia spokojnosti - opakovanie kurzu zdarma

Modelovanie predstavuje zvyčajne poslednú a najzaujímavejšiu časť v procese analýzy dát. Počas kurzu si na konkrétnych datasetoch ukážeme širokú škálu rôznych modelov. Kurz predpokladá základné znalosti programu R (dátové typy, funkcie, podmienky) ako aj základné znalosti na manipuláciu a vizualizáciu dát.

Počas kurzu si ukážeme najdôležitejšie štatistické ukazovatele (priemer, medián, kvartily, rôzne korelačné koeficienty, hypotézy a intervaly spoľahlivosti), techniky na redukciu premenných (faktorová analýza), identifikáciu klastrov v dátach (metódy kmeans, DBSCAN), ako aj modely na prediktívne modelovanie (regresia, klasifikácia) a prácu s časovými radmi.

Počas kurzu pracujeme s niekoľkými datasetmi a najmodernejšími nástrojmi, akými sú napríklad prostredie RStudio a balíky dplyr, ggplot2, caret, prophet.
Bezplatné opakovanie kurzu
Tento kurz môžete bezplatne opakovať, ak by ste kurz nezvládli na prvý raz.
Certifikovaný akreditovaný kurz
Sme akreditované školiace stredisko, certifikát získavate ihneď po kurze.
Všetko je v cene kurzu
Nemusíte si k nám nič nosiť, v cene kurzu sú materiály aj občerstvenie.

Kurz môžete u nás absolvovať:

Denne pondelok až piatok od 9:00 do 15:00 Večerne pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 Cez víkend sobota a nedeľa od 9:00 do 14:00 Individuálne v akomkoľvek dni a čase podľa Vašej potreby Firemne uzatvorené firemné školenia kdekoľvek na Slovensku u Vás

Otvorené, garantované a zlacnené termíny kurzu:

Otvorený termín

večerný
20.07. - 21.07.
od pondelka v Bratislave
194,00 €
232,80 € s DPH
Otvorený termín

denný
31.08. - 01.09.
od pondelka v Bratislave
194,00 €
232,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 05.09.
od soboty v Bratislave
194,00 €
232,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
14.09. - 15.09.
od pondelka v Bratislave
194,00 €
232,80 € s DPH
Otvorený termín

denný
26.10. - 27.10.
od pondelka v Bratislave
194,00 €
232,80 € s DPH
Otvorený termín

víkendový
začína 31.10.
od soboty v Bratislave
194,00 €
232,80 € s DPH
Otvorený termín

večerný
09.11. - 10.11.
od pondelka v Bratislave
194,00 €
232,80 € s DPH
Lektori uvedení pri kurzoch budú s najväčšou pravdepodobnosťou termín kurzu aj prednášať. Lektor sa však pri termíne kurzu môže zmeniť v prípade choroby, obsadenia alebo zmeny kurzu v danom termíne.

Nevyhovuje Vám žiadny termín ani miesto?

Sme tu pre Vás aj mimo bežných otvorených termínov či už pre jednotlivca alebo pre firemné skupiny. Vieme Vám ponúknuť individuálny kurz alebo pripraviť skupinový termín podľa Vašej potreby. Vyberte si, ako Vám môžme pomôcť s termínom pre kurz programovacieho jazyka R III. - Modelovanie.

Aktivujte si strážneho psa - posielanie nových termínov priamo na Váš e-mail

Strážny pes

Aktivovať stráženie

Otvoríme nový skupinový termín, ktorý Vám bude vyhovovať

Vlastný termín

Vyžiadať vlastný termín

Ponúkneme Vám uzatvorený termín pre väčšiu skupinu u nás alebo u Vás vo firme

Firemný termín

Mám záujem

Učebná osnova počítačového školenia
Programovací jazyk R III. - Modelovanie

Jednorozmerné dáta

 • nominálne, ordinálne, a numerické dáta
 • miery polohy - priemer, modus, medián, kvartily
 • miery variability
 • vizualizácia jednorozmerných dát

 

Dvojrozmerné dáta

 • práca s dvojrozmernými dátami
 • Pearsonov, Spearmanov, a Kendallov koeficient
 • MIC koeficient
 • vizualizácia dvojrozmerných dát

 

Testovanie hypotéz

 • dôvody na štatistické testy
 • predpoklady štatistického testu
 • interpretácia výsledku testu
 • p-hodnota
 • najpoužívanejšie testy - t-test, ANOVA, korelačný test, chí-kvadrát test
 • intervaly spoľahlivosti

 

Redukcia premenných

 • dôvody a vhodné dáta na redukciu premenných
 • určenie optimálneho počtu nových premenných
 • redukcia dimenzie pomocou faktorovej analýzy
 • vizualizácia a interpretácia výsledkov faktorovej analýzy

 

Analýza zhlukov (segmentovanie, klastrovanie)

 • koeficienty podobnosti dvoch objektov
 • zhlukovanie vs redukcia premenných
 • určenie optimálneho počtu zhlukov
 • porovnanie rôznych zhlukovacích algoritmov
 • zhlukovanie metódou k-means

 

Prediktívne modelovanie

 • základné typy predikcií - regresia, klasifikácia
 • prediktívne modely
 • krížová validácia
 • meranie presnosti predikcie
 • predpovedanie na nových dátach

 

Časové rady

 • úvod do časových radov
 • rôzne typy časových radov
 • zobrazenie priebehu časového radu
 • vyhladzovanie radu
 • dekompozícia radu
 • predpovedanie budúcich hodnôt

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Absolvent školenia bude mať základy z programovacieho jazyka R a zároveň veľmi slušný prehľad v možnostiach programu. V neposlednej rade mu školenie rozšíri aj znalosti zo štatistických metód a analýzy dát.

Naši lektori tohto kurzu - zistite, kto Vás bude učiť


U nás si nekupujete iba kurz,
ponúkame Vám komplexné vzdelávanie

Ak nám na niečom naozaj maximálne záleží, tak je to Vaša spokojnosť a tej sa sanžíme všetko prispôsobiť. Nechceme Vám ponúknuť iba kurz, na ktorý prídete a odídete, ale už 12. rok ponúkame komplexné a garantované vzdelávanie.
V cene tohto kurzu máte nasledovné výhody:
garancia spokojnosti, ak nebudete spokojný, vrátime Vám peniaze
tento kurz môžete zadarmo opakovať po absolvovaní
v cene kurzu máte materiály a písacie potreby
špičkové, moderné učebne a kvalifikovaní lektori z praxe
bohaté občerstvenie, kvalitná káva, čaje, voda a rôzne nápoje


Máte otázky, alebo sa chcete prihlásiť?

Získajte ďalšie informácie ohľadom počítačového kurzu Programovací jazyk R III. - Modelovanie a zavolajte nám, alebo nám napíšte nám správu cez kontaktný formulár.

Sme tu pre Vás od 8:00 do 20:00
poradenstvo, objednávky a informácie: 02/4920 3080
e-mailový kontakt: info@itlearning.sk


Zaujal Vás tento počítačový kurz? Chcete sa prihlásiť na kurz a potrebujete pomôcť? Chcete sa poradiť pred nástupom na kurz s lektorom? Radi Vám zodpovieme Vaše otázky ohľadom kurzu Programovací jazyk R III. - Modelovanie, prihlásime Vás na kurz, alebo Vám poradíme vybrať si vhodné metodické riešenie pre Vás alebo Vašu firmu.