Vedúci predajne / prevádzky - Kurzy pre vedúcich prevádzky

Práca Vedúci predajne / prevádzky, poradenstvo pre pracovné ponuky Vedúci predajne / prevádzky

Práca Vedúci predajne / prevádzky, poradenstvo pre pracovné ponuky Vedúci predajne / prevádzky
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: sap, oracle, 365, outlook, teams, powerpoint, excel
Čo robí Vedúci predajne / prevádzky ?

Vedúci predajne/prevádzky je zodpovedný za celkové riadenie a prevádzku predajne. Hlavnou úlohou vedúceho je zabezpečiť, aby predajňa dosahovala svoje obchodné ciele, poskytovala vysokú úroveň zákazníckej spokojnosti a fungovala efektívne. Vedúci predajne riadi tím zamestnancov, dohliada na zásoby, plánuje marketingové aktivity a zabezpečuje dodržiavanie firemných štandardov a predpisov.

Ako toto povolanie vzniklo

Povolanie vedúceho predajne/prevádzky vzniklo s rozvojom maloobchodného sektora a potrebou efektívneho riadenia predajní. S expanziou obchodu a nárastom počtu predajní sa stalo nevyhnutným mať špecializovaných manažérov, ktorí by zabezpečovali plynulý chod predajní, dosahovanie obchodných cieľov a poskytovanie kvalitných služieb zákazníkom. Vedúci predajne je kľúčovou osobou, ktorá koordinuje všetky aktivity v predajni a zabezpečuje jej úspešné fungovanie.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Vedúci predajne / prevádzky

 • Riadenie tímu: Vedenie, motivácia a rozvoj zamestnancov, plánovanie pracovných zmien a hodnotenie výkonu.
 • Správa zásob: Dohliadanie na stav zásob, objednávanie tovaru a zabezpečenie správneho usporiadania produktov v predajni.
 • Zabezpečenie kvality služieb: Zabezpečenie vysokej úrovne zákazníckej spokojnosti prostredníctvom kvalitného servisu a riešenia sťažností.
 • Plánovanie a realizácia marketingových aktivít: Plánovanie a implementácia propagačných kampaní a predajných akcií.
 • Finančné riadenie: Správa rozpočtu predajne, monitorovanie predaja a kontrola nákladov.
 • Dodržiavanie predpisov: Zabezpečenie, aby všetky činnosti v predajni boli v súlade s firemnými predpismi a právnymi normami.
 • Príprava správ: Tvorba pravidelných správ o výkonnosti predajne a prezentácia výsledkov vedeniu.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Vedúci predajne / prevádzky

 • POS systémy: Znalosť systémov na správu predajných miest (POS) na efektívne riadenie predajných transakcií a zásob.
 • ERP systémy: SAP, Oracle. Používanie týchto systémov umožňuje efektívnu správu obchodných procesov a zásob.
 • Nástroje na správu dokumentov: Google Drive, Microsoft OneDrive. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu a zdieľanie dokumentov.
 • Komunikačné a prezentačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, PowerPoint. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu a prezentáciu výsledkov a plánov.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Vedúci predajne / prevádzky

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave