Špecialista marketingových analýz - Kurzy pre špecialistu marketingových analýz

Práca Špecialista marketingových analýz, poradenstvo pre pracovné ponuky Špecialista marketingových analýz

Práca Špecialista marketingových analýz, poradenstvo pre pracovné ponuky Špecialista marketingových analýz
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: analytics, sql, python, powerbi,365, outlook, teams, powerpoint
Čo robí Špecialista marketingových analýz ?

Špecialista marketingových analýz je zodpovedný za zhromažďovanie, analýzu a interpretáciu marketingových dát, ktoré podporujú rozhodovacie procesy v oblasti marketingu. Hlavnou úlohou špecialistu marketingových analýz je poskytovať hlboký vhľad do trhových trendov, zákazníckeho správania a výkonnosti marketingových kampaní, aby pomohol zlepšiť marketingové stratégie a dosahovať obchodné ciele.

Ako toto povolanie vzniklo

Povolanie špecialistu marketingových analýz vzniklo s rozvojom digitálneho marketingu a zvyšujúcou sa dostupnosťou veľkého množstva dát. Ako sa marketing stal čoraz viac dátovo orientovaným, firmy potrebovali odborníkov, ktorí by dokázali analyzovať a interpretovať marketingové dáta na podporu rozhodovacích procesov. Špecialisti marketingových analýz kombinujú analytické zručnosti s marketingovým myslením na poskytovanie hodnotných insightov, ktoré zlepšujú marketingové stratégie a výkonnosť kampaní.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Špecialista marketingových analýz

 • Zhromažďovanie dát: Zber a analýza marketingových dát z rôznych zdrojov, ako sú predajné údaje, trhové trendy a zákaznícke správanie.
 • Analýza a interpretácia dát: Vykonávanie kvantitatívnych a kvalitatívnych analýz na identifikáciu trendov, príležitostí a rizík.
 • Tvorba reportov: Príprava pravidelných správ a prezentácií o výkonnosti marketingových kampaní, trhových analýzach a odporúčaniach pre zlepšenie.
 • Podpora marketingového tímu: Poskytovanie analytickej podpory marketingovému tímu pri tvorbe a implementácii marketingových stratégií.
 • Monitorovanie konkurencie: Sledovanie a analýza konkurencie a trhových trendov na identifikáciu príležitostí a hrozieb.
 • Správa databáz: Udržiavanie a aktualizácia marketingových databáz a analytických nástrojov.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Špecialista marketingových analýz

 • Analytické nástroje: Google Analytics, Tableau, Power BI. Tieto nástroje umožňujú efektívnu analýzu a vizualizáciu marketingových dát.
 • Dátové nástroje: SQL, Python, R. Používanie týchto nástrojov umožňuje pokročilú analýzu dát a tvorbu modelov.
 • CRM systémy: Salesforce, HubSpot. Používanie týchto systémov umožňuje správu vzťahov so zákazníkmi a sledovanie marketingových aktivít.
 • Nástroje na správu dokumentov: Google Drive, Microsoft OneDrive. Tieto nástroje umožňujú efektívne zdieľanie a správu dokumentov.
 • Komunikačné a prezentačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, PowerPoint. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu a prezentáciu analýz a odporúčaní.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Špecialista marketingových analýz

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave