Sekretárka - Kurzy pre sekretárku

Práca Sekretárka, poradenstvo pre pracovné ponuky Sekretárka

Práca Sekretárka, poradenstvo pre pracovné ponuky Sekretárka
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, outlook, powerpoint, teams, excel
Čo robí Sekretárka ?

Sekretárka je kľúčová administratívna pracovníčka, ktorá poskytuje podporu vedeniu a ostatným oddeleniam v organizácii. Zodpovedá za riadenie kancelárskych úloh, organizáciu stretnutí, spracovanie dokumentov a zabezpečenie plynulého chodu kancelárie. Sekretárka musí byť efektívna, precízna a schopná pracovať v dynamickom prostredí, pričom vykazuje vynikajúce organizačné a komunikačné schopnosti.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Sekretárka

 • Správa kalendára: Riadenie kalendára vedenia, plánovanie a organizácia stretnutí, rezervácia miestností a zabezpečenie potrebného vybavenia.
 • Spracovanie dokumentov: Príprava, úprava a archivácia dokumentov, vrátane zmlúv, správ, prezentácií a interných komunikácií.
 • Korešpondencia: Riadna a efektívna správa prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty, e-mailov a telefonických hovorov.
 • Administratívna podpora: Poskytovanie administratívnej podpory vedeniu a zamestnancom, vrátane prípravy podkladov, záznamov zo stretnutí a iných administratívnych úloh.
 • Údržba kancelárie: Zabezpečenie hladkého chodu kancelárie, vrátane správy kancelárskych potrieb a koordinácie údržby a služieb.
 • Organizácia podujatí: Pomoc pri organizácii firemných podujatí, školení a konferencií.
 • Finančná administratíva: Spracovanie faktúr, sledovanie výdavkov a príprava finančných prehľadov.
 • Zabezpečenie cestovania: Organizácia služobných ciest, vrátane rezervácie leteniek, ubytovania a dopravy.
 • Správa databáz: Aktualizácia a správa databáz kontaktov a iných dôležitých informácií.
 • Udržiavanie dôvernosti: Zachovávanie dôvernosti a diskrétnosti pri práci s citlivými informáciami a dokumentmi.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Sekretárka

Sekretárka potrebuje širokú škálu IT zručností, aby mohla efektívne vykonávať svoju prácu a zabezpečiť plynulý chod kancelárie a administratívnych procesov. Medzi tieto zručnosti patria:
 • Kancelárske aplikácie: Pokročilé znalosti balíka Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) na spracovanie dokumentov, správu e-mailov a prípravu prezentácií.
 • Kalendárové systémy: Skúsenosti s používaním kalendárových systémov na plánovanie stretnutí a organizáciu času.
 • Komunikačné nástroje: Používanie e-mailových klientov a komunikačných platforiem, ako sú Microsoft Teams, MS Outlook, Slack alebo Zoom, na efektívnu komunikáciu s kolegami a externými partnermi.
 • Systémy na správu dokumentov: Používanie systémov na správu dokumentov (DMS) na archiváciu, vyhľadávanie a správu administratívnych dokumentov.
 • Databázové systémy: Skúsenosti s databázovými systémami na správu kontaktov a iných dôležitých informácií.
 • Rezervačné systémy: Používanie rezervačných systémov na organizáciu služobných ciest a rezerváciu miestností (napr. MS Outlook).
 • Finančné softvéry: Aspoň približná znalosť používania finančných softvérov na spracovanie faktúr a sledovanie výdavkov.
 • Skenovanie a kopírovanie: Znalosť práce so skenermi a kopírkami, vrátane správy a údržby týchto zariadení.
 • Internetové vyhľadávanie: Schopnosť efektívne vyhľadávať informácie na internete potrebné na poskytovanie správnych a aktuálnych informácií zamestnancom a vedení.
 • Bezpečnosť dát: Pochopenie základných princípov kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov, aby sa zabezpečila dôvernosť a integrita spracovávaných informácií.
Tieto IT zručnosti sú nevyhnutné pre úspešný výkon práce sekretárky a umožňujú jej efektívne spravovať kancelárske a administratívne procesy, poskytovať kvalitné služby a podporovať vedenie a zamestnancov organizácie.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Sekretárka

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave