Pracovník reklamačného oddelenia - Kurzy pre pracovníka reklamačného oddelenia

Práca Pracovník reklamačného oddelenia, poradenstvo pre pracovné ponuky Pracovník reklamačného oddelenia

Práca Pracovník reklamačného oddelenia, poradenstvo pre pracovné ponuky Pracovník reklamačného oddelenia
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: excel, 365, outlook, teams, word
Čo robí Pracovník reklamačného oddelenia ?

Pracovník reklamačného oddelenia je zodpovedný za riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov. Hlavnou úlohou pracovníka reklamačného oddelenia je zabezpečiť, aby boli všetky reklamácie vybavené efektívne, profesionálne a v súlade s firemnými politikami a právnymi predpismi. Pracovník reklamačného oddelenia úzko spolupracuje so zákazníckym servisom, logistikou a inými oddeleniami na zabezpečenie vysokej úrovne spokojnosti zákazníkov.

Ako toto povolanie vzniklo?

Povolanie pracovníka reklamačného oddelenia vzniklo ako reakcia na potrebu efektívneho a organizovaného riešenia reklamácií a sťažností zákazníkov. S rastom obchodu a rozširovaním sortimentu produktov a služieb sa zvýšila aj potreba zaistiť spokojnosť zákazníkov. Firmy si uvedomili, že riešenie problémov a sťažností zákazníkov je kľúčové pre udržanie ich lojality a dobrého mena spoločnosti. Vytvorenie špecializovaných reklamačných oddelení umožnilo lepšie riešiť reklamácie a zabezpečiť rýchlu a profesionálnu odpoveď na problémy zákazníkov.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Pracovník reklamačného oddelenia

  • Prijímanie reklamácií: Prijímanie a spracovanie reklamácií od zákazníkov prostredníctvom telefónu, emailu alebo osobne.
  • Hodnotenie a riešenie reklamácií: Analyzovanie príčin reklamácií, návrh a implementácia riešení na ich vyriešenie.
  • Komunikácia so zákazníkmi: Poskytovanie informácií zákazníkom o stave ich reklamácie a zabezpečenie, aby boli všetky otázky a problémy riešené včas.
  • Spolupráca s inými oddeleniami: Koordinácia s logistikou, skladom, výrobou a ďalšími oddeleniami na efektívne riešenie reklamácií.
  • Dokumentácia a reportovanie: Vedenie záznamov o reklamáciách, príprava správ a analýz o reklamáciách a ich riešení.
  • Zlepšovanie procesov: Identifikácia možností na zlepšenie procesov riešenia reklamácií a implementácia opatrení na zvýšenie efektivity.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Pracovník reklamačného oddelenia

  • CRM systémy: Salesforce, Zendesk. Používanie týchto systémov umožňuje efektívnu správu zákazníckych reklamácií a sledovanie ich riešenia.
  • Nástroje na správu dokumentov: Microsoft Excel, Google Sheets, SharePoint. Tieto nástroje umožňujú sledovanie a analýzu reklamácií, ako aj správu dokumentov.
  • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, Microsoft Word. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu so zákazníkmi a internými tímami.
  • Softvér na správu úloh: Trello, Asana. Používanie týchto nástrojov umožňuje efektívnu organizáciu a sledovanie úloh súvisiacich s reklamáciami.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Pracovník reklamačného oddelenia

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave