PHP programátor - Kurzy pre PHP programátora

Práca PHP programátor, poradenstvo pre pracovné ponuky PHP programátor

Práca PHP programátor, poradenstvo pre pracovné ponuky PHP programátor
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: php, html, javascript, sql, git, outlook, teams
Čo robí PHP programátor ?

PHP programátor je zodpovedný za vývoj a údržbu webových aplikácií a systémov založených na programovacom jazyku PHP. Hlavnou úlohou PHP programátora je zabezpečiť, aby webové aplikácie boli funkčné, výkonové optimalizované a bezpečné. PHP programátor spolupracuje s frontend vývojármi, dizajnérmi a ostatnými členmi IT tímu na tvorbe robustných a škálovateľných webových riešení.

Ako toto povolanie vzniklo

Povolanie PHP programátora vzniklo s rozvojom webových technológií a potrebou efektívneho a dynamického vývoja webových aplikácií. PHP, ako skriptovací jazyk vytvorený pre webový vývoj, získal popularitu vďaka svojej jednoduchosti, flexibilite a širokej podpore. Ako sa internet stal hlavným komunikačným a obchodným kanálom, firmy si uvedomili potrebu odborníkov, ktorí by dokázali vyvíjať a udržiavať webové aplikácie. PHP programátori kombinujú technické zručnosti s kreatívnym myslením na tvorbu webových riešení, ktoré podporujú obchodné ciele a zlepšujú užívateľskú skúsenosť.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu PHP programátor

 • Vývoj webových aplikácií: Implementácia a údržba webových aplikácií a systémov pomocou jazyka PHP.
 • Optimalizácia kódu: Optimalizácia kódu na zvýšenie výkonu a zabezpečenie efektívneho prístupu k dátam.
 • Integrácia systémov: Integrácia webových aplikácií s databázami, API a ďalšími externými službami.
 • Testovanie a ladenie: Testovanie webových aplikácií na rôznych zariadeniach a prehliadačoch, identifikácia a oprava chýb.
 • Spolupráca s tímami: Úzka spolupráca s frontend vývojármi, dizajnérmi a ostatnými členmi IT tímu na zabezpečenie plynulého priebehu vývojových procesov.
 • Dokumentácia: Vytváranie a udržiavanie technickej dokumentácie kódu a procesov.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať PHP programátor

 • Programovacie jazyky: PHP, HTML, CSS, JavaScript. Používanie týchto jazykov umožňuje vývoj a údržbu webových aplikácií.
 • Databázové systémy: MySQL, PostgreSQL. Tieto systémy umožňujú efektívnu správu a integráciu dát do webových aplikácií.
 • Frameworky: Laravel, Symfony. Používanie týchto frameworkov umožňuje efektívny vývoj a správu PHP aplikácií.
 • Nástroje na správu verzií: Git, SVN. Používanie týchto nástrojov umožňuje sledovanie zmien v kóde a spoluprácu s tímom.
 • Vývojové prostredie: PHPStorm, Visual Studio Code. Tieto nástroje umožňujú efektívny vývoj a ladenie PHP aplikácií.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu v rámci tímu a s ostatnými oddeleniami.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu PHP programátor

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave