IT/Technical Support Specialist - Kurzy pre IT technical support specialistu

Práca IT/Technical Support Specialist, poradenstvo pre pracovné ponuky IT/Technical Support Specialist

Práca IT/Technical Support Specialist, poradenstvo pre pracovné ponuky IT/Technical Support Specialist
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: server, siete, outlook, powerpoint, teams
Čo robí IT/Technical Support Specialist ?

IT/Technical Support Specialist je odborník zodpovedný za poskytovanie technickej podpory a riešenie IT problémov používateľov v organizácii. Táto pozícia zahŕňa diagnostiku a riešenie hardvérových a softvérových problémov, inštaláciu a konfiguráciu IT zariadení a softvéru, a poskytovanie školení a technickej podpory používateľom. IT/Technical Support Specialist musí mať vynikajúce komunikačné a technické zručnosti, aby mohol efektívne riešiť problémy a poskytovať podporu používateľom. Táto rola je kľúčová pre udržanie hladkého chodu IT systémov a spokojnosti používateľov.

História pracovnej pozície: Pozícia IT/Technical Support Specialist vznikla v 80. a 90. rokoch 20. storočia, keď sa počítače a informačné technológie stali bežnou súčasťou podnikových procesov. S nárastom používania počítačov a softvérových aplikácií sa potreba technickej podpory stala nevyhnutnou pre zabezpečenie plynulého fungovania IT systémov. Dnes sú IT/Technical Support Specialists kľúčovými hráčmi v IT oddeleniach, poskytujúc rýchlu a efektívnu podporu používateľom.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu IT/Technical Support Specialist

  • Diagnostika a riešenie problémov: Identifikácia a riešenie hardvérových a softvérových problémov používateľov.
  • Inštalácia a konfigurácia: Inštalácia a konfigurácia IT zariadení a softvéru podľa potrieb používateľov.
  • Technická podpora: Poskytovanie technickej podpory a školení používateľom, riešenie ich IT otázok a problémov.
  • Správa IT zariadení: Údržba a správa IT zariadení a systémov, vrátane aktualizácií a opráv.
  • Dokumentácia: Vedenie záznamov o technických problémoch, riešeniach a postupoch na zlepšenie technickej podpory.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať IT/Technical Support Specialist

  • Operačné systémy: Skúsenosti s administráciou Windows, macOS a Linux. Relevantný kurz: Windows Server - základy.
  • Siete a komunikácie: Znalosť základných sieťových konceptov a technológií. Relevantný kurz: Základy počítačových sietí.
  • Hardvér a softvér: Schopnosť diagnostikovať a opravovať hardvérové a softvérové problémy.
  • Bezpečnosť IT: Implementácia základných bezpečnostných opatrení a ochrany dát.
  • Komunikačné zručnosti: Efektívna komunikácia s používateľmi a poskytovanie technickej podpory. Komunikačné nástroje Microsoft Outlook, Teams, Misrosof PowerPoint.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu IT/Technical Support Specialist

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave