IT analytik - Kurzy pre IT analytika

Práca IT analytik, poradenstvo pre pracovné ponuky IT analytik

Práca IT analytik, poradenstvo pre pracovné ponuky IT analytik
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: sql, excel, project, powerbi
Čo robí IT analytik ?

IT analytik je odborník, ktorý sa špecializuje na analýzu a hodnotenie informačných systémov a technológií v organizácii. Táto pozícia zahŕňa zhromažďovanie a analýzu dát, identifikáciu problémov a návrh riešení na zlepšenie IT infraštruktúry a procesov. IT analytik úzko spolupracuje s rôznymi oddeleniami v organizácii, aby pochopil ich potreby a zabezpečil, že IT riešenia podporujú obchodné ciele. Táto rola vyžaduje silné analytické a komunikačné zručnosti, ako aj schopnosť pracovať s rôznymi IT nástrojmi a technológiami. S rozvojom digitálnych technológií a rastúcim významom dát v podnikaní sa úloha IT analytika stáva stále dôležitejšou. IT analytici musia byť flexibilní a pripravení rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa technológiám a požiadavkám trhu.

História pracovnej pozície: IT analytici sa začali objavovať v 70. a 80. rokoch 20. storočia, keď sa podniky začali viac spoliehať na počítačové systémy. S nárastom množstva dostupných dát a potreby ich efektívneho využitia sa táto rola vyvinula na kľúčovú pozíciu v IT oddeleniach. IT analytici začali hrať významnú úlohu v digitálnej transformácii podnikov, prinášajúc zlepšenia a optimalizácie na základe dôkladnej analýzy dát.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu IT analytik

  • Analýza systémov: Posudzovanie existujúcich IT systémov a identifikácia oblastí na zlepšenie.
  • Zhromažďovanie požiadaviek: Spolupráca s rôznymi oddeleniami na zistenie ich IT potrieb a požiadaviek.
  • Návrh riešení: Vytváranie návrhov na optimalizáciu a zlepšenie IT infraštruktúry.
  • Implementácia zmien: Spolupráca s IT tímom na implementácii navrhnutých riešení.
  • Monitorovanie a hodnotenie: Sledovanie výkonu nových riešení a ich dopadu na podnikanie.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať IT analytik

  • Dátová analýza: Schopnosť pracovať s nástrojmi ako SQL, Excel, Power BI a Tableau na analýzu a vizualizáciu dát.
  • Systémová analýza: Znalosť metód a nástrojov na posudzovanie a hodnotenie IT systémov.
  • Projektový manažment: Používanie nástrojov ako JIRA, Microsoft Project alebo Asana na riadenie IT projektov.
  • Softvérové nástroje: Skúsenosti s používaním softvérových nástrojov na modelovanie a návrh systémov, ako sú UML alebo BPMN.
  • Bezpečnosť IT: Znalosť princípov a nástrojov na zabezpečenie IT systémov.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu IT analytik

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave