Online kurz Windows Server a Serverové operačné systémy

Serverové operačné systémy Windows Server

Individuálny online kurz a konzultácie z vášho pohodlia

Témy a oblasti online kurzu a konzultácií:
Microsoft Windows Server, Active Directory, Hyper-V, sieťové služby DHCP, DNS, File Server, PowerShell, Exchange Server, Windows Deployment Services, Oficiálne kurzy od spoločnosti Microsoft (MOC)

Prečo je dobré poznať serverové operačné systémy a rozumieť im?

V dnešnej dobe takmer každá firma potrebuje server. Minimálne jeden, niekedy viac. K serveru potrebuje minimálne jedného správcu, ktorý sa o server bude starať tak, aby firme slúžil k jej spokojnosti. To je realita.
Vzdelávaním sa v oblasti serverových operačných systémov získate rozsiahle vedomosti, ktoré vám pomôžu zefektívniť prácu a stať sa tak pre firmu veľmi cenným a užitočným správcom.

 

Pozrite sa ako to funguje, ako sa môžete učiť

Pre koho je tento online kurz

Pre začínajúcich správcov serverov, technikov, pre tých, ktorí sa chcú v téme serverov výborne orientovať. Časť kurzov je vhodná aj pre pokročilých profesionálov, ktorí si uvedomujú, že každý sa v živote musí neustále učiť a zdokonaľovať a potrebuje získavať znalosti aj o najnovších technológiách.

Ako prebieha výuka, ako sa môžem učiť online?

Výuka prebieha online systémom jeden lektor – jeden účastník tak, že lektor s účastníkom sa navzájom vidia a počujú. Účastník vidí programy a prácu a postupy lektora, lektor môže vidieť ako zadanie vypracúva účastník. Online kurz môže prebiehať formou konkrétnych otázok a riešenia problémov účastníka, alebo ako po obsahovej stránke bežná výuka našich kurzov, vrátane príkladov a cvičení. Každopádne, máte odborníka a špecialistu priamo pre seba, takže sa zvyšuje efektivita výučby a hlavne je dodržaná kvalita smerujúca k vašim vedomostiam po kurze.

Kto bude online kurz/konzultácie viesť a prednášať

Mgr. Michal Dobšovič – lektor má viac než 97,93 % spokojnosť klientov
Michal je naším lektorom od vzniku spoločnosti. Venuje sa administrácii operačných systémov Windows Server a Linux, administrácii serverových služieb, najmä SQL Server a Exchange Server a implementácii cloudových služieb Azure a Office 365. Je držiteľom v súčasnosti najvyššej úrovne certifikácie od spoločnosti Microsoft: MCSE – Microsoft Certified Solutions Expert v oblastiach Productivity (Office 365 a Exchange Server) a Core Infrastructure (Windows Server) a držiteľom prestížneho titulu Microsoft Certified Trainer už od roku 2008. Okrem toho pôsobí ako konzultant a externý správca serverov pre rôzne, aj nadnárodné spoločnosti. U nás ho môžete stretnúť na kurzoch Windows Server, SQL Server, Microsoft Exchange, PowerShell a na kurzoch počítačových sietí. Vo voľnom čase sa venuje vývoju webových aplikácií na platforme PHP, pričom sa zameriava najmä na objektové programovanie.

Ing. Patrik Toman – lektor má viac než 98,24 % spokojnosť klientov
Patrik je naším najväčším odborníkom na Excel a okrem iného aj špecialista na Microsoft Office, počítačové siete a serverové operačné systémy, Linux a SQL databázy. Súčasne je odborným garantom spoločnosti pri väčšine kurzov a tvorí obsahovú časť Office kurzov, učebné osnovy a príručky. Priebežne rozširuje i prehlbuje svoje znalosti, má dlhoročnú prax v učení, prednáša IT viac ako 12 rokov.

Čo sa môžete naučiť - výber
oblastí, tém, či kurzov

Obsahom online kurzu „Serverové operačné systémy“ môžu byť naše doterajšie bežné kurzy v rámci kategórie serverové operačné systémy. Tieto kurzy sú v rámci dňa 5 hodinové, niektoré trvajú 2, iné 3 dni, individuálnou výukou sa dajú prebrať aj za cca 70 % času. Avšak neodporúčame to, pretože má zmysel prejsť kompletne celú osnovu i príklady, aby ste si odniesli naozaj maximum. Môžete si vybrať ktorýkoľvek, resp. ktorékoľvek kurzy z kategórie Serverové operačné systémy Windows Server alebo Serverové operačné systémy Linux objednať si ich ako online kurz/kurzy alebo si objednať kratší čas venovaný mixu tém podľa vašich potrieb. Je žiadúce ich vopred definovať. Môžete, samozrejme, konzultovať a absolvovať len vybrané konkrétne témy, ktoré potrebujete. Smerovanie výučby je na vás.

Toto sú hlavné oblasti a témy, ktoré môžu byť obsahom vášho kurzu Serverové operačné systémy: 

 • Windows Server
  • Plánovanie a inštalácia operačného systému Windows Server
  • Inštalácia, upgrade a migrácia serverov a ich obsah
  • Poinštalačná konfigurácia OS Windows Server
  • Konfigurácia lokálneho úložiska
  • Nastavenie pevných diskov v OS Windows Server
  • Práca s RAID
  • Implementácia pokročilého podnikového riešenia pre úložisko dát
  • Implementácia Windows Storage Spaces a deduplikácie dát
  • Monitorovanie výkonu a udalostí OS Windows Server
  • Zálohovanie OS Windows Server
  • Záloha súborových serverov Windows Server
  • Distribuovaný súborový systém – DFS
  • Správa prostriedkov súborového servera – File Server Resource Manager
  • Audit súborového servera pomocou politík
  • Práca s Lokálnymi kópiami súborov – Offline files
  • Prehľad sieťových služieb v prostredí Microsoft Windows Server
  • Služba DHCP – spôsob fungovania služby, plánovanie nasadenia, inštalácia, implementácia a údržba v OS Windows Server
  • Služba DNS – spôsob fungovania služby, plánovanie nasadenia, inštalácia, implementácia DNS do podnikovej siete a implementácia DNS do internetu
  • Služba zdieľania súborov – File Server – implementácia zdieľaných priečinkov, pokročilé možnosti zdieľania dát
  • Prístupové práva NTFS a ReFS a šifrovanie BitLocker
  • Služba zdieľania tlačiarní a skenerov – Print and Document Services
  • Služba Windows Server Update Services – WSUS – spôsob fungovania služby, plánovanie nasadenia, inštalácia, implementácia a prevádzka služby
  • Smerovanie a vzdialený prístup – služba RRAS – nastavenie routovacích služieb a VPN prístupu v OS Windows Server
  • Úvod do služby Active Directory Domain Services
  • Implementácia Active Directory Domain Services
  • Inštalácia a konfigurácia doménových radičov
  • Spravovanie používateľov, skupín a počítačov v AD DS
  • Pokročilá správa AD DS infraštruktúry
  • Implementácia a správa lokalít (Sites) AD DS a replikácia
  • Zabezpečenie Active Directory Domain Services
  • Nasadzovanie a správa Active Directory Certificate Services
  • Nasadzovanie a správa certifikátov pomocou Active Directory Certificate Services
  • Implementovanie a správa služby Active Directory Federation Services
  • Implementovanie a správa služby Active Directory Rights Management Services
  • Práca so skupinovými politikami (Group Policy)
  • Správa používateľských nastavení pomocou Group Policy
  • Prístupové práva a atribúty objektov v Active Directory Domain Services
  • Implementácia pobočkových Read-Only Domain Controllerov (RODC)
  • Replikácia Active Directory Domain Services
  • Zabezpečenie účtov v Active Directory Domain Services
  • Záloha a obnova Active Directory Domain Services
  • Integrácia podnikovej domény do Azure Active Directory a Office 365
  • Plánovanie a implementácia Office 365
  • Správa Office 365 používateľov a skupín
  • Konfigurácia klientskeho spojenia do Microsoft Office 365
  • Plánovanie a konfigurácia synchronizácie adresárov Active Directory Domain Services a Azure Active Directory
  • Plánovanie a nasadenie Office 365 ProPlus
  • Plánovanie a správa príjemcov služby Exchange a ich prístupových práv
  • Plánovanie a konfigurácia služieb Exchange Online
  • Plánovanie a nasadenie Skype for business Online a Microsoft Teams
  • Plánovanie a konfigurácia SharePoint Online
  • Plánovanie a konfigurácia Office 365 riešenia zameraného na spoluprácu – OneDrive a Yammer, Office 365 Groups a Microsoft Teams
  • Plánovanie a konfigurácia práv k dokumentom a dodržiavanie noriem
  • Monitorovanie a riešenie problémov s Microsoft Office 365
  • Plánovanie a konfigurácia federácie identít v Office 365 pomocou ADFS
  • Plánovanie a inštalácia systému Microsoft Exchange Server
  • Základná správa a konfigurácia Microsoft Exchange Server
  • Správa adresátov v Microsoft Exchange Server
  • Príprava na nasadenie operačných systémov do firemnej siete
  • Windows Assessment and Deployment Kit (ADK)
  • Vytváranie inštalačných obrazov – imidžov pre operačné systémy
  • Vytváranie súborov s automatickými odpoveďami na inštaláciu operačných systémov Windows a Windows Server
  • Služba Windows Deployment Services (WDS) – spôsob fungovania služby, plánovanie nasadenia, inštalácia, implementácia a údržba
  • Nasadzovanie operačných systémov pomocou WDS
  • Nasadzovanie operačných systémov pomocou technológie Lite-Touch s využitím Microsoft Deployment Toolkitu (MDT)
  • Nasadzovanie aplikácií a aktualizácií pre klientske stanice pomocou MDT
  • Úvod do virtualizácie
  • Inštalácia a konfigurácia služby Hyper-V
  • Vytváranie a nastavenie virtuálnych strojov
  • Spravovanie, monitorovanie a údržba virtuálnych strojov
  • Nasadzovanie a správa Windows a Hyper-V kontajnerov
  • Replikácia – Hyper-V Replica
  • Princípy vysokej dostupnosti a Disaster recovery
  • Implementácia technológie Failover clustering
  • Implementácia failover clusteringu pre Hyper-V
  • Implementácia sieťového load balancingu (NLB)
  • Úvod do technológie Windows PowerShell
  • Príkazy (cmdlety) Windows PowerShell využívané na správu operačných systémov
  • Práca s Windows PowerShell pipeline
  • Používanie PSProviders a PSDrives
  • Dopytovanie na systémové informácie pomocou WMI a CIM pomocou Windows PowerShell
  • Práca s premennými, poľami a hash tabuľkami vo Windows PowerShell
  • Základy tvorby skriptov vo Windows PowerShell
  • Pokročilé skriptovanie vo Windows PowerShell
  • Správa vzdialených počítačov pomocou Windows PowerShell
  • Používanie úloh na pozadí a plánovaných úloh vo Windows PowerShell
  • Používanie pokročilých techník vo Windows PowerShell
  • Plánovanie a implementácia IPv4 siete
  • Implementácia IPv6 pre začiatočníkov
  • Implementácia a správa služby IP Address Management (IPAM)
  • Vzdialený prístup v OS Windows Server
  • Implementácia DirectAccess
  • Implementácia sietí pre firemné pobočky
  • Implementácia Let’s Encrypt certifikátov pre OS Windows a Windows Server
  • MOC 20740 – Windows Server 2016 – nasadenie, správa a údržba
  • MOC 20741 – Windows Server 2016 – sieťové služby
  • MOC 20742 – Windows Server 2016 – správa účtov Active Directory, Group Policy, ADFS, ADCS, ADRMS
  • MOC 10961 – Skriptovanie pomocou Windows PowerShell
  • MOC 10962 – Pokročilé skriptovanie a automatizácia pomocou Windows PowerShell

alebo

Čo si môžem objednať?

icons8-training

Celý kurz z našej ponuky
Lektor vás ním profesionálne prevedie, prípadne upraví podľa vašich potrieb, či času na mieru pre vás. Podľa témy sa lektor bude držať učebnej osnovy, použije bežnú prezentáciu, príklady. Tým, že budete iba jediný účastník, sa čas oproti bežnému kurzu skráti. Lektor sa bude venovať iba vám, vašim otázkam a pri tvorbe zadaní bude “dohliadať” iba na vás. Máte nášho odborníka a špecialistu na čas kurzu len pre seba.

certifikát: áno

icons8-consultation

Online konzultáciu, vlastné otázky či poradenstvo
Lektor vám zodpovie formou konzultácie na vaše otázky z témy, prípadne z mixu tém viacerých kurzov, môžete prejsť riešenie praktických príkladov. Konzultácia je na rozdiel od kurzu orientovaná viac na konzultovanie vašich problémov, pomoc pri riešení vašich praktických úloh – proste maximálne prispôsobenie sa vašim otázkam v zvolenej téme/oblasti. Aj v tomto prípade máte odborníka a špecialistu počas kurzu len pre seba.

certifikát: ak sa preberie min. 70 % časového rozsahu osnovy ktoréhokoľvek kurzu, získate certifikát

Objednávka online kurzu, konzultácií a cenník

Ako objednávať?

Objednávku môžete realizovať telefonicky na 02/49 20 30 80, e-mailom na info@itlearning.sk, alebo elektronicky pomocou formulára.

Pri objednávke (v obsahu správy) je nutné je uviesť

 • zvolený program a dĺžku vzdelávania
 • dátum, kedy vám výuka vyhovuje
 • ak sa jedná o bežný kurz, ktorý chcete absolvovať online, uveďte jeho názov
 • ak sa jedná o konzultáciu, uveďte vybrané témy, čo sa chcete vzdelávať
 • doplňte čas, kedy chcete výuku realizovať, ideálne je využiť uvedené časy vzdelávania
 • nezabudnite uviesť svoje meno a kontakt na vás
 • v prípade potreby faktúry ešte aj fakturačné údaje

Vašu objednávku spracujeme, preveríme dostupnosť lektora a času a budeme vás kontaktovať.

Témy a oblasti - ponuka online kurzov práve pre vás

Časté otázky a odpovede, alebo čo by ste mali vedieť

 • Kto si môže objednať online kurz? – ten, kto má záujem o špičkovú výuku a nové vedomosti, firma alebo fyzická osoba, proste každý, kto má čas.
 • V čom je tento online kurz iný? – neponúkame nahrané videá, neponúkame webináre, kde sa skladáte po pár euro na lektora, ponúkame vám špičkových lektorov z praxou, našich stabilných odborníkov s reálnymi skúsenosťami s výučbou a výborným prehľadom v prednášanej téme, ponúkame vám skutočný online kurz, kde sa niečo zaručene naučíte.
 • Koľko stojí online kurz? – v každej kategórii online kurzov je cenník, každá téma má svoju cenu, výsledná cena závisí aj od dĺžky zvoleného online kurzu.
 • Prečo sú vaše online kurzy drahšie ako bežné kurzy alebo ako iné online kurzy? – odpoveď je jednoduchá – pretože sa lektor venuje iba vám. Ako stabilná spoločnosť ponúkame špičkových odborníkov z praxe s talentom prednášať a zrozumiteľne vysvetľovať (so stovkami či tisíckami odprednášaných hodín). Sme si vedomí, že vaša investícia do vzdelania má význam iba vtedy, ak vzdelávanie bude kvalitné s vedomosťami na konci. Tento spôsob je síce drahší, avšak z pohľadu online výuky aj najefektívnejší, pretože je postavený na bezprostrednom online kontakte s lektorom.
 • Kto bude online kurz prednášať? – naši lektori so skúsenosťami z praxe. Ich profily či hodnotenia si môžete pozrieť na našich stránkach, pričom do tejto formy vzdelávania dávame len naše najväčšie lektorské esá.
 • Ako si objednám kurz? – v každom detaile kurzu/kategórie je objednávkový formulár, cez ktorý si môžete online kurz objednať. Môžete to spraviť tiež telefonicky či e-mailom.
 • Kedy prebieha výuka? – máme preddefinované časy so začiatkom tradične od 9:00, koniec bude závisieť od objednaných hodín. Tento čas je možné na základe dohody aj upraviť, závisí od vás. Výuka prebieha zväčša počas týždňa pondelok-piatok, po dohode je možné realizovať výuku aj cez víkend (bez príplatku).
 • Musím mať počítač? – nemusíte, postačí tablet či telefón s kamerou a dobrým internetovým pripojením, no v takomto prípade sa pripravte iba na prezentačnú výuku.
 • Aký musím mať počítač a vybavenie? – ideálne je mať dobrý počítač, ktorý poznáte a funguje k vašej spokojnosti, neseká a nemrzne, je primerane rýchly a pri niektorých témach aj primerane výkonný. Nároky závisia od témy. Operačný systém Windows, alebo Mac, výrobcom podporovaný. Je dôležité spoľahlivé a pevné pripojenie na internet a webová kamera. Môžete to byť notebook, alebo desktop. Ak si vyberiete konkrétny program (Excel, Photoshop, AutoCAD,…), treba ho mať ho nainštalovaný a pripravený, aby ste s ním mohli pracovať. Inak ho budeme inštalovať počas výučby a to vás môže pripraviť o čas. Ak si zvolíte online kurz, napríklad Online marketing, budete potrebovať prístupy ku svojim účtom spojeným s témami marketingu. Proste sa pripraviť na výuku.
 • Čo musím vedieť? – bežne pracovať s počítačom, nič viac, ostatné s lektorom zvládnete.
 • Kde môžem sledovať kurz a čo si mám pripraviť?– lektor vás bude pred kurzom kontaktovať. Prejdete si spolu detaily, aby sa mohol pripraviť a súčasne vám upresní, čo bude k výuke potrebné. Lektor vás bude tiež navigovať, kde si stiahnuť software na prenos obrazu. Inštalácia je jednoduchá, prihlásenie taktiež. V deň výučby sa s vami spojí online a absolvujete spolu kurz.
 • Získam po kurze aj certifikát? – áno, za kurzy v rozsahu min. 70 % časového rozsahu bežného kurzu získate certifikát.
 • Môžeme sa na kurz pozerať a sledovať ho aj viacerí? – áno, na základe dohody medzi lektorom a vami.

Hodnotenia našich kurzov a lektorov

zobrazených komentárov: 20 z celkového počtu 270 priemerné hodnotenie: 99,50%
Martin K.
05.06.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu
Stanislav P.
19.05.2023

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu
Petra K.
26.04.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu
Absolvoval/a: IT ŠTART základný kurz - Základy práce s PC, Windows, Word, Excel, Internet
Lektor sa snažil bol ústretový ochotný a nápomocný… Lektor bol super.
Peter Š.
03.04.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu
Daniel B.
02.04.2023

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu Mgr. Michal Dobšovič
lektor kurzu
Absolvoval/a: MOC 20742 – Windows Server 2016 - správa účtov Active Directory, Group Policy, ADFS, ADCS, ADRMS
Kurz naplnil moje očakávania na 120 percent, bol to už môj tretí kurz s lektorom p. Dobšovičom a vždy som si z kurzu odniesol maximum. Pán Dobšovič má obrovské množstvo teoretických znalostí, ktoré výborne dopĺňa skúsenosťami priamo z praxe vďaka čomu dokáže nie len veci vysvetliť ale priamo ukázať ich reálne využitie. Ďakujem.
Koloman K.
31.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Windows Server - Active Directory základný kurz
Lektor mal veľmi jasný výklad. Bolo vidieť, že v danej problematike servrov je naozaj profesionálom.
Juraj K.
26.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu
Jozef H.
22.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu
Helena K.
21.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu
Absolvoval/a: IT ŠTART základný kurz - Základy práce s PC, Windows, Word, Excel, Internet
Bola som veľmi spokojná. Spokojnosť na100%. Nie je čo vytknúť.
Adriana K.
16.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu
Absolvoval/a: Základy práce s počítačom - práca s Microsoft Windows
Ešte sa vrátim. Musím momentálne získať manuálne zručnosti. Ďakujem Kochová
L.
25.01.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu
Absolvoval/a: IT ŠTART základný kurz - Základy práce s PC, Windows, Word, Excel, Internet
Bolo to pre mňa veľa informácií v krátkom čase. Maximalna spokojnosť. Nieje čo vytikať.
G.
22.01.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu
Jana J.
22.01.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu
Absolvoval/a: IT ŠTART základný kurz - Základy práce s PC, Windows, Word, Excel, Internet
aj ked som uz prisla na kurz s nejakymi znalostami z praxe, napriek tomu som sa stretla s novymi poznatkami a skolitelom, ktory mi ozrejmil pre mna nove veci po vybornej skusenosti pojdem aj na ine Vase kurzy, ak bude cas
Adriana M.
20.12.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu
Martin F.
19.12.2022

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu
Martin F.
15.12.2022

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Windows Server - základné princípy, inštalácia a správa
Vôbec nič nemôžem vytknúť ochota inštruktora, personálu na top úrovni.
Pavel U.
14.12.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu
Koloman K.
12.12.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu
Adriana M.
10.12.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Windows Server - základné princípy, inštalácia a správa
Chválim celý priebeh školenia a samotné školenie. Nemám čo vytknúť.
Branislav Š.
31.10.2022

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu Ing. Peter Ondrejkovič
lektor kurzu
Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave