Online kurz Microsoft Outlook

Microsoft Outlook

Individuálny online kurz a konzultácie z vášho pohodlia

Témy a oblasti online kurzu a konzultácií:
elektronická pošta, kalendár, úlohy, time-manažment, poznámky, spolupráca, komunikácia, delegovanie úloh, schôdze, kontakty

Prečo má zmysel vedieť pracovať s poštovým klientom Microsoft Outlook?

Outlook nie je len komunikačný nástroj. Najčastejšie sa v praxi používa na správu a manažment e-mailov, avšak veľké spoločnosti ho používajú z iného dôvodu. Outlook vie totiž oveľa viac.
Okrem automatického triedenia elektronickej pošty – napríklad na základe nastavených filtrov – pomôže aj s kontaktami, kalendárom, plánovaním úloh,… Obsahuje navzájom prepojené nástroje, ktoré umožňujú získať prehľad a optimalizovať aj pri veľkom počte úloh svoj time-manažment. Ak ovládate Outlook, budete sa môcť ľahšie sústrediť na to, čo je pre vás naozaj najdôležitejšie.

Pozrite sa ako to funguje, ako sa môžete učiť

Pre koho je tento online kurz

Školenie Outlook odporúčame každému, kto Outlook používa. Je to veľmi komplexný nástroj a väčšina jeho používateľov nemá čas na to, aby skúmala všetky jeho zákutia. Súčasne otvorí nový svet záujemcom, ktorí smerujú svoju kariéru do korporátov, kde je Outlook samozrejmou súčasťou dennej agendy.
Na kurze objavíte ako Outlook efektívne využívať a tým ušetriť veľa času. Ako optimalizovať svoje schôdze, delegovať úlohy a kontrolovať ich, robiť si prehľad úloh atď.

Či ste vrcholový manažér alebo ešte len študent s množstvom záujmov a úloh, vedieť pracovať s Outlookom vám pomôže získať prehľad nielen vo svojich poštových schránkach na jednom mieste, ale aj o svojich povinnostiach a aktivitách.

Ako prebieha výuka, ako sa môžem učiť online?

Výuka prebieha online systémom jeden lektor – jeden účastník tak, že lektor s účastníkom sa navzájom vidia a počujú. Účastník vidí programy a prácu a postupy lektora, lektor môže vidieť ako zadanie vypracúva účastník. Online kurz môže prebiehať formou konkrétnych otázok a riešenia problémov účastníka, alebo ako po obsahovej stránke bežná výuka našich kurzov, vrátane príkladov a cvičení. Každopádne, máte odborníka a špecialistu priamo pre seba, takže sa zvyšuje efektivita výučby a hlavne je dodržaná kvalita smerujúca k vašim vedomostiam po kurze.

Kto bude online kurz/konzultácie viesť a prednášať

Ing. Lukáš Koutný – lektor má viac než 98,22 % spokojnosť klientov
Lukáš má niekoľkoročnú prax s prednášaním. Má fantastické prezentačné zručnosti, ktoré aj prednáša. Je veľký odborník na Microsoft Office – hlavne Excel a má veľmi kladný prístup ku kurzom, ktoré prednáša začiatočníkom i mierne pokročilým.

Mgr. art., Mgr. Ladislav Šipeky, PhD. – lektor má viac než 99,16 % spokojnosť
Náš expert na program AutoCAD je vyštudovaný pedagóg, matematik a dramatický umelec s dlhoročnou praxou od ZŠ až po univerzitu. Je zvyknutý riešiť najrozmanitejšie problémy a úlohy spojené s AutoCAD-om. Do jeho programového portfólia patrí aj balíček MS Office a viacero ďalších programov. Najradšej učí zvedavých študentov, rád odpovedá na ich otázky a rozširuje hranice poznania.

Čo sa môžete naučiť - výber
oblastí, tém, či kurzov

Obsahom online kurzu „Microsoft Outlook“ môžu byť naše doterajšie bežné kurzy v rámci kategórie kurzov venovaným práci s e-mailomy. Tieto kurzy sú zväčša 5 hodinové, individuálnou výukou sa dajú prebrať aj za 3 hodiny. Avšak neodporúčame to, pretože má zmysel prejsť kompletne celú naozaj hutnú osnovu i príklady, uvidíte sami. Môžete si vybrať ktorýkoľvek, resp. ktorékoľvek kurzy z kategórie kurzy e-mailu a objednať si ich ako online kurz/kurzy, alebo si objednať kratší čas venovaný mixu tém podľa vašich potrieb. Je žiadúce ich vopred definovať. Môžete, samozrejme, konzultovať a absolvovať len vybrané konkrétne témy, ktoré potrebujete. Smerovanie výučby je na vás.

Toto sú hlavné oblasti a témy, ktoré môžu byť obsahom vášho kurzu Microsoft Outlook: 

 • Nastavenie Outlooku a párovanie s e-mailovým kontom
 • POP3 vs. IMAP vs. Exchange
 • Rozhranie programu: Pošta
 • Rozhranie programu: Kalendár
 • Rozhranie programu: Úlohy
 • Rozhranie programu: Kontakty
 • Rýchle písanie e-mailu (klávesové skratky)
 • Efektívne využitie kontaktov pri e-mailoch
 • Priečinky
 • Manuálne triedenie pošty
 • Automatické a polo-automatické triedenie pošty
 • Nastavenia a možnosti e-mailu napr. hlasovanie
 • Praktické formy spracovania a zvýraznenia e-mailov
 • Hľadanie e-mailu
 • Udalosť (plánovaná činnosť) – vytváranie a správa
 • Schôdza – vytváranie, reagovanie a správa
 • Management rozvrhu
 • Spolupráca Pošta – Kalendár
 • Kontakty – správa, vytvorenie a použitie
 • Spolupráca Pošta – Kontakty
 • Úlohy – vytvorenie a správa
 • Úlohy – delegovanie a kontrola
 • Spolupráca Pošta – Úlohy
 • Spolupráca Kalendár – Úlohy
 • Nastavenia zobrazenia jednotlivých rozhraní
 • Poznámky

alebo

Čo si môžem objednať?

icons8-training

Celý kurz z našej ponuky
Lektor vás ním profesionálne prevedie, prípadne upraví podľa vašich potrieb, či času na mieru pre vás. Podľa témy sa lektor bude držať učebnej osnovy, použije bežnú prezentáciu, príklady. Tým, že budete iba jediný účastník, sa čas oproti bežnému kurzu skráti. Lektor sa bude venovať iba vám, vašim otázkam a pri tvorbe zadaní bude “dohliadať” iba na vás. Máte nášho odborníka a špecialistu na čas kurzu len pre seba.

certifikát: áno

icons8-consultation

Online konzultáciu, vlastné otázky či poradenstvo
Lektor vám zodpovie formou konzultácie na vaše otázky z témy, prípadne z mixu tém viacerých kurzov, môžete prejsť riešenie praktických príkladov. Konzultácia je na rozdiel od kurzu orientovaná viac na konzultovanie vašich problémov, pomoc pri riešení vašich praktických úloh – proste maximálne prispôsobenie sa vašim otázkam v zvolenej téme/oblasti. Aj v tomto prípade máte odborníka a špecialistu počas kurzu len pre seba.

certifikát: ak sa preberie min. 70 % časového rozsahu osnovy ktoréhokoľvek kurzu, získate certifikát

Objednávka online kurzu, konzultácií a cenník

Ako objednávať?

Objednávku môžete realizovať telefonicky na 02/49 20 30 80, e-mailom na info@itlearning.sk, alebo elektronicky pomocou formulára.

Pri objednávke (v obsahu správy) je nutné je uviesť

 • zvolený program a dĺžku vzdelávania
 • dátum, kedy vám výuka vyhovuje
 • ak sa jedná o bežný kurz, ktorý chcete absolvovať online, uveďte jeho názov
 • ak sa jedná o konzultáciu, uveďte vybrané témy, čo sa chcete vzdelávať
 • doplňte čas, kedy chcete výuku realizovať, ideálne je využiť uvedené časy vzdelávania
 • nezabudnite uviesť svoje meno a kontakt na vás
 • v prípade potreby faktúry ešte aj fakturačné údaje

Vašu objednávku spracujeme, preveríme dostupnosť lektora a času a budeme vás kontaktovať.

Témy a oblasti - ponuka online kurzov práve pre vás

Časté otázky a odpovede, alebo čo by ste mali vedieť

 • Kto si môže objednať online kurz? – ten, kto má záujem o špičkovú výuku a nové vedomosti, firma alebo fyzická osoba, proste každý, kto má čas.
 • V čom je tento online kurz iný? – neponúkame nahrané videá, neponúkame webináre, kde sa skladáte po pár euro na lektora, ponúkame vám špičkových lektorov z praxou, našich stabilných odborníkov s reálnymi skúsenosťami s výučbou a výborným prehľadom v prednášanej téme, ponúkame vám skutočný online kurz, kde sa niečo zaručene naučíte.
 • Koľko stojí online kurz? – v každej kategórii online kurzov je cenník, každá téma má svoju cenu, výsledná cena závisí aj od dĺžky zvoleného online kurzu.
 • Prečo sú vaše online kurzy drahšie ako bežné kurzy alebo ako iné online kurzy? – odpoveď je jednoduchá – pretože sa lektor venuje iba vám. Ako stabilná spoločnosť ponúkame špičkových odborníkov z praxe s talentom prednášať a zrozumiteľne vysvetľovať (so stovkami či tisíckami odprednášaných hodín). Sme si vedomí, že vaša investícia do vzdelania má význam iba vtedy, ak vzdelávanie bude kvalitné s vedomosťami na konci. Tento spôsob je síce drahší, avšak z pohľadu online výuky aj najefektívnejší, pretože je postavený na bezprostrednom online kontakte s lektorom.
 • Kto bude online kurz prednášať? – naši lektori so skúsenosťami z praxe. Ich profily či hodnotenia si môžete pozrieť na našich stránkach, pričom do tejto formy vzdelávania dávame len naše najväčšie lektorské esá.
 • Ako si objednám kurz? – v každom detaile kurzu/kategórie je objednávkový formulár, cez ktorý si môžete online kurz objednať. Môžete to spraviť tiež telefonicky či e-mailom.
 • Kedy prebieha výuka? – máme preddefinované časy so začiatkom tradične od 9:00, koniec bude závisieť od objednaných hodín. Tento čas je možné na základe dohody aj upraviť, závisí od vás. Výuka prebieha zväčša počas týždňa pondelok-piatok, po dohode je možné realizovať výuku aj cez víkend (bez príplatku).
 • Musím mať počítač? – nemusíte, postačí tablet či telefón s kamerou a dobrým internetovým pripojením, no v takomto prípade sa pripravte iba na prezentačnú výuku.
 • Aký musím mať počítač a vybavenie? – ideálne je mať dobrý počítač, ktorý poznáte a funguje k vašej spokojnosti, neseká a nemrzne, je primerane rýchly a pri niektorých témach aj primerane výkonný. Nároky závisia od témy. Operačný systém Windows, alebo Mac, výrobcom podporovaný. Je dôležité spoľahlivé a pevné pripojenie na internet a webová kamera. Môžete to byť notebook, alebo desktop. Ak si vyberiete konkrétny program (Excel, Photoshop, AutoCAD,…), treba ho mať ho nainštalovaný a pripravený, aby ste s ním mohli pracovať. Inak ho budeme inštalovať počas výučby a to vás môže pripraviť o čas. Ak si zvolíte online kurz, napríklad Online marketing, budete potrebovať prístupy ku svojim účtom spojeným s témami marketingu. Proste sa pripraviť na výuku.
 • Čo musím vedieť? – bežne pracovať s počítačom, nič viac, ostatné s lektorom zvládnete.
 • Kde môžem sledovať kurz a čo si mám pripraviť?– lektor vás bude pred kurzom kontaktovať. Prejdete si spolu detaily, aby sa mohol pripraviť a súčasne vám upresní, čo bude k výuke potrebné. Lektor vás bude tiež navigovať, kde si stiahnuť software na prenos obrazu. Inštalácia je jednoduchá, prihlásenie taktiež. V deň výučby sa s vami spojí online a absolvujete spolu kurz.
 • Získam po kurze aj certifikát? – áno, za kurzy v rozsahu min. 70 % časového rozsahu bežného kurzu získate certifikát.
 • Môžeme sa na kurz pozerať a sledovať ho aj viacerí? – áno, na základe dohody medzi lektorom a vami.

Hodnotenia našich kurzov a lektorov

zobrazených komentárov: 20 z celkového počtu 389 priemerné hodnotenie: 98,50%
Anna H.
06.06.2023

hodnotenie lektora:
100%
Peter Hecht
lektor kurzu Peter Hecht
lektor kurzu
Absolvoval/a: Efektívny email marketing - ako na newsletter a hromadné e-maily, návrh, tvorba, posielanie a štatistika
Pán Hecht je naozaj skúsený v danej tematike. Kurz bol zrozumiteľný, dozvedala som sa nové praktické informácie ohľadom hromadného email markentingu, čo je pre mňa veľmi dobrý základ v ďalšom vzdelávaní. Dozvedela som sa aj rôzne ďalšie tipy. Kurz ma naozaj bavil a odporúčam každému. Naozaj výborný lektor, ktorý rozpráva veľmi zaujímavo, vyzná sa dokonale v problematike, dokáže poradiť a odpovedať na akékoľvek otázky k danej téme. V budúcnosti si rada vyberiem kurz, kde bude prednášajúcim. Chválim pekné prostredie učebne, zabezpečený pitný režim, pripomienku kurzu a samozrejme odbornosť prednášajúceho.
Eugen S.
23.05.2023

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Daniel Dobrovodský
lektor kurzu Mgr. Daniel Dobrovodský
lektor kurzu
Eugen S.
23.05.2023

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu
Martina L.
22.05.2023

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu Mgr. Ing. Ján Tóth
lektor kurzu
Barbora B.
21.05.2023

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Daniel Dobrovodský
lektor kurzu Mgr. Daniel Dobrovodský
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Outlook I. - práca s programom a e-mailom, kalendár, úlohy a kontakty
S lektorom som bola veľmi spokojná. Výklad bol zrozumiteľný. Lektor ochotný, trpezlivý.
Karolína K.
18.05.2023

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. Daniel Dobrovodský
lektor kurzu Mgr. Daniel Dobrovodský
lektor kurzu
Marcela G.
26.04.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Katarína B.
28.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu
Anetta D.
26.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu
Katarína B.
20.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu
Anetta D.
19.03.2023

hodnotenie lektora:
90%
Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu
Lucia H.
19.03.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Outlook I. - práca s programom a e-mailom, kalendár, úlohy a kontakty
Každú otázku navyše som mala zodpovedanu. Veľká spokojnosť. Ďakujem Ing. Koutny vysvetľuje zrozumiteľne.Dava priestor aj na poznámky.Ked zaregistrujte,že si niekto píše počká a až potom pokračuje v prednáške.Pre mňa veľmi veľká spokojnosť . Chcem Pochváliť IT Learning za výbornú informovanosť blížiaceho sa každého kurzu a to sms správou a mailom .Za výbornú komunikáciu zamestnancov,ktorí majú na starosti práve organizáciu kurzov.
Iveta H.
24.02.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Outlook I. - práca s programom a e-mailom, kalendár, úlohy a kontakty
Kurz splnil moje očakávania. Absolvovala som ho online, preto oceňujem aj prehľadnú príručku k online školeniu, ktorá obsahuje zhrnutie základných tém kurzu. Ďakujem a určite budem odporúčať Vaše kurzy. Profesionálny prístup, možnosť spätnej väzby, skúsenosti z praxe... Nemám čo vytknúť. Ďakujem.
Linda V.
20.02.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu
Zuzana R.
20.02.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu
Petra W.
20.02.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Outlook I. - práca s programom a e-mailom, kalendár, úlohy a kontakty
Kurz splnil moje očakávanie všetko sme robili na praktických úlohách takze ja na to že som s tým robila prvý krát som sa to naučila ?? Tento lektor bol úplne profesionál robil to presne tak ako sa to má išiel pekne postupne ,keďže to bol Outlook I ,vysvetlil úplne všetko od začiatku neskákal a nepozeral sa či niekto s tým má skúsenosť alebo nie pekne všetko do detailu vysvetlil od úplného začiatku ,s týmto pánom by som veľmi rada dala kúrz aj v budúcnosti ,pretoze mi to fak dalo veľa
Mária S.
19.02.2023

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu
Klaudia B.
06.02.2023

hodnotenie lektora:
100%
Peter Hecht
lektor kurzu Peter Hecht
lektor kurzu
Absolvoval/a: Efektívny email marketing - ako na newsletter a hromadné e-maily, návrh, tvorba, posielanie a štatistika
Pán Hecht, rýchly, výstižný, šikovný, vtipný, presne ako vždy. Špeciálne chcem pochváliť to, ako zvláda duálny systém online / offline prednášania. Má to skutočne zmáknuté, a nikto nie je o nič ukrátený.
Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave