Online kurz Microsoft Excel

Microsoft Excel

Individuálny online kurz a konzultácie z vášho pohodlia

Témy a oblasti online kurzu a konzultácií:
Excel ako miesto na zápis údajov, Excel ako analytický nástroj, Excel vzorce a funkcie, Kontingenčná tabuľka, Excel a získavanie externých údajov, profesionálne grafické vizualizácie v Exceli

Prečo sa učiť používať program Microsoft Excel

Otázka v súčasnosti nie je, či potrebujete ovládať Excel. Excel potrebuje ovládať takmer každý, kto prichádza do kontaktu s bežnou kancelárskou agendou (e-mail komunikácia, mítingy, úlohy a projekty, atď. ). Otázka skôr znie, čo z toho obrovského množstva nástrojov, ktoré Excel obsahuje, naozaj potrebuje človek poznať.
Excel môže slúžiť ako základ pre malý tím na zbieranie a triedenie údajov rôzneho druhu. Najsilnejšia oblasť Excelu však bude vždy analýza údajov a príprava reportov. Tá dnes nezahŕňa iba samotnú analýzu údajov (výpočty), ale aj ich prípravu podľa rôznosti použitého zdroja a tiež vytvorenie výslednej vizualizácie pre tých, ktorým je výstup určený. Viete ako na to?

 

Pozrite sa ako to funguje, ako sa môžete učiť

Pre koho je tento online kurz

V prvom rade pre obyčajného bežného pracovníka v kancelárii, ktorý prichádza do kontaktu s Excel súbormi. Bude vedieť ako zapísať do tabuľky hodnoty a na čo si dať pozor, ako to robiť efektívne, a ako vytvoriť a ukladať novú tabuľku.
Manažér, ktorý dostáva v Exceli reporty, sa musí vedieť v týchto reportoch pohybovať a poznať základné analytické nástroje Excelu ako je filter, zoradenie a kontingenčná tabuľka s grafom. Kurz je aj pre manažérov.
Pre analytikov je latka postavená omnoho vyššie. Tí sa na kurze môžu naučiť okrem práce so vzorcami a funkciami aj ako analyzovať údaje, pripravovať vizálne reporty a ako efektívne získavať údaje z externých zdrojov (textové súbory, databázy, alebo webové údaje).

Ako prebieha výuka, ako sa môžem učiť online?

Výuka prebieha online systémom jeden lektor – jeden účastník tak, že lektor s účastníkom sa navzájom vidia a počujú. Účastník vidí programy a prácu a postupy lektora, lektor môže vidieť ako zadanie vypracúva účastník. Online kurz môže prebiehať formou konkrétnych otázok a riešenia problémov účastníka, alebo ako po obsahovej stránke bežná výuka našich kurzov, vrátane príkladov a cvičení. Každopádne, máte odborníka a špecialistu priamo pre seba, takže sa zvyšuje efektivita výučby a hlavne je dodržaná kvalita smerujúca k vašim vedomostiam po kurze.

Kto bude online kurz/konzultácie viesť a prednášať

Ing. Lukáš Koutný – lektor má viac než 98,22 % spokojnosť
Lukáš má niekoľkoročnú prax s prednášaním. Má fantastické prezentačné zručnosti, ktoré aj prednáša. Je veľký odborník na Microsoft Office – hlavne Excel a má veľmi kladný prístup ku kurzom, ktoré prednáša začiatočníkom i mierne pokročilým.

Mgr. Ing. Ján Tóth – lektor má viac než 98,48 % spokojnosť
Vyštudoval FEI STU a FM UK. Začínal ako vedúci IT vo vydavateľstve, učil software na VŠE. Pracoval ako manažér v obchode a marketingu domácich i nadnárodných firiem, prednášal ako hosť na školách a konferenciách. Je špičkový pedagóg s obrovskou ochotou vysvetľovať. Navrhuje a spravuje stránky vo WordPresse, vyzná sa v marketingových nástrojoch, grafike, píše články. Autor a spoluautor kníh a učebníc z oblasti IT, tiež prekladá a prednáša rôzne interdisciplinárne témy.

Mgr. art., Mgr. Ladislav Šipeky, PhD. – lektor má viac než 99,16 % spokojnosť
Náš expert na program AutoCAD je vyštudovaný pedagóg, matematik a dramatický umelec s dlhoročnou praxou od ZŠ až po univerzitu. Je zvyknutý riešiť najrozmanitejšie problémy a úlohy spojené s AutoCAD-om. Do jeho programového portfólia patrí aj balíček MS Office a viacero ďalších programov. Najradšej učí zvedavých študentov, rád odpovedá na ich otázky a rozširuje hranice poznania.

Čo sa môžete naučiť - výber
oblastí, tém, či kurzov

Pri výbere tém na konzultácie sa samozrejme môžete oprieť o našu štandardnú ponuku kurzov v kategórii Excel. Tieto kurzy sú viacdenné, spravidla v celkovej dĺžke 10 hodín. Samozrejme, že táto dĺžka sa dá skrátiť, ak však chcete poctivo prebrať a pochopiť celú osnovu kurzu, neodporúčame to.
V prípade, že chcete kurz zamerať viac na svoje vlastné otázky, je dobré napísať si dopredu všetky oblasti, ktoré chcete prebrať. Pre tých, ktorí si nevedia zvoliť, ponúkame tématické bloky- ako vidieť v prehľade tém – časovo rozvrhnuté na zhruba 3 hodiny. V každom bloku je viacero špecifických otázok, na ktoré na online kurze nájdete odpoveď.

Toto sú hlavné oblasti a témy, ktoré môžu byť obsahom vášho kurzu Excel: 

 • Základná práca v Exceli
  • Ako sa rýchlo pohybovať v Exceli
  • Kedy môžeme a kedy nemôžeme použiť formáty meny a dátumu
  • Ako zapísať IČO tak, aby sa zachovali počiatočné nuly
  • Ako vymazať iba formátovanie bunky
  • Ako zapísať hodnoty uprostred tabuľky
  • Ako správne kopírovať celý hárok medzi súbormi
 • Základná práca s tabuľkami
  • Ako sa rýchlo a efektívne pohybovať v tabuľke
  • Čo je to databázová tabuľka a aká musí byť jej štruktúra
  • Ako nastaviť permanentné zobrazovanie hlavičiek v tabuľke
  • Ako organizovať riadky a stĺpce do skupín
  • Ako filtrovať a zoraďovať tabuľku
  • Ako používať nástroj kontingenčná tabuľka
 • Excel vzorce pre začiatočníkov
  • Prečo mi vzorec po potvrdení nezobrazí výsledok, iba samotný vzorec
  • Prečo sa vzorec niekedy nedá potvrdiť
  • Ako fungujú formáty meny vo vzorcoch
  • Ako kopírovať vzorec
  • Ako vypočítať súčet, počet alebo priemer hodnôt
 • Excel vzorce a základy funkcií
  • Čo znamená znak dolár v odkazoch
  • Ako vytvoriť odkaz na iný hárok
  • Ako vytvoriť vzorec, ktorý počíta výsledok na základe podmienky
  • Ako vyriešiť chybové hlásenia vo vzorcoch
 • Profesionálne formátovanie tabuliek
  • Ako zapísať dátum tak, aby zobrazoval deň v týždni
  • Ak nastaviť, aby dátum zobrazoval ľubovoľný oddeľovač podľa vlastného výberu
  • Ako nastaviť, formát čísla v kilometroch
  • Ako nastaviť, aby bunka zobrazovala graf
  • Ako nastaviť, aby sa bunky v tabuľke vyfarbovali automaticky
 • Kontingenčné tabuľky
  • Ako vytvoriť kontingenčnú tabuľku tak, aby sa aktualizovala pri pridaní nových údajov do zdroja
  • Ako nastaviť priemer v kontingenčnej tabuľke
  • Kedy je možné použiť v stĺpci operácie súčet a priemer.
  • Ako nastaviť kontingenčnú tabuľku, aby počítala hodnoty v percentách
  • Ako nastaviť, aby sa dátum v kontingenčnej tabuľke zobrazoval ako hierarchia rok / mesiac / deň
  • Ako použiť kontingenčnú tabuľku s externým zdrojom údajov
 • Spájanie tabuliek
  • Ako funguje VLOOKUP
  • Ako na VLOOKUP, ak nevie nájsť správnu hodnotu
  • Ako zapísať VLOOKUP tak, aby hľadal na základe dvojice údajov
  • Ako na VLOOKUP, ak nevie nájsť vôbec žiadnu hodnotu
  • Ako sa správne používa a na čo slúži 4. argument funkcie VLOOKUP
 • Pokročilá práca s podmienkovou funkciou IF
  • Ako vytvoriť logické podmienky, ktoré používajú dátum a čas
  • Ako používať logické operácie AND, OR a NOT v podmienkach
  • Ako vytvoriť IF, ktorý používa niekoľko podmienok
 • Zabezpečenie Excelu a tvorba jednoduchých formulárov
  • Ako zabezpečiť bunku proti prepísaniu
  • Ak nastaviť obmedzenie toho, aký typ hodnoty môže užívateľ zapísať do bunky
  • Ako vytvoriť jednoduchý formulár, ktorý automaticky dopĺňa hodnoty
 • Pripájanie údajov z databázy
  • Čo je to databáza a databázový systém
  • Ako sa pripojiť na databázový systém
  • Ako načítať údaje z databázy
  • Ako spojiť niekoľko tabuliek z databázového zdroja
 • Spracovanie údajov s textových súborov
  • Čo je to CSV súbor
  • Čo je to súbor typu XML a JSON
  • Čo je to kódová stránka
  • Ako vyčistiť hodnoty v textových súboroch pre importovaním
  • Ako vyčistiť hodnoty po importovaní
 • Získavanie údajov z vebových stránok a online služieb
  • Čo je to Power Query editor a ako funguje
  • Ako súvisí Power Query a Power Pivot s Excelom
  • Ako vytiahnuť údaje z webovej stránky
 • Základy tvorby grafov
  • Ako vytvoriť graf
  • Aký je rozdiel medzi grafom a kontingenčným grafom
  • Aké sú základné nastavenia grafu
 • Pokročilá tvorba grafov
  • Prehľad dostupných grafov a vizualizačných nástrojov v programe Excel
  • Ako si správne vybrať graf do svojho reportu
  • Aký graf treba zvoliť pre porovnávanie hodnôt
  • Aký graf treba zvoliť pri hľadaní vzájomnej závislosti a štruktúry údajov
 • Nahrávanie a úprava makier
  • Ako nahrať makro
  • Ako upraviť nahrané makro
  • Ako spojiť niekoľko makier
 • Špeciálna konzultácia: Pomoc z úpravou existujúcich makier
 • Špeciálna konzultácia: Pomoc pri spracovaní externých údajov
 • Špeciálna konzultácia: Pomoc pri tvorbe reportu

alebo

Čo si môžem objednať?

icons8-training

Celý kurz z našej ponuky
Lektor vás ním profesionálne prevedie, prípadne upraví podľa vašich potrieb, či času na mieru pre vás. Podľa témy sa lektor bude držať učebnej osnovy, použije bežnú prezentáciu, príklady. Tým, že budete iba jediný účastník, sa čas oproti bežnému kurzu skráti. Lektor sa bude venovať iba vám, vašim otázkam a pri tvorbe zadaní bude “dohliadať” iba na vás. Máte nášho odborníka a špecialistu na čas kurzu len pre seba.

certifikát: áno

icons8-consultation

Online konzultáciu, vlastné otázky či poradenstvo
Lektor vám zodpovie formou konzultácie na vaše otázky z témy, prípadne z mixu tém viacerých kurzov, môžete prejsť riešenie praktických príkladov. Konzultácia je na rozdiel od kurzu orientovaná viac na konzultovanie vašich problémov, pomoc pri riešení vašich praktických úloh – proste maximálne prispôsobenie sa vašim otázkam v zvolenej téme/oblasti. Aj v tomto prípade máte odborníka a špecialistu počas kurzu len pre seba.

certifikát: ak sa preberie min. 70 % časového rozsahu osnovy ktoréhokoľvek kurzu, získate certifikát

Objednávka online kurzu, konzultácií a cenník

Ceny sú uvedené s DPH. Vyhradzujeme si právo cenu zmeniť.

klasika

125 € / 3 hodiny

časť kurzu,
alebo konzultácia

9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00, 17:00-20:00

komplet

160 € / deň / 5 hodín

celý kurz,
alebo konzultácia

9:00 – 15:00, 16:00 – 21:00
(12:00-13:00 hodinová prestávka)

majster

299 € / 2 dni / 10 hodín

odporúčame

celý kurz, viac kurzov,
alebo
veľká konzultácia

9:00 – 15:00, 16:00 – 21:00
(12:00-13:00 hodinová prestávka)

individual

podľa dohody

časť kurzu, alebo konzultácia, riešenie problému
čas školenia a počet hodín (viac ako 3) podľa dohody – prispôsobíme sa vašim potrebám

Pre koľkých ľudí platí cena a koľko ľudí sa môže naraz učiť?
Takýto online kurz je živý, pri ktorom sa lektor spojí s účastníkom jedným počítačom. Pokiaľ sa budete chcieť školiť viacerí – budete sedieť za jedným počítačom (ideálne s väčším monitorom) dvaja, či traja. Môžete sa striedať v otázkach, či za klávesnicou – je to možné, organizácia a rozdelenie času je na vás. Maximálne však 3 osoby.
Pokiaľ sa výuka stihne v objednanom čase, nie je to pre nás problém, takže môžete v jednej kancelárii alebo doma využiť takýto živý kurz aj viacerí, cena ostáva rovnaká. Cena je za objednané hodiny / vybraný čas na kurz.

Certifikát v cene kurzu – od balíka Komplet / alebo ak sa preberie min. 70 % časového rozsahu osnovy ktoréhokoľvek kurzu, získate certifikát – posielame vždy v piatok poštou.

Ako objednávať?

Objednávku môžete realizovať telefonicky na 02/49 20 30 80, e-mailom na info@itlearning.sk, alebo elektronicky pomocou formulára.

Pri objednávke (v obsahu správy) je nutné je uviesť

 • zvolený program a dĺžku vzdelávania
 • dátum, kedy vám výuka vyhovuje
 • ak sa jedná o bežný kurz, ktorý chcete absolvovať online, uveďte jeho názov
 • ak sa jedná o konzultáciu, uveďte vybrané témy, čo sa chcete vzdelávať
 • doplňte čas, kedy chcete výuku realizovať, ideálne je využiť uvedené časy vzdelávania
 • nezabudnite uviesť svoje meno a kontakt na vás
 • v prípade potreby faktúry ešte aj fakturačné údaje

Vašu objednávku spracujeme, preveríme dostupnosť lektora a času a budeme vás kontaktovať.

Témy a oblasti - ponuka online kurzov práve pre vás

Časté otázky a odpovede, alebo čo by ste mali vedieť

 • Kto si môže objednať online kurz? – ten, kto má záujem o špičkovú výuku a nové vedomosti, firma alebo fyzická osoba, proste každý, kto má čas.
 • V čom je tento online kurz iný? – neponúkame nahrané videá, neponúkame webináre, kde sa skladáte po pár euro na lektora, ponúkame vám špičkových lektorov z praxou, našich stabilných odborníkov s reálnymi skúsenosťami s výučbou a výborným prehľadom v prednášanej téme, ponúkame vám skutočný online kurz, kde sa niečo zaručene naučíte.
 • Koľko stojí online kurz? – v každej kategórii online kurzov je cenník, každá téma má svoju cenu, výsledná cena závisí aj od dĺžky zvoleného online kurzu.
 • Prečo sú vaše online kurzy drahšie ako bežné kurzy alebo ako iné online kurzy? – odpoveď je jednoduchá – pretože sa lektor venuje iba vám. Ako stabilná spoločnosť ponúkame špičkových odborníkov z praxe s talentom prednášať a zrozumiteľne vysvetľovať (so stovkami či tisíckami odprednášaných hodín). Sme si vedomí, že vaša investícia do vzdelania má význam iba vtedy, ak vzdelávanie bude kvalitné s vedomosťami na konci. Tento spôsob je síce drahší, avšak z pohľadu online výuky aj najefektívnejší, pretože je postavený na bezprostrednom online kontakte s lektorom.
 • Kto bude online kurz prednášať? – naši lektori so skúsenosťami z praxe. Ich profily či hodnotenia si môžete pozrieť na našich stránkach, pričom do tejto formy vzdelávania dávame len naše najväčšie lektorské esá.
 • Ako si objednám kurz? – v každom detaile kurzu/kategórie je objednávkový formulár, cez ktorý si môžete online kurz objednať. Môžete to spraviť tiež telefonicky či e-mailom.
 • Kedy prebieha výuka? – máme preddefinované časy so začiatkom tradične od 9:00, koniec bude závisieť od objednaných hodín. Tento čas je možné na základe dohody aj upraviť, závisí od vás. Výuka prebieha zväčša počas týždňa pondelok-piatok, po dohode je možné realizovať výuku aj cez víkend (bez príplatku).
 • Musím mať počítač? – nemusíte, postačí tablet či telefón s kamerou a dobrým internetovým pripojením, no v takomto prípade sa pripravte iba na prezentačnú výuku.
 • Aký musím mať počítač a vybavenie? – ideálne je mať dobrý počítač, ktorý poznáte a funguje k vašej spokojnosti, neseká a nemrzne, je primerane rýchly a pri niektorých témach aj primerane výkonný. Nároky závisia od témy. Operačný systém Windows, alebo Mac, výrobcom podporovaný. Je dôležité spoľahlivé a pevné pripojenie na internet a webová kamera. Môžete to byť notebook, alebo desktop. Ak si vyberiete konkrétny program (Excel, Photoshop, AutoCAD,…), treba ho mať ho nainštalovaný a pripravený, aby ste s ním mohli pracovať. Inak ho budeme inštalovať počas výučby a to vás môže pripraviť o čas. Ak si zvolíte online kurz, napríklad Online marketing, budete potrebovať prístupy ku svojim účtom spojeným s témami marketingu. Proste sa pripraviť na výuku.
 • Čo musím vedieť? – bežne pracovať s počítačom, nič viac, ostatné s lektorom zvládnete.
 • Kde môžem sledovať kurz a čo si mám pripraviť?– lektor vás bude pred kurzom kontaktovať. Prejdete si spolu detaily, aby sa mohol pripraviť a súčasne vám upresní, čo bude k výuke potrebné. Lektor vás bude tiež navigovať, kde si stiahnuť software na prenos obrazu. Inštalácia je jednoduchá, prihlásenie taktiež. V deň výučby sa s vami spojí online a absolvujete spolu kurz.
 • Získam po kurze aj certifikát? – áno, za kurzy v rozsahu min. 70 % časového rozsahu bežného kurzu získate certifikát.
 • Môžeme sa na kurz pozerať a sledovať ho aj viacerí? – áno, na základe dohody medzi lektorom a vami.

Hodnotenia našich kurzov a lektorov

zobrazených komentárov: 20 z celkového počtu 2383 priemerné hodnotenie: 98,25%
Robert Š.
19.04.2021

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu
Andrea H.
15.04.2021

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. art., Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
lektor kurzu Mgr. art., Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Excel VBA I. - Začíname s makrami, úvod do tvorby makier, nahrávanie makier
Skvelý kurz, teším sa na pokračovanie. Lektor bol vtipný, chápavý, zaujímavo rozprával prakticky a k veci. Mal príjemný humor, podával to hravou formou.
Jakub R.
15.04.2021

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. art., Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
lektor kurzu Mgr. art., Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
lektor kurzu
Janka S.
15.04.2021

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. art., Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
lektor kurzu Mgr. art., Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
lektor kurzu
Michal K.
13.04.2021

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Excel I. - pre začiatočníkov
Kurz bol velmi dobry. Novych poznatkov som ziskal relativne malo, ale to bolo tym, ze excel aktivne pouzivam, ale chcel som zacat od zaciatku, kedz su veci, ktore neovladam ani z tych zaciatocnickych. Kurzom previedol dobre a odborne. Tempo by so dal rychlejsie, ale samozrejme je to aj o rychlosti ostatnych ucastnikov Kurz bol online.
Simona Š.
12.04.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu
Filip V.
06.04.2021

hodnotenie lektora:
95%
Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu
Martin K.
06.04.2021

hodnotenie lektora:
80%
Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Excel II. - pre mierne pokročilých
Ziskane nove poznatky, Trener pohotovy, vedel odpovedat na otazky, priklady. Hodnotim pozitivne a kurz by som odporucil dalej. Pohotovy a napomocny. Teams a vzdialena obrazovka fungovali bez problemov. Den vopred sa otestovalo, cize v pripade technickej potreby sa clovek vedel na koho obratit.
Ľubomír F.
06.04.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu
Filip V.
29.03.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu
Lenka K.
27.03.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Excel VBA II. - Úvod do programovania makier vo Visual Basic for Applications
Kurz bol pre mňa veľmi prínosný, zopakovala som si tvorbu makier a navyše som sa posunula na vyššiu úroveň. Ďakujem za cenné rady a know-how, ktoré sa tak ťažko získavajú z kníh. Oceňujem aj logickú štruktúru kurzu a profesionálny prístup prednášajúceho, vďaka ktorému bol pre mňa tento IT kurz jedným z najlepších, aké som doteraz absolvovala. Prijala by som, keby sa druhej (pre mňa náročnejšej časti) venovalo viac času čisto z toho dôvodu, že niektoré časti boli pre mňa nové a potrebovala by som si ich viac precvičiť. Teším sa na ďalšie kurzy s IT Learning 🙂 Jeden s najlepších IT lektorov akého som mala možnosť spoznať 🙂 Oceňujem najmä odbornosť, ochotu, milý prístup. Kurz je logicky veľmi dobre rozdelený a pán Patrik je ozaj kapacita na tom správnom mieste. Bol to zážitok sledovať jeho prejav, zanietenosť a logické usporiadanie myšlienok. Počas celého kurzu som mala pocit, že ho učenie baví a chce nás všetkých posunúť na vyššiu úroveň. Ďakujem mu za cenné know-how a určite porozmýšľam aj o absolvovaní pokračovania kurzu 🙂
Radek M.
25.03.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Excel VBA II. - Úvod do programovania makier vo Visual Basic for Applications
lektor skúsený a veľmi ochotný riešiť aj dodatočné otázky a príklady
Lívia M.
25.03.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Excel VBA II. - Úvod do programovania makier vo Visual Basic for Applications
Skolenie som absolvovala online, vsetko bolo velmi dobre pripravene, podklady som dostala vopred vratane informacie, ako sa prihlasit na vzdialenu plochu. Skolenie prebiehalo cez MS Teams, takze v pripade potreby bolo mozne jednoducho zdielat plochu a poradit.
Lucia Š.
24.03.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Patrik Toman
lektor kurzu Ing. Patrik Toman
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Excel VBA II. - Úvod do programovania makier vo Visual Basic for Applications
Výborný kurz, až mi je ľúto, že skončil. Online školenie mi veľmi vyhovuje.
Dušan B.
23.03.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu
Dušan B.
23.03.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu
Zoltán T.
22.03.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu
Michaela H.
19.03.2021

hodnotenie lektora:
100%
Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu Ing. Lukáš Koutný
lektor kurzu
Simona B.
17.03.2021

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. art., Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
lektor kurzu Mgr. art., Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Excel II. - pre mierne pokročilých
Kurz bol fajn, aj ked excel pouzivam dlhodobo, vdaka kurzu som objavila “pikosky”, ktore mi zjednodusia zivot Lektor vsetko vysvetlil, ked bolo treba, zopakoval. Bolo to fajn
Vladimír V.
16.03.2021

hodnotenie lektora:
100%
Mgr. art., Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
lektor kurzu Mgr. art., Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.
lektor kurzu
Absolvoval/a: Microsoft Excel II. - pre mierne pokročilých
Podľa môjho názoru moja úroveň na začiatku kurzu bola niekde medzi mierne pokročilý a pokročilý. No rád som si pripomenul čo už viem a veľmi sa mi páčila snaha lektora naučiť nás prácu s klávesnicou. To čo som potreboval bolo až v druhej polovici. Takže silno zvažujem pokračovanie max.spokojnosť Na "OnLine" všetko OK

Stačí sa prihlásiť e-mailom na odber noviniek a pošleme vám aj zľavový kód. 
A nezabúdajte - ak nebudete s kurzom spokojný - môžete ho bezplatne opakovať, alebo vám vrátime peniaze. U nás nič neriskujete a navyše teraz môžete ušetriť.

 

Loading