Doprava

Pri prenájme od 3 ks techniky z našej ponuky ponúkame v deň prenájmu od 8:00 hod. dovoz na miesto prenájmu v rámci Bratislavy bezplatne. Pre zabezpečenie prenájmu mimo Bratislavy máme k dispozícii veľké aj malé vozidlá a na základe dohody a dostupnosti vieme ponúknuť dopravu. Osobné vyzdvihnutie v Bratislave na Kominárskej ulici je samozrejme tiež bezplatné.

Potrebujete pomôcť so zapojením, potrebujete technika na celý deň, predlžovačky alebo sieťové káble, či prenosný internet?

Ponúkame Vám možnosť odborného technika na celú dobu prenájmu, môže Vám pomôcť:

  • s dopravou techniky
  • s vyložením techniky
  • so zapojením techniky
  • asistuje a dohliada na správnu funkčnosť techniky
  • operatívne rieši problémy
  • má so sebou náhradné príslušenstvo
  • privezie potrebné príslušenstvo ako sú káble, predlžovačky a iné
  • zbalí techniku
  • odvezie techniku

Cena za technika bez dopravy je 20 €/hodina vrátane cestovania.

Napríklad: Doprava Bratislava – Nitra s technikom na 4 hodiny: doprava tam 1 hodina + 4 hodiny pomoc na mieste s vykladaním a nakladaním + doprava 1 hodina spať, spolu 6 hodín práce v celkovej cene 120 €.

Doprava IT prenájom
Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave