Vedúci úseku predajne - Kurzy pre vedúceho úseku

Práca Vedúci úseku predajne, poradenstvo pre pracovné ponuky Vedúci úseku predajne

Práca Vedúci úseku predajne, poradenstvo pre pracovné ponuky Vedúci úseku predajne
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: oracle, sap, 365, outlook, teams, excel
Čo robí Vedúci úseku predajne ?

Vedúci úseku predajne je zodpovedný za riadenie konkrétneho úseku alebo oddelenia v predajni. Táto pozícia sa obsadzuje najmä vo veľkých predajných jednotkách. Hlavnou úlohou vedúceho úseku je zabezpečiť, aby bol jeho úsek efektívne spravovaný, aby zamestnanci poskytovali vysokú úroveň služieb a aby boli dosahované stanovené obchodné ciele. Vedúci úseku spolupracuje s vedúcim predajne na plánovaní a implementácii predajných stratégií.

Ako toto povolanie vzniklo

Povolanie vedúceho úseku predajne vzniklo z potreby špecializovaného riadenia rôznych častí predajní, aby sa zabezpečila ich efektívnosť a úspech. S rastom maloobchodného sektora a rozširovaním sortimentu produktov s jeho rozdelením do oddelení podľa typu tovaru sa stalo nevyhnutným mať vedúcich, ktorí by sa sústredili na riadenie konkrétnych oddelení alebo úsekov. Táto pozícia umožňuje lepšiu organizáciu práce, vyššiu špecializáciu a lepšie dosahovanie obchodných cieľov.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Vedúci úseku predajne

  • Riadenie tímu: Vedenie, školenie a hodnotenie zamestnancov v rámci prideleného úseku.
  • Správa zásob: Monitorovanie a doplňovanie zásob v rámci úseku, zabezpečenie správneho usporiadania produktov.
  • Zabezpečenie kvality služieb: Dohľad nad zákazníckym servisom a riešenie sťažností v rámci úseku.
  • Implementácia marketingových aktivít: Realizácia propagačných kampaní a predajných akcií v rámci úseku.
  • Monitorovanie výkonnosti: Sledovanie a analýza predajných výsledkov, príprava správ o výkonnosti úseku.
  • Spolupráca s vedením: Úzka spolupráca s vedúcim predajne na dosahovaní obchodných cieľov a zlepšovaní procesov.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Vedúci úseku predajne

  • POS systémy: Znalosť systémov na správu predajných miest (POS) na efektívne riadenie predajných transakcií a zásob.
  • ERP systémy: SAP, Oracle. Používanie týchto systémov umožňuje efektívnu správu obchodných procesov a zásob.
  • Nástroje na správu dokumentov: Google Drive, Microsoft OneDrive. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu a zdieľanie dokumentov.
  • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu v rámci tímu a s vedením.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Vedúci úseku predajne

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave