Python programátor - Kurzy pre Python programátora

Práca Python programátor, poradenstvo pre pracovné ponuky Python programátor

Práca Python programátor, poradenstvo pre pracovné ponuky Python programátor
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: python, javascript, sql, git, outlook, teams
Čo robí Python programátor ?

Python programátor je zodpovedný za vývoj a údržbu softvérových aplikácií a systémov pomocou programovacieho jazyka Python. Hlavnou úlohou Python programátora je písať čistý a efektívny kód, ktorý spĺňa technické a obchodné požiadavky. Python programátor spolupracuje s vývojárskymi tímami, analytikmi a ďalšími odborníkmi na tvorbe robustných a škálovateľných softvérových riešení.

Ako toto povolanie vzniklo

Povolanie Python programátora vzniklo s rastúcou popularitou jazyka Python, ktorý sa stal obľúbeným nástrojom pre vývoj webových aplikácií, dátovú vedu, automatizáciu a ďalšie oblasti. Python, so svojou jednoduchou syntaxou a širokou podporou knižníc, umožnil vývojárom rýchlo a efektívne vytvárať komplexné aplikácie. Ako sa Python rozširoval do rôznych oblastí IT, vznikla potreba špecialistov, ktorí by dokázali využiť jeho možnosti na tvorbu inovatívnych riešení.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Python programátor

 • Vývoj softvérových aplikácií: Implementácia nových funkcií a vylepšení do softvérových aplikácií pomocou Pythonu.
 • Optimalizácia kódu: Optimalizácia kódu na zvýšenie výkonu a efektivity softvéru.
 • Integrácia systémov: Integrácia softvérových aplikácií s databázami, API a ďalšími externými službami.
 • Testovanie a ladenie: Testovanie aplikácií na rôznych platformách a identifikácia a oprava chýb.
 • Spolupráca s tímami: Úzka spolupráca s vývojárskymi tímami a analytikmi na zabezpečenie plynulého priebehu vývojových procesov.
 • Dokumentácia: Vytváranie a udržiavanie technickej dokumentácie kódu a procesov.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Python programátor

 • Programovacie jazyky: Python, JavaScript. Používanie týchto jazykov umožňuje vývoj a údržbu softvérových aplikácií.
 • Frameworky: Django, Flask. Používanie týchto frameworkov umožňuje efektívny vývoj webových aplikácií.
 • Databázové systémy: MySQL, PostgreSQL, MongoDB. Tieto systémy umožňujú efektívnu správu a integráciu dát do aplikácií.
 • Nástroje na správu verzií: Git, SVN. Používanie týchto nástrojov umožňuje sledovanie zmien v kóde a spoluprácu s tímom.
 • Vývojové prostredie: PyCharm, Visual Studio Code. Tieto nástroje umožňujú efektívny vývoj a ladenie Python aplikácií.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu v rámci tímu a s ostatnými oddeleniami.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Python programátor

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave