Produktový manažér v IT - Kurzy pre produktového manažéra v IT

Práca Produktový manažér v IT, poradenstvo pre pracovné ponuky Produktový manažér v IT

Práca Produktový manažér v IT, poradenstvo pre pracovné ponuky Produktový manažér v IT
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: analytics, outlook, teams, powerpoint, 365, html, sql
Čo robí Produktový manažér v IT ?

Produktový manažér v IT je zodpovedný za riadenie celého životného cyklu IT produktov, od konceptu až po uvedenie na trh a následnú podporu. Hlavnou úlohou produktového manažéra je definovať víziu produktu, koordinovať vývojové tímy a zabezpečiť, aby produkt spĺňal obchodné a technické požiadavky. Produktový manažér v IT úzko spolupracuje s vývojármi, dizajnérmi, marketingovými a obchodnými tímami na dosiahnutie úspechu produktu na trhu.

Ako toto povolanie vzniklo

Povolanie produktového manažéra v IT vzniklo s rastúcou komplexnosťou a špecifickosťou technologických produktov a služieb. Ako sa trh s IT produktmi rozvíjal, vznikla potreba odborníkov, ktorí by dokázali riadiť vývoj a uvedenie na trh sofistikovaných technologických riešení. Produktoví manažéri v IT kombinujú technické znalosti s obchodným myslením na vytváranie inovatívnych produktov, ktoré spĺňajú potreby zákazníkov a podporujú obchodné ciele organizácií.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Produktový manažér v IT

 • Definovanie vízie produktu: Vytváranie a komunikácia vízie a stratégie produktu v súlade s obchodnými cieľmi.
 • Riadenie vývojového cyklu: Koordinácia a dohľad nad vývojom produktu od konceptu po uvedenie na trh.
 • Spolupráca s tímami: Úzka spolupráca s vývojovými, dizajnérskymi, marketingovými a obchodnými tímami na zabezpečenie úspechu produktu.
 • Analýza trhu a konkurencie: Sledovanie trhových trendov, analýza konkurenčných produktov a identifikácia príležitostí na zlepšenie.
 • Zber spätnej väzby: Získavanie spätnej väzby od zákazníkov a interných tímov a jej implementácia do produktových vylepšení.
 • Tvorba dokumentácie: Vytváranie a udržiavanie dokumentácie súvisiacej s produktom vrátane špecifikácií, plánov a správ.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Produktový manažér v IT

 • Nástroje na správu projektov: JIRA, Trello, Asana. Tieto nástroje umožňujú efektívne riadenie projektov a sledovanie pokroku.
 • Analytické nástroje: Google Analytics, Tableau. Tieto nástroje umožňujú analýzu dát a sledovanie výkonnosti produktu.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu a spoluprácu s tímami.
 • Nástroje na správu dokumentov: Google Drive, Microsoft OneDrive. Tieto nástroje umožňujú správu a zdieľanie dokumentácie.
 • Základné technické znalosti: HTML, CSS, SQL. Tieto znalosti umožňujú lepšie porozumenie technickým aspektom produktu.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Produktový manažér v IT

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave