Obchodný zástupca - Kurzy pre obchodného zástupcu / obchodnú ástupkyňu

Práca Obchodný zástupca, poradenstvo pre pracovné ponuky Obchodný zástupca

Práca Obchodný zástupca, poradenstvo pre pracovné ponuky Obchodný zástupca
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: excel, 365, outlook, teams, powerpoint, softskills
Čo robí Obchodný zástupca ?

Obchodný zástupca je zodpovedný za aktívne získavanie nových zákazníkov a udržiavanie vzťahov s existujúcimi klientmi. Hlavnou úlohou obchodného zástupcu je propagovať produkty alebo služby spoločnosti, zvyšovať predaj a podporovať dlhodobé obchodné vzťahy. Obchodný zástupca pravidelne navštevuje zákazníkov, prezentuje ponuky a rieši ich požiadavky a potreby.
Súčasťou jeho náplne práce je sledovanie trhových trendov, konkurencie a identifikácia obchodných príležitostí. Pripravuje pre nadriadených správy a pravidelné prehľady o predajoch. Na zabezpečenie plynulého chodu obchodných procesov a dosahovania cieľov je v jeho kompetencii tiež riešenie otázok a požiadaviek zákazníkov, poskytovanie technickej podpory i poradenstva. Pritom spolupracuje s internými tímami v oblastiach marketing, logistika a zákaznícka podpora.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Obchodný zástupca

 • Aktívne získavanie nových zákazníkov: Vyhľadávanie a oslovovanie potenciálnych zákazníkov, prezentácia produktov alebo služieb spoločnosti.
 • Udržiavanie vzťahov so zákazníkmi: Budovanie a udržiavanie silných vzťahov s existujúcimi zákazníkmi, pravidelná komunikácia a návštevy.
 • Prezentácia a predaj: Prezentácia produktov alebo služieb zákazníkom, vyjednávanie obchodných podmienok a uzatváranie obchodných zmlúv.
 • Monitorovanie trhu: Sledovanie trhových trendov, konkurencie a identifikácia obchodných príležitostí.
 • Príprava správ a prehľadov: Tvorba pravidelných správ a prehľadov o predaji, aktivitách a výkonnosti obchodného zástupcu.
 • Spolupráca s tímom: Koordinácia s internými tímami, ako sú marketing, logistika a zákaznícka podpora, na zabezpečenie plynulého chodu obchodných procesov.
 • Riešenie problémov: Riešenie otázok a požiadaviek zákazníkov, poskytovanie technickej podpory a poradenstva.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Obchodný zástupca

 • CRM systémy: Salesforce, HubSpot. Používanie týchto systémov umožňuje efektívnu správu vzťahov so zákazníkmi a sledovanie obchodných aktivít.
 • Analytické nástroje: Microsoft Excel, Google Sheets. Tieto nástroje umožňujú spracovanie a analýzu predajných dát.
 • Nástroje na správu dokumentov: Google Drive, Microsoft OneDrive. Tieto nástroje umožňujú efektívne zdieľanie a správu dokumentov.
 • Komunikačné a prezentačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, PowerPoint. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu a prezentáciu obchodných ponúk a výsledkov.
 • Nástroje na správu úloh: Trello, Asana. Používanie týchto nástrojov umožňuje efektívnu organizáciu a sledovanie úloh a projektov.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Obchodný zástupca

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave