HR koordinátor - Kurzy pre HR koordinátora

Práca HR koordinátor, poradenstvo pre pracovné ponuky HR koordinátor

Práca HR koordinátor, poradenstvo pre pracovné ponuky HR koordinátor
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: 365, outlook, teams, powerpoint, excel, word
Čo robí HR koordinátor ?

HR koordinátor je zodpovedný za administratívnu podporu HR oddelenia a koordináciu rôznych HR procesov. Hlavnou úlohou HR koordinátora je zabezpečiť, aby všetky HR činnosti prebiehali hladko a efektívne, a poskytovať podporu zamestnancom a manažérom v ich každodennej práci.

Ako toto povolanie vzniklo

Povolanie HR koordinátora vzniklo s rastom organizácií a potrebou efektívnej administratívnej podpory v oblasti ľudských zdrojov. Ako sa HR procesy stávali komplexnejšími, vznikla potreba odborníkov, ktorí by dokázali koordinovať a podporovať rôzne HR činnosti. HR koordinátori zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní hladkého chodu HR oddelenia a poskytovaní podpory zamestnancom a manažérom.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu HR koordinátor

  • Administratívna podpora: Správa zamestnaneckých záznamov, príprava pracovných zmlúv a spracovanie HR dokumentov.
  • Koordinácia náboru: Podpora náborového procesu vrátane plánovania pohovorov a komunikácie s kandidátmi.
  • Organizácia školení: Koordinácia školení a rozvojových programov pre zamestnancov.
  • Podpora HR procesov: Asistencia pri implementácii HR stratégií a politiky.
  • Komunikácia so zamestnancami: Poskytovanie informácií a podpory zamestnancom v otázkach týkajúcich sa ich pracovného pomeru.
  • Správa benefitov: Koordinácia programov odmeňovania a benefitov pre zamestnancov.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať HR koordinátor

  • HR softvéry: SAP SuccessFactors, Workday. Používanie týchto systémov umožňuje efektívne riadenie ľudských zdrojov a sledovanie HR dát.
  • Nástroje na správu dokumentov: Google Drive, Microsoft OneDrive. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu a zdieľanie HR dokumentov.
  • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu v rámci tímu a so zamestnancami.
  • Administratívne nástroje: Microsoft Excel, Microsoft Word. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu administratívnych úloh a dokumentov.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu HR koordinátor

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave