HR generalist - Kurzy pre HR generalistu

Práca HR generalist, poradenstvo pre pracovné ponuky HR generalist

Práca HR generalist, poradenstvo pre pracovné ponuky HR generalist
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: sap, 365, excel, outlook, teams, powerpoint
Čo robí HR generalist ?

HR Generalist je zodpovedný za široké spektrum činností v oblasti ľudských zdrojov vrátane náboru, školenia, rozvoja zamestnancov, riadenia výkonu a riešenia pracovných sporov. Hlavnou úlohou HR Generalistu je zabezpečiť efektívne riadenie všetkých HR procesov a podporovať zamestnancov a manažérov v ich každodennej práci.

Ako toto povolanie vzniklo

Povolanie HR Generalista vzniklo s rozvojom oblasti ľudských zdrojov a potrebou efektívneho riadenia rôznych HR procesov. Ako sa organizácie stávali väčšími a komplexnejšími, vznikla potreba odborníkov, ktorí by dokázali riadiť široké spektrum HR činností. HR Generalisti kombinujú široké znalosti a zručnosti v oblasti ľudských zdrojov, aby podporili zamestnancov a manažérov a zabezpečili efektívne fungovanie HR procesov.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu HR generalist

  • Nábor a výber: Riadenie náborového procesu vrátane tvorby inzerátov, vedenia pohovorov a výberu kandidátov.
  • Školenie a rozvoj: Organizácia a koordinácia školení a rozvojových programov pre zamestnancov.
  • Riadenie výkonu: Implementácia systémov na hodnotenie výkonu zamestnancov a podpora ich rozvoja.
  • Riešenie pracovných sporov: Riešenie pracovných konfliktov a poskytovanie poradenstva manažérom a zamestnancom.
  • Administrácia HR procesov: Správa zamestnaneckých záznamov, príprava pracovných zmlúv a dodržiavanie legislatívy.
  • Podpora zamestnancov: Poskytovanie podpory a poradenstva zamestnancom v otázkach týkajúcich sa ich pracovného pomeru.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať HR generalist

  • HR softvéry: SAP SuccessFactors, Workday. Používanie týchto systémov umožňuje efektívne riadenie ľudských zdrojov a sledovanie HR dát.
  • Nástroje na správu dokumentov: Google Drive, Microsoft OneDrive. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu a zdieľanie HR dokumentov.
  • Analytické nástroje: Microsoft Excel. Tento nástroj umožňuje spracovanie a analýzu HR dát.
  • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, Microsoft PowerPoint. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu v rámci tímu a s vedením.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu HR generalist

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave