HR Business Partner - Kurzy pre HR business partnera

Práca HR Business Partner, poradenstvo pre pracovné ponuky HR Business Partner

Práca HR Business Partner, poradenstvo pre pracovné ponuky HR Business Partner
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: sap, 365, excel, outlook, teams, powerpoint
Čo robí HR Business Partner ?

HR Business Partner je zodpovedný za strategické riadenie ľudských zdrojov a úzku spoluprácu s vedením organizácie na dosiahnutie obchodných cieľov. Hlavnou úlohou HR Business Partnera je zabezpečiť, aby HR stratégie podporovali obchodné potreby a zlepšovali výkon a angažovanosť zamestnancov. HR Business Partner pracuje ako poradca a stratég pre manažérov a vedúcich tímov.

Ako toto povolanie vzniklo

Povolanie HR Business Partnera vzniklo ako reakcia na potrebu strategickejšieho prístupu k riadeniu ľudských zdrojov. S rastúcim dôrazom na ľudský kapitál ako kľúčový faktor úspechu organizácie sa stalo nevyhnutným mať odborníkov, ktorí by dokázali prepojiť HR stratégie s obchodnými cieľmi. HR Business Partneri zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore manažérov a vedení organizácií, aby zabezpečili optimálne využitie ľudských zdrojov a podporili rast a rozvoj zamestnancov.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu HR Business Partner

  • Strategické riadenie HR: Tvorba a implementácia HR stratégií, ktoré podporujú obchodné ciele organizácie.
  • Poradenstvo manažmentu: Poskytovanie strategického poradenstva manažérom a vedúcim tímov v oblasti riadenia ľudských zdrojov.
  • Riešenie konfliktov: Riešenie pracovných sporov a poskytovanie podpory pri riešení problémov zamestnancov.
  • Riadenie výkonu: Implementácia systémov na hodnotenie výkonu zamestnancov a podpora ich rozvoja.
  • Organizačný rozvoj: Podpora organizačných zmien a iniciatív na zlepšenie pracovnej kultúry a efektivity.
  • Analýza dát: Sledovanie a analýza HR dát na identifikáciu trendov a odporúčanie zlepšení.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať HR Business Partner

  • HR softvéry: SAP SuccessFactors, Workday. Používanie týchto systémov umožňuje efektívne riadenie ľudských zdrojov a sledovanie HR dát.
  • Nástroje na správu dokumentov: Google Drive, Microsoft OneDrive. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu a zdieľanie HR dokumentov.
  • Analytické nástroje: Microsoft Excel, Tableau. Tieto nástroje umožňujú analýzu a vizualizáciu HR dát.
  • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams, MS PowerPoint. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu v rámci tímu a s vedením.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu HR Business Partner

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave