Design manuál, pre médiá

Logo spoločnosti IT LEARNING SLOVAKIA je možné používať iba vo variantoch uvádzaných v design manuáli. Logo sa nesmie používať v iných proporciách a nesmie sa bez súhlasu upravovať. Zväčšovať sa smie iba vo vektorovom tvare. Logo sa môže používať iba v presných farbách definovaných v design manuáli.

Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave