VideoClass podmienky prístupu a používania

Posledná aktualizácia 01.01.2024.

Vitajte v službe VideoClass a MarketClass (ďalej aj ako služba alebo platforma) od spoločnosti IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o so sídlom Kominárska 2,4 Bratislava, IČO: 43939899. Pred začatím používania tejto služby je dôležité, aby ste si prečítali a porozumeli nasledujúcim podmienkam a pred jej využívaním s týmito podmienkami bez výhrady súhlasili. Materiály, videá a obsah obsiahnuté v tejto platforme sú chránené príslušnými všeobecne záväznými predpismi o autorských právach a ochranných známkach.

O službe

VideoClass je online vzdelávacia platforma, ktorá poskytuje prístup k rozsiahlej knižnici video kurzov, video návodov, seminárov, častí kurzov, nahrávok z našich kurzov, grafických materiálov (plagáty), súborov, či cvičení na stiahnutie a iných interaktívnych materiálov zameraných na IT vzdelávanie, opakovanie tém z absolvovaných kurzov a rozvoj zručností. Naším cieľom je ponúknuť užívateľom kvalitné vzdelávacie zdroje v širokom spektre IT tém popri našich kurzoch.

Prístup do služby

Službu VideoClass je možné využívať až po platnom prihlásení sa. Platný prístup do služby má tri podoby a to „Bezplatný prístup“, ďalej „Predĺžený prístup za poplatok“ a „Bezplatný prístup PLUS“. Iná forma prístupu a prihlásenia nie je možná. Prístup nie je vymožiteľný a je udeľovaný a podmienený absolvovaním kurzu, či vzdelávacej aktivity. Prístup do portálu a používanie služby podlieha platnej objednávke vzdelávacieho kurzu alebo inej vzdelávacej aktivite v spoločnosti IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. a je samostatne nepredajné pre osobu/firmu, či organizáciu, ktorá nemá platnú a uhradenú objednávku od roku 2007. Prístup a používanie služby sú viazané na meno konkrétnej osoby a jej e-mailovú adresu (ďalej ako účastník).

Bezplatný prístup

Bezplatný prístup je udeľovaný všetkým našim účastníkom kurzov, a to hneď po vyplnení a odoslaní elektronickej prezenčnej listiny v prvý deň kurzu. Prístup k obsahu platformy je 60 dní vrátane, od začiatku absolvovaného kurzu. Pokiaľ účastník kurzu elektronickú prezenčnú listinu nevyplní, stráca na službu nárok. Inak ako osobným vyplnením prezenčnej listiny sa prístup k službe nedá získať. Doba bezplatného prístupu sa môže bez predchádzajúceho súhlasu zmeniť a vyhradzujeme si právo ju účastníkovi neposkytnúť.
Bezplatný prístup je možné predĺžiť objednávkou a absolvovaním nového kurzu. Registráciou do elektronickej prezenčnej listiny na ďalšom kurze sa bezplatný prístup predĺži automaticky. V prípade, že účastník absolvoval viacero kurzov, bezplatný prístup končí 60 dní odo dňa registrácie na poslednom absolvovanom kurze.

Predĺžený prístup za poplatok

Po uplynutí doby bezplatného prístupu si môže účastník objednať predĺženie prístupu k službe a predĺžiť si prístup až na jeden kalendárny rok. Toto predĺženie je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka, ktorý je uvedený na stránke https://www.itlearning.sk/videoclass/. Objednávka tohto prístupu je možná iba pre našich zákazníkov – absolventov kurzov od roku 2007. Neakceptujeme objednávku od „nezákazníka“. Pri objednávke a predĺžení prístupu do VideoClass je nutné predložiť e-mailovú adresu použitú v prezenčnej listine na kurze alebo pri objednávke kurzu, ku ktorému sa predĺženie prístupu aktivuje a rozšíri.

Bezplatný prístup PLUS

Bezplatný prístup na dlhšiu dobu, a teda až teda 365 dní od aktivácie môže byť udeľovaný všetkým účastníkom našich kurzov, ktorí si objednali od 01.01.2024 vzdelávaciu aktivitu/kurz s doplnkovou službou PLUS. Tento prístup môže byť platný na dobu 1 kalendárneho roka, teda 365 dní od aktivácie. Pri tomto type prístupu je možné prístup k službe vyžiadať po uhradení objednávky aj pred absolvovaním kurzu. Prístup na 60 dní sa aktivuje automaticky pri vyplnení elektronickej prezenčnej listiny v deň prvého kurzu. Predĺženie bezplatného prístupu až na 365 dní od posledného absolvovaného kurzu je nutné si vyžiadať emailom na info@itlearning.sk a po overení zákazníka vám bude tento prístup poskytnutý bezplatne.

Prihlásenie sa do služby

Služba VideoClass je dostupná na webových stránkach https://www.itlearning.sk/videokurzy/ a na jej podstránkach. Na prístup do služby VideoClass je potrebné jednorazové prihlásenie pri detaile videokurzu e-mailovou adresou použitou pri prihlasovaní sa na/pred kurzom  (prezenčným alebo online) v prezenčnej listine alebo pri objednávke kurzu. Prioritu má však e-mail z prezenčnej listiny. Pre prístup do služby nie je možná samostatná registrácia, pridávanie, či zmena e-mailovej adresy. Počas procesu prihlasovania po zadaní e-mailovej adresy systém požaduje overenie platnosti odoslaním jednorazového kódu na uvedenú adresu. Po zadaní správneho overovacieho kódu z e-mailu systém vaše prihlásenie autorizuje a overí. Vzápätí budete presmerovaný do detailu videokurzu, alebo na zoznam videokurzov a môžete začať službu používať.

Bezplatný obsah a videokurzy, obsah s dodatočným heslom

Na našej platforme sme po platnom prihlásení zaviedli politiku neobmedzeného prístupu k videokurzom a vzdelávacím materiálom. To znamená, že všetci používatelia môžu slobodne prezerať a opakovať tematické obsahy bez ohľadu na to, aký kurz alebo vzdelávaciu aktivitu majú za sebou. Umožňujeme vám prístup k širokej škále tém bez dodatočných obmedzení. Používatelia môžu slobodne vyberať z dostupných videokurzov a materiálov, a to bez ohľadu na ich predchádzajúce vzdelávanie alebo absolvované kurzy. Tento prístup podporuje individuálny rozvoj a umožňuje používateľom študovať a opakovať tematické oblasti podľa vlastného výberu a záujmov.
Používatelia nie sú obmedzení ani počtom prehratí videokurzov. Prístup k niektorým vybraným videokurzom však môže byť chránený heslom a viazaný na konkrétny kurz z našej ponuky. Takto môže byť prístup obmedzený tiež k záznamom kurzov, ktoré sú prístupné len špecifickému okruhu účastníkov a vzhľadom na osobné údaje účastníkov vo videách nesmú byť verejne prístupné. Prístup k takýmto videokurzom na základe dohodnutého rámca vzdelávacej aktivity poskytne lektor priamo na kurze. Prístup k týmto videokurzom nie je vymožiteľný ani dodatočne zakúpiteľný.

Sledovanie a analyzovanie používateľských aktivít

V rámci našej snahy zlepšiť používateľský zážitok a zabezpečiť kvalitu našich služieb sledujeme a analyzujeme používateľské interakcie s našou platformou VideoClass. Toto zahŕňa, ale nie je obmedzené na záznamy prístupov používateľov, sledované videá, dĺžku prehrávania a interakcie s obsahom. Informácie zhromaždené o vašom používaní služby nám umožňujú prispôsobiť a vylepšiť obsah, ktorý ponúkame. Týmto spôsobom sa snažíme zaistiť, aby bol obsah videokurzov relevantný, zaujímavý a v súlade s vašimi vzdelávacími potrebami a záujmami. Analyzovanie používateľských aktivít nám tiež pomáha zabezpečiť, že všetci používatelia dodržiavajú naše podmienky používania a správajú sa na platforme zodpovedne. To zahŕňa prevenciu a riešenie prípadov zneužívania služieb, ako aj dodržiavanie autorských práv a iných zákonných predpisov. Chceme zdôrazniť, že sledovanie aktivít nie je vykonávané s cieľom špehovania alebo neoprávneného sledovania našich používateľov. Všetky údaje sú zbierané a spracovávané s plným rešpektovaním vášho súkromia a v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a platnými zákonmi. Používaním služby VideoClass vyjadrujete svoj súhlas s monitorovaním a analýzou vašich aktivít v rozsahu, ako je popísané v týchto podmienkach. Ak máte akékoľvek obavy alebo otázky týkajúce sa tohto procesu, neváhajte nás kontaktovať.

Zodpovednosť používateľa služby

Ste zodpovedný za svoj účet a prístup a udržiavanie dôvernosti vašich prihlasovacích údajov, i za všetky aktivity, ktoré sa odohrajú pod vaším účtom v službe. V prípade neoprávneného používania vášho účtu alebo iných bezpečnostných obáv nás prosím okamžite informujte.

Je zakázané váš prístup zdieľať pre iných používateľov. Je zakázané ukladať videá, vytvárať z nich nahrávky, či využívať nástroj tretích strán na ukladanie videí, či častí obrazovky. Obsah našej platformy je určený výhradne pre vás, klientov, ktorí si vzdelávanie zaplatili, preto prosím rešpektujte zákazy kopírovania, rozširovania, zdieľania, či ukladania materiálov dostupných na platforme. Dostupný obsah je chránený autorským právom, značkami a inými právami duševného vlastníctva podľa platných zákonov Slovenskej republiky a medzinárodných dohôd. Ak porušíte akékoľvek naše zásady alebo podmienky, zrušíme váš prístup bez upozornenia a budeme vymáhať vzniknutú škodu.

Zodpovednosť za obsah a potenciálna škoda

IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. nezaručuje úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo aktuálnosť informácií obsiahnutých na platforme VideoClass. Názory lektorov, ktorí tvoria pre našu platformu, vyjadrené vo videách alebo materiáloch, nepredstavujú názory spoločnosti. IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. poskytuje platformu pre šírenie vzdelávacích materiálov, ale nezodpovedá za osobné názory, postupy alebo metódy, ktoré lektori prezentujú. Informácie poskytnuté v rámci videí a vzdelávacích materiálov by mali byť používané s opatrnosťou a na vlastné riziko. Používatelia by mali vždy zvážiť a nezávisle overiť poskytnuté informácie pred ich aplikáciou alebo využitím. Hoci sa snažíme zabezpečiť vysokú kvalitu a presnosť obsahu, spoločnosť IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. nie je zodpovedná za žiadne priame, nepriame, náhodné, špeciálne, dôsledkové alebo iné škody, ktoré môžu vzniknúť z použitia, alebo nemožnosti použitia, informácií a materiálov poskytnutých na platforme VideoClass. V prípade potreby odporúčame pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí alebo opatrení na základe informácií získaných prostredníctvom našej platformy vyhľadať odbornú konzultáciu s kvalifikovaným profesionálom.

Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave