Projekt s podporou fondov EÚ

Projekt s podporou EÚ. fondu regionálneho rozvoja v programe OP Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, riadi Ministerstvo dopravy SR

Spoločnosť IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o je vďaka svojim špecialistom tiež realizátorom projektu s podporou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.

Európsky fond regionálneho rozvoja, projekt Portál a API rozhranie pre zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov - online plagát

Názov projektu:
Portál a API rozhranie pre zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov

Nenávratný finančný príspevok:
198 376,50 EUR

Cieľ:
Cieľom projektu je zjednodušiť prístup k verejne dostupným informáciám nevyhnutným ku korektnému spracovaniu účtovnej a daňovej agendy pre tie subjekty na Slovensku, ktoré sú platcami DPH s prideleným IČ DPH prostredníctvom portálového riešenia a API rozhrania.

Termín dokončenia:
september 2023

Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave