Vedúci výrobnej prevádzky - Kurzy pre vedúceho výrobnej prevádzky

Práca Vedúci výrobnej prevádzky, poradenstvo pre pracovné ponuky Vedúci výrobnej prevádzky

Práca Vedúci výrobnej prevádzky, poradenstvo pre pracovné ponuky Vedúci výrobnej prevádzky
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: sap, oracle, excel, project
Čo robí Vedúci výrobnej prevádzky ?

Vedúci výrobnej prevádzky je manažér zodpovedný za riadenie a koordináciu výrobného procesu v spoločnosti. Ich úlohou je zabezpečiť efektívne fungovanie výroby, dohliadanie na kvalitu produktov a riadenie výrobného tímu. Táto pozícia vyžaduje organizačné schopnosti, technické znalosti a schopnosť riešiť problémy. Vedúci výrobnej prevádzky spolupracuje s rôznymi oddeleniami na zlepšovaní výrobného procesu a dosahovaní obchodných cieľov.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Vedúci výrobnej prevádzky

  • Riadenie výroby: Plánovanie a koordinácia výrobného procesu na zabezpečenie plynulého chodu výroby, vrátane sledovania výrobného plánu a dodržiavania termínov.
  • Kontrola kvality: Dohliadanie na kvalitu produktov a zabezpečenie dodržiavania kvalitatívnych štandardov, vrátane implementácie kontrolných procesov a riešenia problémov s kvalitou.
  • Riadenie tímov: Vedenie výrobného tímu, rozdeľovanie úloh a motivácia pracovníkov, zabezpečenie efektívnej spolupráce a komunikácie v tíme.
  • Optimalizácia procesov: Hľadanie a implementácia riešení na zvýšenie efektivity a produktivity výroby, vrátane identifikácie a eliminácie neefektívnych procesov.
  • Bezpečnosť práce: Zabezpečenie, že všetky výrobné procesy sú v súlade s bezpečnostnými predpismi a normami, vrátane školenia pracovníkov a implementácie bezpečnostných opatrení.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Vedúci výrobnej prevádzky

  • ERP systémy: Používanie ERP systémov ako SAP, Oracle alebo Microsoft Dynamics na riadenie výrobného procesu a zdrojov, vrátane sledovania zásob a plánovania výroby.
  • Systémy kontroly kvality: Znalosť softvéru na monitorovanie a riadenie kvality výrobkov, ako je Six Sigma alebo SPC, vrátane analýzy dát a tvorby reportov.
  • Automatizácia výroby: Schopnosť pracovať s nástrojmi na automatizáciu výroby a riadenie výrobných liniek, vrátane programovania a údržby výrobného zariadenia.
  • Analýza dát: Používanie nástrojov na analýzu a interpretáciu výrobných dát, ako je Tableau alebo Excel, vrátane tvorby reportov a sledovania výkonnostných ukazovateľov.
  • Projektový manažment: Znalosť nástrojov na riadenie projektov a tímovej spolupráce, ako je Microsoft Project alebo Asana, vrátane sledovania pokroku a koordinácie tímov.
Na našich kurzoch sa môžete naučiť pracovať s uvedenými nástrojmi a získať potrebné IT zručnosti pre túto pozíciu.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Vedúci výrobnej prevádzky

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave