Účtovník - Kurzy pre účtovníka, účtovníčku

Práca Účtovník, poradenstvo pre pracovné ponuky Účtovník

Práca Účtovník, poradenstvo pre pracovné ponuky Účtovník
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, excel, outlook, powerpoint, teams, sap
Čo robí Účtovník ?

Účtovník je odborník zodpovedný za spracovanie finančných záznamov, prípravu účtovných výkazov a zabezpečenie súladu s finančnými predpismi a zákonmi. Pracuje s rôznymi finančnými dokumentmi, vrátane faktúr, výdavkových a príjmových dokladov, a zabezpečuje presné a včasné spracovanie účtovných operácií. Účtovník tiež analyzuje finančné dáta, poskytuje poradenstvo a podporu pri finančnom plánovaní a rozhodovaní.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Účtovník

 • Spracovanie finančných transakcií: Vedenie záznamov o všetkých finančných transakciách, vrátane príjmov, výdavkov, platieb a prevodov.
 • Účtovné výkazy: Príprava a prezentácia pravidelných účtovných výkazov, ako sú výkaz ziskov a strát, súvaha a výkaz peňažných tokov.
 • Fakturácia a správa pohľadávok: Vystavovanie faktúr, sledovanie pohľadávok a zabezpečenie včasného inkasa platieb.
 • Správa záväzkov: Spracovanie dodávateľských faktúr, sledovanie splatnosti a zabezpečenie včasných platieb.
 • Rekonciliácia účtov: Vykonávanie pravidelných kontrol a porovnávanie účtovných záznamov s bankovými výpismi a inými zdrojmi.
 • Daňové priznania: Príprava a podanie daňových priznaní, vrátane DPH, dane z príjmov a iných daní.
 • Interné audity: Spolupráca na interných auditoch a zabezpečenie súladu s internými kontrolnými postupmi.
 • Analýza finančných údajov: Analýza finančných dát a poskytovanie podkladov pre finančné plánovanie a rozhodovanie.
 • Dodržiavanie predpisov: Zabezpečenie súladu s platnými finančnými a účtovnými predpismi a zákonmi.
 • Finančné poradenstvo: Poskytovanie poradenstva vedeniu a ostatným oddeleniam v otázkach finančného riadenia a finančného plánovania.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Účtovník

Účtovník potrebuje širokú škálu IT zručností, aby mohol efektívne vykonávať svoju prácu a zabezpečiť presné a včasné spracovanie účtovných operácií. Medzi tieto zručnosti patria:
 • Účtovné softvéry: Pokročilé znalosti účtovných softvérov, ako sú SAP, QuickBooks, Xero, Pohoda alebo Money S3, na spracovanie finančných transakcií a prípravu výkazov.
 • Kancelárske aplikácie: Pokročilé znalosti balíka Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word, Outlook) na spracovanie dokumentov, analýzu dát a prípravu prezentácií.
 • Databázové systémy: Skúsenosti s používaním databázových systémov na evidenciu a správu finančných záznamov.
 • Analytické nástroje: Používanie analytických nástrojov na analýzu finančných dát a tvorbu finančných správ a reportov (napr. MS Excel).
 • Daňové softvéry: Znalosť špecializovaných daňových softvérov na prípravu a podanie daňových priznaní.
 • Systémy na správu dokumentov: Používanie systémov na správu dokumentov (DMS) na archiváciu, vyhľadávanie a správu účtovných dokumentov.
 • Komunikačné nástroje: Používanie e-mailových klientov a komunikačných platforiem na efektívnu komunikáciu s kolegami a externými partnermi.
 • Internetové vyhľadávanie: Schopnosť efektívne vyhľadávať informácie o finančných predpisoch, zákonoch a najlepších praktikách na internete.
 • Bezpečnosť dát: Pochopenie základných princípov kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov, aby sa zabezpečila dôvernosť a integrita spracovávaných informácií.
 • Automatizácia procesov: Znalosť základných skriptovacích jazykov alebo nástrojov na automatizáciu opakujúcich sa administratívnych úloh.
Tieto IT zručnosti sú nevyhnutné pre úspešný výkon práce účtovníka a umožňujú mu efektívne spravovať finančné operácie, poskytovať kvalitné služby a dodržiavať všetky relevantné predpisy a zákony.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Účtovník

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave