Tlmočník - Kurzy pre tlmočníka

Práca Tlmočník, poradenstvo pre pracovné ponuky Tlmočník

Práca Tlmočník, poradenstvo pre pracovné ponuky Tlmočník
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, outlook, powerpoint, teams, excel
Čo robí Tlmočník ?

Tlmočník je odborník, ktorý prekladá hovorený alebo posunkový jazyk z jedného jazyka do druhého v reálnom čase. Tlmočník pracuje na rôznych podujatiach, vrátane konferencií, stretnutí, súdnych pojednávaní, lekárskych konzultácií a ďalších situácií, kde je potrebná bezprostredná komunikácia medzi osobami hovoriacimi rôznymi jazykmi. Tlmočník musí byť schopný rýchlo a presne prekladať, zachovať význam, tón a kultúrne nuansy pôvodného hovoreného slova. Schopnosť rýchlo reagovať, vynikajúce jazykové znalosti a kultúrna citlivosť sú kľúčové pre túto pozíciu.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Tlmočník

 • Simultánne tlmočenie: Preklad hovoreného slova v reálnom čase počas stretnutí, konferencií alebo iných podujatí bez prerušenia rečníka.
 • Konzekutívne tlmočenie: Preklad po krátkych úsekoch hovoreného slova, kde rečník robí pauzy na umožnenie prekladu.
 • Šepkárske tlmočenie (chuchotage): Tichý preklad pre jednotlivca alebo malú skupinu počas stretnutí alebo podujatí.
 • Tlmočenie na diaľku: Vykonávanie tlmočenia prostredníctvom telefónu alebo videokonferencie.
 • Príprava na tlmočenie: Štúdium materiálov, terminológie a kontextu podujatia na zabezpečenie presného a plynulého prekladu.
 • Komunikácia s klientmi: Spolupráca s klientmi na pochopení ich potrieb a očakávaní, poskytovanie spätnej väzby a riešenie prípadných problémov.
 • Kontinuálne vzdelávanie: Neustále zlepšovanie jazykových znalostí a oboznamovanie sa s novými terminológiami a tlmočníckymi technikami.
 • Etický prístup: Dodržiavanie etických zásad a zachovanie dôvernosti informácií získaných počas tlmočenia.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Tlmočník

Tlmočník potrebuje širokú škálu IT zručností, aby mohol efektívne vykonávať svoju prácu a zabezpečiť vysokú kvalitu tlmočenia. Medzi tieto zručnosti patria:
 • Komunikačné nástroje: Používanie softvérov a aplikácií na videokonferencie a telefonické hovory, ako sú Microsoft Teams, Zoom, Skype alebo Webex.
 • Príprava materiálov: Používanie kancelárskych aplikácií ako Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) na prípravu materiálov a štúdium pred podujatiami.
 • Správa terminológie: Vytváranie a správa terminologických databáz a glosárov pomocou nástrojov ako SDL MultiTerm alebo Excel.
 • Výskum a príprava: Používanie internetu na vyhľadávanie informácií, terminológie a kontextu potrebného na prípravu na tlmočenie.
 • Zvukové a video vybavenie: Znalosť používania zvukových a video zariadení, ako sú mikrofóny, slúchadlá, tlmočnícke kabíny a zvukové systémy, ktoré sú potrebné pri tlmočení na mieste.
 • Technická podpora: Schopnosť riešiť základné technické problémy, ktoré môžu vzniknúť napríklad počas tlmočenia na diaľku.
 • Bezpečnosť dát: Pochopenie základných princípov kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov, aby sa zabezpečila dôvernosť informácií počas tlmočenia.
Tieto IT zručnosti sú nevyhnutné pre úspešný výkon práce tlmočníka a umožňujú mu efektívne komunikovať a poskytovať kvalitné tlmočenie, ktoré spĺňa požiadavky klientov a účastníkov podujatí.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Tlmočník

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave