Tlačiar - Kurzy pre tlačiara

Práca Tlačiar, poradenstvo pre pracovné ponuky Tlačiar

Práca Tlačiar, poradenstvo pre pracovné ponuky Tlačiar
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: indesign, illustrator, excel, outlook, teams
Čo robí Tlačiar ?

Tlačiar je odborník zodpovedný za obsluhu a údržbu tlačiarenských strojov a zariadení na výrobu tlačovín, ako sú noviny, časopisy, knihy, brožúry, letáky a ďalšie tlačové materiály. Hlavnou úlohou tlačiara je zabezpečiť, aby všetky tlačoviny boli vyrobené v požadovanej kvalite a podľa špecifikácií zákazníka. Tlačiar pracuje s rôznymi tlačiarenskými technikami a materiálmi, zabezpečuje presnosť farieb a kvalitu tlače a stará sa o údržbu tlačiarenských zariadení. Táto pozícia vyžaduje technické zručnosti, precíznosť a schopnosť pracovať s modernými tlačiarenskými technológiami.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Tlačiar

 • Obsluha tlačiarenských strojov: Nastavenie a obsluha rôznych typov tlačiarenských strojov, vrátane offsetových, digitálnych a sieťotlačových strojov.
 • Kontrola kvality tlače: Dohliadanie na kvalitu tlačovín počas celého tlačového procesu, vrátane kontroly farieb, ostrosti a presnosti tlače.
 • Príprava tlačových materiálov: Príprava a nahrávanie tlačových šablón, nastavenie farieb a materiálov podľa špecifikácií zákazníka.
 • Údržba a opravy strojov: Pravidelná údržba tlačiarenských strojov a zariadení, identifikácia a oprava technických problémov.
 • Správa tlačových zásob: Sledovanie a doplňovanie zásob tlačových materiálov, ako sú farby, papier a chemikálie.
 • Zabezpečenie bezpečnosti pri práci: Dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov a postupov pri práci s tlačiarenskými strojmi a chemikáliami.
 • Spolupráca s grafickými dizajnérmi a zákazníkmi: Koordinácia s dizajnérmi a zákazníkmi na zabezpečenie, aby tlačoviny spĺňali ich požiadavky a očakávania.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Tlačiar

 • Tlačiarenské softvéry: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, CorelDRAW. Používanie týchto nástrojov umožňuje prípravu a úpravu tlačových šablón a grafických návrhov.
 • Riadiace systémy tlačových strojov: Schopnosť pracovať s riadiacimi systémami a softvérmi používanými na nastavenie a obsluhu tlačiarenských strojov.
 • Kalibračné nástroje: Používanie softvérov a nástrojov na kalibráciu farieb a tlačových strojov na zabezpečenie presnosti farieb.
 • Nástroje na správu súborov: Adobe Acrobat, Google Drive, Dropbox. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu a zdieľanie tlačových súborov a dokumentov.
 • Tabuľkové procesory: Microsoft Excel, Google Sheets. Tieto nástroje môžu byť užitočné na sledovanie zásob tlačových materiálov a plánovanie tlačových úloh.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams. Efektívna komunikácia s grafickými dizajnérmi, zákazníkmi a členmi tímu je kľúčová pre úspešné zvládnutie úloh.
 • Nástroje na správu projektov: Trello, Asana. Používanie týchto nástrojov umožňuje efektívne plánovanie a sledovanie tlačiarenských projektov a úloh.
Tieto informácie poskytujú komplexný prehľad o pozícii tlačiara, jeho povinnostiach a potrebných IT vedomostiach, spolu s vysvetlením prínosu každej zručnosti. Veríme, že vám prehľad pomôže pri výbere toho, čo je dobre poznať a čo uľahčí vašu prácu.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Tlačiar

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave