Tester - Práca IT testera

Práca Tester, poradenstvo pre pracovné ponuky Tester

Práca Tester, poradenstvo pre pracovné ponuky Tester
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: tester
Čo robí Tester ?

IT Tester, tiež známy ako tester softvéru, je odborník zodpovedný za testovanie softvérových aplikácií a systémov, aby zabezpečil ich kvalitu, funkčnosť a spoľahlivosť. IT Tester pracuje s vývojovým tímom na identifikácii chýb a nedostatkov v softvéri a zabezpečuje, že aplikácie spĺňajú požiadavky a očakávania užívateľov. Precíznosť, analytické myslenie a schopnosť identifikovať detaily sú kľúčové pre túto pozíciu.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Tester

 • Príprava testovacích scenárov: Navrhovanie a dokumentácia testovacích plánov, scenárov a prípadov na základe špecifikácií a požiadaviek.
 • Vykonávanie testov: Realizácia manuálnych a automatizovaných testov na identifikáciu chýb a nedostatkov v softvérových aplikáciách.
 • Dokumentácia chýb: Dokumentácia zistených chýb, vytváranie hlásení o chybách a komunikácia s vývojovým tímom na ich odstránenie.
 • Automatizácia testov: Tvorba a údržba automatizovaných testovacích skriptov a nástrojov na zefektívnenie testovacieho procesu.
 • Regresné testovanie: Vykonávanie regresných testov na zabezpečenie, že opravy chýb a nové funkcie neovplyvnili existujúcu funkcionalitu.
 • Výkonnostné testy: Testovanie výkonu, zaťaženia a stresu aplikácií na zabezpečenie, že systém zvládne očakávanú záťaž a funguje efektívne.
 • Užívateľské testovanie: Spolupráca s koncovými užívateľmi na vykonávaní užívateľských testov a získavanie spätnej väzby na zlepšenie používateľskej skúsenosti.
 • Kontrola kvality: Monitorovanie a kontrola kvality vývojového procesu na zabezpečenie dodržiavania štandardov a postupov kvality.
 • Spolupráca s tímom: Práca s vývojármi, analytikmi a projektovými manažérmi na identifikácii a riešení problémov a zlepšení softvéru.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Tester

IT Tester potrebuje širokú škálu IT zručností, aby mohol efektívne vykonávať svoju prácu a zabezpečiť kvalitu softvérových aplikácií. Medzi tieto zručnosti patria:
 • Testovacie nástroje: Znalosť nástrojov na testovanie softvéru, ako sú Selenium, JUnit, TestNG, LoadRunner, QTP alebo JIRA.
 • Automatizácia testov: Skúsenosti s tvorbou a údržbou automatizovaných testovacích skriptov pomocou nástrojov ako Selenium WebDriver, TestComplete alebo Robot Framework.
 • Programovacie jazyky: Znalosť programovacích jazykov ako Java, Python, JavaScript alebo C#, ktoré sa používajú na automatizáciu testov a skriptovanie.
 • Testovacie metodológie: Pochopenie rôznych testovacích metodológií, ako sú Agile, Scrum, Waterfall a ich aplikácia v praxi.
 • SQL: Znalosť SQL na vykonávanie dotazov a overovanie dát v databázach počas testovania.
 • Výkonnostné testovanie: Skúsenosti s nástrojmi na výkonnostné testovanie, ako sú JMeter alebo LoadRunner, na testovanie zaťaženia a výkonu aplikácií.
 • Bug tracking systémy: Skúsenosti s nástrojmi na správu chýb a incidentov, ako sú JIRA, Bugzilla alebo Redmine, na dokumentáciu a sledovanie chýb.
 • Verzionovacie systémy: Používanie nástrojov na správu verzií kódu, ako je Git, na sledovanie zmien v testovacích skriptoch a spoluprácu s vývojármi.
 • Kontinuálna integrácia: Znalosť CI/CD nástrojov, ako sú Jenkins, Bamboo alebo GitLab CI, na automatizáciu testovacích procesov a nasadzovania.
 • Analytické nástroje: Používanie analytických nástrojov na sledovanie a analýzu výkonnostných a funkčných metrík aplikácií.
Tieto IT zručnosti sú nevyhnutné pre úspešný výkon práce IT Testera a umožňujú mu zabezpečiť, aby softvérové aplikácie fungovali správne, spoľahlivo a spĺňali požiadavky užívateľov a obchodné ciele organizácie.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Tester

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave