Technický riaditeľ - Kurzy pre technického riaditeľa

Práca Technický riaditeľ, poradenstvo pre pracovné ponuky Technický riaditeľ

Práca Technický riaditeľ, poradenstvo pre pracovné ponuky Technický riaditeľ
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: java, c++, python, project, azure, linux
Čo robí Technický riaditeľ ?

Technický riaditeľ je vedúci pracovník zodpovedný za riadenie technických aspektov spoločnosti. Ich úlohou je dohliadať na technické tímy, riadiť vývoj nových produktov a služieb, a zabezpečiť, aby technologické stratégie spoločnosti boli v súlade s obchodnými cieľmi. Táto pozícia vyžaduje hlboké technické znalosti, strategické myslenie a vynikajúce vodcovské schopnosti. Technický riaditeľ spolupracuje s ostatnými vedúcimi pracovníkmi na zabezpečení technického pokroku a inovácií v spoločnosti.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Technický riaditeľ

  • Technologická stratégia: Vytváranie a implementácia technologických stratégií na podporu obchodných cieľov, sledovanie technologických trendov a inovácií.
  • Riadenie technických tímov: Vedenie a motivácia technických tímov, koordinácia ich práce a dohliadanie na projekty, zabezpečenie efektívnej spolupráce a komunikácie.
  • Vývoj produktov: Riadenie vývoja nových produktov a služieb od konceptu po uvedenie na trh, vrátane koordinácie s vývojármi a inžiniermi.
  • Inovácia: Hľadanie a implementácia nových technológií a riešení na zlepšenie procesov a produktov, podpora kultúry inovácií v spoločnosti.
  • Bezpečnosť IT: Zabezpečenie, že všetky technické systémy sú bezpečné a v súlade s predpismi, vrátane riadenia rizík a implementácie bezpečnostných opatrení.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Technický riaditeľ

  • Vývoj softvéru: Znalosť programovacích jazykov ako Java, Python alebo C++ a nástrojov na vývoj softvéru, vrátane integrovaných vývojových prostredí (IDE).
  • Projektový manažment: Používanie nástrojov ako Jira, Confluence alebo Microsoft Project na riadenie technických projektov, sledovanie pokroku a koordináciu tímov.
  • Systémová administrácia: Schopnosť spravovať servery, siete a databázy pomocou nástrojov ako AWS, Azure alebo Linux, vrátane monitorovania a optimalizácie výkonu.
  • Kybernetická bezpečnosť: Znalosť nástrojov a techník na zabezpečenie IT systémov, ako sú firewally, antivírusové programy a bezpečnostné protokoly, vrátane detekcie a prevencie útokov.
  • DevOps: Používanie DevOps nástrojov a metodík, ako sú Docker, Kubernetes alebo Jenkins na automatizáciu a zlepšenie procesov vývoja a nasadenia softvéru, vrátane CI/CD.
Na našich kurzoch sa môžete naučiť pracovať s uvedenými nástrojmi a získať potrebné IT zručnosti pre túto pozíciu.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Technický riaditeľ

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave