Strihač - Kurzy pre strihača

Práca Strihač, poradenstvo pre pracovné ponuky Strihač

Práca Strihač, poradenstvo pre pracovné ponuky Strihač
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: premiere, davinci, after effect, outlook, teams, project
Čo robí Strihač ?

Strihač je odborník zodpovedný za úpravu a zostrih audiovizuálneho materiálu do finálnej podoby, ktorá spĺňa umelecké a technické požiadavky projektu. Hlavnou úlohou strihača je zostrihať videozáznamy, synchronizovať zvuk, pridať špeciálne efekty a vytvoriť hladký a plynulý vizuálny príbeh. Strihač úzko spolupracuje s režisérom, producentom a ďalšími členmi produkčného tímu, aby zabezpečil, že finálny produkt bude kvalitný a zodpovedajúci vízii tvorcov. Táto pozícia vyžaduje technické zručnosti, kreatívne myslenie a schopnosť pracovať s modernými softvérovými nástrojmi na úpravu videa.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Strihač

 • Úprava a zostrih videa: Zostrih a úprava videozáznamov do finálnej podoby, vrátane výberu najlepších záberov, zostrihu scén a vytvárania plynulého vizuálneho príbehu.
 • Synchronizácia zvuku: Synchronizácia zvukových stôp s videozáznamom, vrátane dialógov, hudby a zvukových efektov.
 • Pridávanie špeciálnych efektov: Používanie softvérov na pridávanie vizuálnych efektov, prechodov a titulkov do videa.
 • Spolupráca s režisérom a producentom: Konzultácia s režisérom a producentom na zabezpečenie, že zostrihaný materiál zodpovedá ich vízii a požiadavkám.
 • Úprava farebnosti: Korekcia a úprava farebnosti a osvetlenia videa na dosiahnutie požadovaného vizuálneho efektu.
 • Export a príprava na distribúciu: Export finálneho videa v požadovanom formáte a kvalite pre rôzne médiá a platformy.
 • Správa a archivácia materiálu: Udržiavanie a organizácia digitálnych súborov a projektov, zabezpečenie správnej archivácie natočeného materiálu.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Strihač

 • Softvér na úpravu videa: Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve. Znalosť týchto nástrojov je nevyhnutná pre profesionálnu úpravu a zostrih videa.
 • Softvér na špeciálne efekty: Adobe After Effects, Apple Motion. Tieto nástroje umožňujú pridávanie špeciálnych efektov a animácií do videa.
 • Zvukový softvér: Adobe Audition, Pro Tools. Používanie týchto nástrojov umožňuje synchronizáciu a úpravu zvukových stôp.
 • Nástroje na farebnú korekciu: DaVinci Resolve, Adobe SpeedGrade. Tieto nástroje sú nevyhnutné pre úpravu farebnosti a osvetlenia videa.
 • Nástroje na správu projektov: Trello, Asana, MS Project. Používanie týchto nástrojov umožňuje efektívne plánovanie a sledovanie úloh a projektov.
 • Nástroje na správu súborov: Adobe Bridge, Google Drive, Dropbox. Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu, organizáciu a zdieľanie videomateriálov.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams. Efektívna komunikácia s členmi produkčného tímu je kľúčová pre úspešné zvládnutie úloh.
Tieto informácie poskytujú komplexný prehľad o pozícii strihača, jeho povinnostiach a potrebných IT vedomostiach, spolu s vysvetlením prínosu každej zručnosti. Veríme, že vám prehľad pomôže pri výbere toho, čo je dobre poznať a čo uľahčí vašu prácu.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Strihač

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave