SQL programátor - Práca SQL programátora

Práca SQL programátor, poradenstvo pre pracovné ponuky SQL programátor

Práca SQL programátor, poradenstvo pre pracovné ponuky SQL programátor
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: oracle, word, excel, powerpoint, outlook, teams, sql
Čo robí SQL programátor ?

SQL programátor je odborník na správu, návrh a optimalizáciu databáz pomocou jazyka SQL (Structured Query Language). Hlavnou úlohou SQL programátora je vytvárať, udržiavať a optimalizovať databázové systémy, ktoré podporujú efektívne ukladanie a načítanie dát. Píše a optimalizuje SQL dotazy, vytvára a udržiava databázové objekty, ako sú tabuľky, pohľady, indexy a procedúry. SQL programátor pracuje na integrácii databázových riešení do aplikácií. SQL programátor spolupracuje s vývojármi softvéru, analytikmi a ďalšími IT odborníkmi, aby zabezpečil, že databázové systémy sú bezpečné, výkonné a spoľahlivé. Táto pozícia vyžaduje hlboké znalosti SQL, skúsenosti s databázovými systémami a schopnosť riešiť komplexné problémy týkajúce sa správy dát.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu SQL programátor

 • Návrh a implementácia databáz: Vytváranie a udržiavanie databázových schém, tabuliek, indexov a vzťahov medzi dátami.
 • Optimalizácia dotazov: Písanie a optimalizácia SQL dotazov na zabezpečenie efektívneho načítania a ukladania dát.
 • Správa databázových systémov: Monitorovanie výkonu databáz, identifikácia a riešenie problémov s databázami, zabezpečenie zálohovania a obnovy dát.
 • Vývoj a údržba procedúr a funkcií: Písanie a údržba uložených procedúr, funkcií a triggerov na podporu obchodných procesov.
 • Zabezpečenie dát: Implementácia a udržiavanie bezpečnostných opatrení na ochranu dát pred neoprávneným prístupom a zneužitím.
 • Spolupráca s vývojármi a analytikmi: Poskytovanie podpory pri návrhu aplikácií, ktoré využívajú databázy, a spolupráca na riešení problémov súvisiacich s dátami.
 • Dokumentácia: Tvorba a udržiavanie technickej dokumentácie týkajúcej sa databázových systémov a SQL kódu.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať SQL programátor

SQL programátor potrebuje pokročilé IT zručnosti, aby mohol efektívne spravovať a optimalizovať databázové systémy. Medzi tieto zručnosti patria:
 • Databázové systémy: MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database. Znalosť týchto systémov umožňuje efektívnu správu a optimalizáciu databáz.
 • SQL: Hlboké znalosti jazyka SQL vrátane tvorby a optimalizácie dotazov, vytvárania a údržby tabuliek, indexov a ďalších databázových objektov.
 • Procedurálne rozšírenia SQL: PL/SQL (Oracle), T-SQL (Microsoft SQL Server). Schopnosť písať a optimalizovať uložené procedúry, funkcie a triggery.
 • Nástroje na správu databáz: phpMyAdmin, pgAdmin, SQL Server Management Studio (SSMS). Použitie týchto nástrojov umožňuje efektívnu správu a monitorovanie databáz.
 • Zálohovanie a obnova dát: V obmedzenej miere schopnosť implementovať a spravovať zálohovacie a obnovovacie procesy na zabezpečenie integrity a dostupnosti dát.
 • Optimalizácia výkonu: Schopnosť analyzovať a optimalizovať výkon databázových dotazov a systémov.
 • Bezpečnosť databáz: V obmedzenej miere implementácia bezpečnostných opatrení, ako je riadenie prístupu, šifrovanie dát a monitorovanie bezpečnostných incidentov.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Slack, MS PowerPoint. Efektívna komunikácia s vývojármi, analytikmi a ďalšími členmi tímu je kľúčová pre úspešnú realizáciu úloh.
 • Textové procesory a nástroje na úpravu dokumentov: Microsoft Word, Google Docs. Znalosť týchto nástrojov umožňuje prípravu a úpravu technickej dokumentácie.
 • ETL procesy: Vo veľkých korporátoch sú vhodné poznatky nástrojov na extrakciu, transformáciu a načítanie dát (ETL), ako sú Talend, Informatica alebo Microsoft SSIS. V malých spoločnostiach postačí znalosť PowerQuery, Power BI.
 • Big Data technológie: Pre pokročilých tiež znalosť technológií na spracovanie veľkých objemov dát, ako sú Hadoop, Spark alebo NoSQL databázy.
Tieto IT zručnosti sú nevyhnutné pre efektívny výkon práce SQL programátora a umožňujú mu zabezpečiť spoľahlivosť, bezpečnosť a optimálny výkon databázových systémov v organizácii.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu SQL programátor

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave