Špecialista pre vzdelávanie - Kurzy pre špecialistu pre vzdelávanie

Práca Špecialista pre vzdelávanie, poradenstvo pre pracovné ponuky Špecialista pre vzdelávanie

Práca Špecialista pre vzdelávanie, poradenstvo pre pracovné ponuky Špecialista pre vzdelávanie
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: powerpoint, teams, project, photoshop, canva, outlook, excel, softskills
Čo robí Špecialista pre vzdelávanie ?

Špecialista pre vzdelávanie je zodpovedný za plánovanie, tvorbu a implementáciu vzdelávacích a rozvojových programov pre zamestnancov v organizácii. Hlavnou úlohou špecialistu pre vzdelávanie je identifikovať vzdelávacie potreby, navrhovať efektívne vzdelávacie stratégie a zabezpečiť, aby zamestnanci získali potrebné vedomosti a zručnosti na dosiahnutie osobného a profesionálneho rastu. Táto pozícia vyžaduje vynikajúce organizačné a komunikačné schopnosti, skúsenosti s navrhovaním vzdelávacích programov a schopnosť pracovať s modernými vzdelávacími nástrojmi a technológiami.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Špecialista pre vzdelávanie

 • Identifikácia vzdelávacích potrieb: Analýza a hodnotenie vzdelávacích potrieb zamestnancov na základe hodnotení výkonnosti a obchodných cieľov organizácie.
 • Tvorba vzdelávacích programov: Navrhovanie a vývoj efektívnych vzdelávacích programov, kurzov a workshopov, ktoré podporujú rozvoj zamestnancov.
 • Implementácia vzdelávacích stratégií: Organizácia a koordinácia vzdelávacích aktivít, vrátane plánovania školení, výberu školiacich materiálov a zabezpečenia logistických potrieb.
 • Hodnotenie účinnosti vzdelávania: Sledovanie a hodnotenie efektivity vzdelávacích programov pomocou spätnej väzby, testov a analýzy výkonu zamestnancov.
 • Podpora zamestnancov: Poskytovanie poradenstva a podpory zamestnancom pri ich vzdelávacích a rozvojových aktivitách.
 • Správa vzdelávacích zdrojov: Udržiavanie a aktualizácia vzdelávacích materiálov, online kurzov a e-learningových platforiem.
 • Spolupráca s vedením a oddeleniami: Konzultácia s manažérmi a ostatnými oddeleniami na identifikáciu vzdelávacích potrieb a rozvojových cieľov.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Špecialista pre vzdelávanie

 • E-learning platformy: Moodle, Blackboard, Canvas. Používanie týchto platforiem umožňuje vedenie online kurzov a sledovanie pokroku účastníkov.
 • Prezentácie a vizuálne nástroje: Microsoft PowerPoint, Google Slides, Prezi. Tieto nástroje umožňujú tvorbu atraktívnych a efektívnych vzdelávacích materiálov a prezentácií.
 • Videokonferenčné nástroje: Zoom, Microsoft Teams, Webex. Tieto nástroje sú nevyhnutné pre vedenie online školení a workshopov.
 • Nástroje na správu úloh a projektov: Trello, Asana, Microsoft Project. Tieto nástroje pomáhajú pri organizácii a sledovaní vzdelávacích programov a úloh.
 • Nástroje na tvorbu obsahu: Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator), Canva. Znalosť týchto nástrojov umožňuje tvorbu profesionálnych vzdelávacích materiálov a vizuálneho obsahu.
 • Nástroje na interaktívne učenie: Kahoot!, Mentimeter, Poll Everywhere. Tieto nástroje zvyšujú interaktivitu a zapojenie účastníkov počas školení.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack. Efektívna komunikácia s účastníkmi a kolegami je kľúčová pre úspešné zvládnutie úloh.
 • Tabuľkové procesory: Microsoft Excel, Google Sheets. Tieto nástroje umožňujú sledovanie a analýzu vzdelávacích dát, tvorbu reportov a správu hodnotiacich formulárov.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Špecialista pre vzdelávanie

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave