Softvérový inžinier - Kurzy pre softvérového inžiniera

Práca Softvérový inžinier, poradenstvo pre pracovné ponuky Softvérový inžinier

Práca Softvérový inžinier, poradenstvo pre pracovné ponuky Softvérový inžinier
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: Java, C++, Python, JavaScript, Git, MySQL, React, Angular
Čo robí Softvérový inžinier ?

Softvérový inžinier je kľúčovým členom tímu pre vývoj softvéru, ktorý sa zaoberá navrhovaním, vývojom, testovaním a údržbou softvérových aplikácií a systémov. Softvérový inžinier využíva svoje technické znalosti a skúsenosti na riešenie komplexných problémov a vytváranie efektívnych a spoľahlivých softvérových riešení. Táto pozícia zahŕňa prácu s rôznymi programovacími jazykmi a nástrojmi, ako aj spoluprácu s inými odborníkmi vrátane analytikov, dizajnérov a testerov.
Softvérový inžinier je tiež zodpovedný za udržiavanie dokumentácie a dodržiavanie najlepších postupov v oblasti vývoja softvéru.
V rámci tejto pozície je potrebné neustále sledovať nové technológie a trendy v oblasti softvérového inžinierstva a implementovať ich do praxe.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Softvérový inžinier

 • Programovacie jazyky: Java, C++, Python, JavaScript. Znalosť týchto jazykov je nevyhnutná pre vývoj širokej škály softvérových aplikácií a systémov.
 • Vývojové nástroje: Git (pre správu verzií kódu), Docker (na kontajnerizáciu aplikácií), Jenkins (pre kontinuálnu integráciu a nasadenie). Tieto nástroje umožňujú efektívnu správu kódu, automatizáciu procesov a nasadenie aplikácií.
 • Testovacie nástroje: Selenium, JUnit. Použitie týchto nástrojov zabezpečuje, že softvérové riešenia sú spoľahlivé a bez chýb.
 • Databázy: MySQL, PostgreSQL, MongoDB. Schopnosť pracovať s rôznymi databázovými systémami je kľúčová pre správu a manipuláciu s dátami v softvérových aplikáciách.
 • Rámce a knižnice: React, Angular, Spring Boot. Tieto rámce a knižnice umožňujú rýchly vývoj moderných webových aplikácií a služieb.
 • DevOps nástroje: Kubernetes (pre orchestráciu kontajnerov), Ansible (pre automatizáciu konfigurácie). Tieto nástroje zlepšujú nasadenie a správu aplikácií v produkčnom prostredí.
 • Cloudové služby: AWS, Azure, Google Cloud. Znalosť týchto služieb umožňuje vývoj, nasadenie a škálovanie aplikácií v cloudovom prostredí.
 • Textové procesory a komunikačné nástroje: Microsoft Word, Google Docs, Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Slack. Tieto nástroje sú nevyhnutné pre efektívnu komunikáciu a dokumentáciu v tíme.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Softvérový inžinier

 • Programovacie jazyky: Java, C++, Python, JavaScript.
 • Vývojové nástroje: Git, Docker, Jenkins.
 • Databázy: MySQL, PostgreSQL, MongoDB.
 • Rámce a knižnice: React, Angular, Spring Boot.
 • Znalosť agilných metodík: Scrum, Kanban.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Softvérový inžinier

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave