Scrum Master - Kurzy pre Scrum Mastera

Práca Scrum Master, poradenstvo pre pracovné ponuky Scrum Master

Práca Scrum Master, poradenstvo pre pracovné ponuky Scrum Master
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: outlook, teams, analytics, 365, html, sql
Čo robí Scrum Master ?

Scrum Master je zodpovedný za vedenie a podporu vývojového tímu pracujúceho na vývoji softvéru alebo iných projektov pomocou agilnej metodiky Scrum, ktorá sa zameriava na rýchle prispôsobovanie sa zmenám počas vývoja a na neustále zlepšovanie postupov. Hlavnou úlohou Scrum Mastera je zabezpečiť, aby tím dodržiaval princípy a praktiky Scrum, odstraňoval prekážky a zlepšoval svoje procesy. Úlohou Scrum Mastera je tím vývojárov koučovať, podporovať, motivovať, a vytvárať im podmienky na nekonfliktnú spoluprácu. Scrum Master úzko spolupracuje s produktovým manažérom, vývojármi a ďalšími členmi tímu na dosiahnutie úspešných a efektívnych vývojových cyklov.

Ako toto povolanie vzniklo

Povolanie Scrum Mastera vzniklo s rozvojom agilných metodík v softvérovom vývoji, ktoré priniesli nový spôsob riadenia a organizácie vývojových tímov. Metodika Scrum sa stala jednou z najpopulárnejších agilných prístupov vďaka svojej flexibilite a schopnosti prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám. Scrum Masteri zohrávajú kľúčovú úlohu vo vedení (facilitácii) týchto procesov, zabezpečujú plynulý priebeh vývojových cyklov a podporujú neustále zlepšovanie tímov.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Scrum Master

 • Facilitácia Scrum procesov: Organizovanie a facilitácia Scrum meetingov, ako sú daily stand-up, sprint planning, sprint review a sprint retrospective.
 • Odstraňovanie prekážok: Identifikácia a odstraňovanie prekážok, ktoré bránia tímu v efektívnej práci.
 • Podpora tímu: Podpora a koučing vývojového tímu v dodržiavaní agilných princípov a praktík.
 • Spolupráca s produktovým manažérom: Úzka spolupráca s produktovým manažérom na prioritizácii backlogu a plánovaní sprintov.
 • Monitorovanie výkonu: Sledovanie a analýza výkonnosti tímu a identifikácia príležitostí na zlepšenie.
 • Dokumentácia: Vytváranie a udržiavanie dokumentácie súvisiacej s agilnými procesmi a postupmi.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Scrum Master

 • Agilné nástroje: JIRA, Trello. Používanie týchto nástrojov umožňuje efektívne riadenie agilných projektov a sledovanie pokroku.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams. Tieto nástroje zabezpečujú efektívnu komunikáciu v rámci tímu a s ostatnými oddeleniami.
 • Analytické nástroje: Google Analytics, Tableau. Tieto nástroje umožňujú sledovanie výkonnosti tímu a identifikáciu príležitostí na zlepšenie.
 • Nástroje na správu dokumentov: Google Drive, Microsoft OneDrive. Tieto nástroje umožňujú správu a zdieľanie dokumentácie.
 • Základné technické znalosti: HTML, CSS, SQL. Tieto znalosti umožňujú lepšie porozumenie technickým aspektom projektu.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Scrum Master

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave