Samostatný referent - Kurzy pre samostatného referenta

Práca Samostatný referent, poradenstvo pre pracovné ponuky Samostatný referent

Práca Samostatný referent, poradenstvo pre pracovné ponuky Samostatný referent
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, outlook, powerpoint, teams, excel
Čo robí Samostatný referent ?

Samostatný referent v štátnej správe je zodpovedný za vykonávanie administratívnych a odborných úloh v rámci svojho odboru. Pracuje v rôznych oblastiach štátnej správy, kde zabezpečuje efektívnu a zákonnú realizáciu administratívnych procesov. Referent komunikuje s občanmi, podnikateľmi a inými inštitúciami, spracováva dokumenty a poskytuje odbornú podporu pre rôzne projekty a programy. Táto pozícia vyžaduje precíznosť, organizačné schopnosti a dôkladnú znalosť príslušných zákonov a predpisov.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Samostatný referent

 • Správa dokumentácie: Spracovanie, evidencia a archivácia úradných dokumentov a korešpondencie.
 • Administratívna podpora: Poskytovanie administratívnej podpory pre nadriadených a kolegov, vrátane prípravy správ, zmlúv a iných oficiálnych dokumentov.
 • Komunikácia: Korešpondencia a komunikácia s občanmi, podnikateľmi a inými inštitúciami prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo osobne.
 • Spracovanie podaní: Prijímanie a spracovanie podaní a žiadostí od občanov a podnikateľov, poskytovanie informácií a riešenie dotazov.
 • Príprava podkladov: Príprava podkladov a materiálov pre rozhodovacie procesy a rokovania.
 • Dodržiavanie predpisov: Zabezpečenie súladu administratívnych procesov s príslušnými zákonmi a predpismi.
 • Účasť na projektoch: Spolupráca na realizácii projektov a programov, vrátane sledovania termínov a koordinácie úloh.
 • Kontrola a revízia: Kontrola a revízia dokumentov a procesov na zabezpečenie správnosti a efektívnosti.
 • Školenie a podpora: Poskytovanie školení a odborných konzultácií pre kolegov a občanov v príslušných oblastiach.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Samostatný referent

Samostatný referent (nielen v štátnej správe) potrebuje širokú škálu IT zručností, aby mohol efektívne vykonávať svoju prácu a zabezpečiť hladký chod administratívnych procesov. Medzi tieto zručnosti patria:
 • Kancelárske aplikácie: Pokročilé znalosti balíka Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) na spracovanie dokumentov, analýzu dát a prípravu prezentácií.
 • Databázové systémy: Výhodou sú znalosti a skúsenosti s používaním databázových systémov na správu a evidenciu údajov.
 • Elektronická komunikácia: Používanie e-mailových klientov a komunikačných platforiem (napr. MS Teams, MS Outlook) na efektívnu komunikáciu s občanmi a kolegami.
 • Správa dokumentov: Znalosť systémov na správu dokumentov (DMS) na archiváciu, vyhľadávanie a správu úradných dokumentov.
 • Elektronické služby: Skúsenosti s elektronickými službami verejnej správy a schopnosť navigovať a používať rôzne elektronické portály a systémy.
 • Základné IT zručnosti: Znalosť bežného používania operačného systému Windows, schopnosť riešiť bežné technické problémy, ktoré môžu nastať pri práci s počítačom a inými kancelárskymi technológiami.
 • Bezpečnosť dát: Pochopenie základných princípov kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov, aby sa zabezpečila dôvernosť a integrita spracovávaných informácií.
 • Softvér na správu projektov: Používanie nástrojov na riadenie projektov, ako sú Trello, Asana alebo Microsoft Project, na sledovanie termínov a koordináciu úloh.
Tieto IT zručnosti sú nevyhnutné pre úspešný výkon práce samostatného referenta v štátnej správe a umožňujú mu efektívne podporovať administratívne a operatívne procesy v rámci svojho odboru.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Samostatný referent

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave