Referent platobných kariet - Kurzy pre referenta platobných kariet

Práca Referent platobných kariet, poradenstvo pre pracovné ponuky Referent platobných kariet

Práca Referent platobných kariet, poradenstvo pre pracovné ponuky Referent platobných kariet
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, outlook, powerpoint, teams, excel, power bi
Čo robí Referent platobných kariet ?

Referent platobných kariet je odborník zodpovedný za správu a administráciu platobných kariet v banke alebo finančnej inštitúcii. Táto pozícia zahŕňa vydávanie nových kariet, správu existujúcich účtov, riešenie zákazníckych otázok a problémov a zabezpečenie súladu s internými predpismi a zákonmi. Precíznosť, vynikajúce komunikačné schopnosti a dôkladná znalosť produktov a služieb sú kľúčové pre túto pozíciu.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Referent platobných kariet

 • Vydávanie platobných kariet: Spracovanie žiadostí o vydanie nových platobných kariet, aktivácia kariet a zasielanie klientom.
 • Správa účtov: Aktualizácia informácií o účtoch platobných kariet, riešenie stratených alebo odcudzených kariet a správa limitov a nastavení účtov.
 • Zákaznícka podpora: Poskytovanie podpory klientom pri otázkach týkajúcich sa platobných kariet, riešenie problémov a poskytovanie informácií o produktoch a službách.
 • Monitorovanie transakcií: Sledovanie a analyzovanie transakcií platobných kariet na identifikáciu podozrivých aktivít a prevenciu podvodov.
 • Spolupráca s inými oddeleniami: Spolupráca s oddeleniami ako sú bezpečnosť, IT a zákaznícka podpora na riešení komplexných problémov a zlepšovaní procesov.
 • Školenia a vzdelávanie: Organizácia a vedenie školení pre zamestnancov o správnych postupoch pri správe platobných kariet a aktuálnych bezpečnostných opatreniach.
 • Dokumentácia: Udržiavanie presných záznamov a dokumentácie o všetkých aktivitách súvisiacich s platobnými kartami.
 • Dodržiavanie predpisov: Zabezpečenie, že všetky postupy a operácie sú v súlade s platnými zákonmi a internými predpismi, vrátane ochrany osobných údajov.
 • Reporting: Príprava pravidelných reportov o aktivite platobných kariet, vrátane štatistík o vydaných kartách, transakciách a zistených podvodoch.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Referent platobných kariet

Referent platobných kariet potrebuje širokú škálu IT zručností, aby mohol efektívne vykonávať svoju prácu a zabezpečiť správnu správu a administráciu platobných kariet. Medzi tieto zručnosti patria:
 • Bankové systémy: Znalosť bankových systémov a softvérov na správu platobných kariet, ako sú Card Management Systems (CMS) a Customer Relationship Management (CRM) systémy.
 • Kancelárske aplikácie: Pokročilé znalosti balíka Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) na spracovanie dokumentov, analýzu dát a prípravu prezentácií.
 • Databázové systémy: Skúsenosti s databázovými systémami na správu záznamov o účtoch a transakciách platobných kariet.
 • Komunikačné nástroje: Používanie e-mailových klientov a komunikačných platforiem, ako sú Microsoft Teams, MS Outlook alebo Slack, na efektívnu komunikáciu s kolegami a klientmi.
 • Bezpečnostné nástroje: Znalosť nástrojov na monitorovanie a prevenciu podvodov, vrátane softvérov na sledovanie transakcií a identifikáciu podozrivých aktivít.
 • Internetové vyhľadávanie: Schopnosť efektívne vyhľadávať informácie o trendoch v oblasti platobných kariet a bezpečnostných opatreniach na internete.
 • Systémy na správu dokumentov: Používanie systémov na správu dokumentov (DMS) na archiváciu, vyhľadávanie a správu záznamov o platobných kartách.
 • Automatizácia procesov: Výhodou je znalosť základných skriptovacích jazykov alebo nástrojov na automatizáciu opakujúcich sa administratívnych úloh.
 • Analytické nástroje: Používanie analytických nástrojov na sledovanie a analýzu transakcií a prípravu finančných správ a reportov (napr. MS Excel, Power BI)
 • Bezpečnosť dát: Pochopenie základných princípov kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov na zabezpečenie dôvernosti a integrity spracovávaných informácií.
Tieto IT zručnosti sú nevyhnutné pre úspešný výkon práce referenta platobných kariet a umožňujú mu efektívne spravovať operácie súvisiace s platobnými kartami, poskytovať kvalitné služby a dodržiavať všetky relevantné predpisy a zákony.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Referent platobných kariet

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave