Redaktor - Kurzy pre redaktora / redaktorku

Práca Redaktor, poradenstvo pre pracovné ponuky Redaktor

Práca Redaktor, poradenstvo pre pracovné ponuky Redaktor
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, wordpress, indesign, photoshop, canva, project, sql, outlook, teams, analytics
Čo robí Redaktor ?

Redaktor je odborník, ktorý sa zaoberá kontrolou, úpravou a koordináciou obsahu publikácií, ako sú noviny, časopisy, knihy, webové stránky a ďalšie médiá. Hlavnou úlohou redaktora je zabezpečiť, aby všetok publikovaný obsah bol presný, jasný, gramaticky správny a vhodný pre cieľové publikum. Redaktor úzko spolupracuje s autormi, novinármi, korektormi, grafickými dizajnérmi a ďalšími členmi redakčného tímu na tvorbe kvalitného obsahu. Táto pozícia vyžaduje vynikajúce jazykové a komunikačné schopnosti, pozornosť k detailom a schopnosť pracovať pod časovým tlakom.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Redaktor

 • Úprava a kontrola textov: Kontrola gramatiky, štýlu, pravopisu a faktickej správnosti všetkých textových materiálov pred publikovaním.
 • Koordinácia redakčného procesu: Spolupráca s autormi, novinármi a ďalšími členmi redakčného tímu na zabezpečenie plynulého redakčného procesu.
 • Výber a usporiadanie obsahu: Rozhodovanie o tom, ktoré články, príbehy alebo iný obsah budú publikované, a ich usporiadanie v publikácii.
 • Tvorba redakčných pokynov: Vytváranie a udržiavanie štandardov a pokynov pre písanie a úpravu obsahu.
 • Spolupráca s grafickými dizajnérmi: Koordinácia s grafickými dizajnérmi na zabezpečenie, aby vizuálne prvky podporovali textový obsah.
 • Správa termínov a harmonogramov: Dohliadanie na dodržiavanie termínov a harmonogramov redakčnej práce.
 • Výskum a overovanie faktov: Zabezpečenie, aby všetky publikované informácie boli presné a overené.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Redaktor

 • Textové procesory: Microsoft Word, Google Docs. Znalosť týchto nástrojov umožňuje efektívne úpravy a správu textových dokumentov.
 • Redakčné systémy: WordPress, Drupal, Joomla. Používanie týchto platforiem umožňuje správu a publikovanie obsahu na webových stránkach.
 • Nástroje na kontrolu gramatiky a štýlu: Grammarly, Hemingway Editor. Tieto nástroje pomáhajú identifikovať a opravovať gramatické a štylistické chyby.
 • Grafické softvéry: Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Canva. Schopnosť pracovať s týmito nástrojmi je užitočná pri spolupráci s grafickými dizajnérmi a príprave vizuálneho obsahu.
 • Nástroje na správu projektov: Trello, Asana, Microsoft Project. Tieto nástroje pomáhajú pri plánovaní a sledovaní redakčných úloh a termínov.
 • Databázové systémy: Základné znalosti SQL alebo iných databázových jazykov. Schopnosť pracovať s databázami umožňuje efektívne spravovanie a vyhľadávanie obsahu.
 • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Slack, Microsoft Teams. Efektívna komunikácia s členmi redakčného tímu a externými spolupracovníkmi je kľúčová pre úspešné zvládnutie úloh.
 • Analytické nástroje: Google Analytics, Adobe Analytics. Tieto nástroje umožňujú sledovanie návštevnosti a výkonu publikovaného obsahu.
Tieto informácie poskytujú komplexný prehľad o pozícii redaktora, jeho povinnostiach a potrebných IT vedomostiach, spolu s vysvetlením prínosu každej zručnosti. Veríme, že vám prehľad pomôže pri výbere toho, čo je dobre poznať a čo uľahčí vašu prácu.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Redaktor

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave