Recepčná v administratíve - Kurzy pre recpečnú firmy

Práca Recepčná v administratíve, poradenstvo pre pracovné ponuky Recepčná v administratíve

Práca Recepčná v administratíve, poradenstvo pre pracovné ponuky Recepčná v administratíve
Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, outlook, powerpoint, teams, excel
Čo robí Recepčná v administratíve ?

Recepčná v administratíve je prvým kontaktom pre návštevníkov i zamestnancov firmy. Zodpovedá za poskytovanie profesionálneho a priateľského servisu pri vítaní hostí, riadení telefonických hovorov a vykonávaní rôznych administratívnych úloh. Recepčná tiež zabezpečuje hladký chod recepcie, koordinuje stretnutia a poskytuje podporu pre administratívne a kancelárske potreby.


Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Recepčná v administratíve

 • Vítanie návštevníkov: Profesionálne a priateľské vítanie návštevníkov, poskytovanie informácií a usmernení.
 • Správa telefónnych hovorov: Riadenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov, prepojenie hovorov na príslušné oddelenia alebo osoby.
 • Správa e-mailovej komunikácie: Odpovedanie na e-maily, preposielanie správ a riešenie bežných otázok a požiadaviek.
 • Koordinácia stretnutí: Plánovanie a organizácia stretnutí, rezervácia konferenčných miestností a zabezpečenie potrebného vybavenia.
 • Správa kancelárskych potrieb: Monitorovanie a objednávanie kancelárskych potrieb, zabezpečenie ich dostupnosti pre zamestnancov.
 • Administratívna podpora: Pomoc kolegom s administratívnymi úlohami, ako je príprava dokumentov, kopírovanie, skenovanie a archivácia.
 • Správa pošty: Prijímanie, triedenie a distribúcia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty a balíkov.
 • Údržba recepcie: Udržiavanie recepčného priestoru čistého a usporiadaného, zabezpečenie príjemného a profesionálneho prostredia.
 • Poskytovanie informácií: Odpovedanie na otázky návštevníkov a zamestnancov, poskytovanie základných informácií o firme a jej činnosti.

IT vedomosti, ktoré by mal vedieť a ovládať Recepčná v administratíve

Recepčná v administratíve potrebuje širokú škálu IT zručností, aby mohla efektívne vykonávať svoju prácu a zabezpečiť hladký chod recepcie a administratívnych procesov. Medzi tieto zručnosti patria:
 • Kancelárske aplikácie: Pokročilé znalosti balíka Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) na spracovanie dokumentov, správu e-mailov a prípravu prezentácií.
 • Telefónne systémy: Skúsenosti s používaním moderných telefónnych systémov a ústrední na efektívne riadenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.
 • Komunikačné nástroje: Používanie e-mailových klientov a komunikačných platforiem, ako sú Microsoft Teams, MS Teams alebo Slack, na efektívnu komunikáciu s kolegami a návštevníkmi.
 • Systémy na správu návštevníkov: Znalosť softvérov na evidenciu a správu návštevníkov, zabezpečenie ich príchodu a odchodu.
 • Rezervačné systémy: Skúsenosti s rezervačnými systémami na plánovanie a organizáciu stretnutí a rezerváciu konferenčných miestností (napr. MS Outlook).
 • Skenovanie a kopírovanie: Znalosť práce so skenermi a kopírkami, vrátane správy a údržby týchto zariadení.
 • Správa dokumentov: Používanie systémov na správu dokumentov (DMS) na archiváciu, vyhľadávanie a správu administratívnych dokumentov.
 • Internetové vyhľadávanie: Schopnosť efektívne vyhľadávať na internete informácie potrebné na poskytovanie správnych a aktuálnych informácií návštevníkom a zamestnancom.
 • Bezpečnosť dát: Pochopenie základných princípov kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov, aby sa zabezpečila dôvernosť a integrita spracovávaných informácií.
Tieto IT zručnosti sú nevyhnutné pre úspešný výkon práce recepčnej v administratíve a umožňujú jej efektívne spravovať recepciu, poskytovať kvalitné služby a podporovať administratívne procesy v organizácii.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Recepčná v administratíve

Funkcionalitu pripravujeme, ak sa potrebujete poradiť ohľadom kurzov, môžete nás kontaktovať. Poradenstvo, objednávky a informácie: 02 / 49 20 30 80 alebo info@itlearning.sk
Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.


Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave